Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "סגללית אופק לציבור אין זכות לדעת מי הם הנוכלים שמגיעים לבית משפט למשפחה בדלתיים סגורות"

בית המשפט

לפנינו פסק דין של שופטת המשפחה סיגלית אופק אשר פוסלת צוואה של ניצולת שואה שהכין עו”ד אייל כהן, בו היא הורישה את כל מה...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »