EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

בני שטיינמץ 2: טפת מויאל רוטשילד עשתה עסקה עם רועי בלכר להחתים את עפר קרז’נר עד מדינה (מאווריק) עם פטור ממיסים והחשידה את עו”ד דיוויד ברנט

עופר קרז'נר עבריינות שוחד קיבל פטור ממיסים תמורת עדות מדינה נגד בני שטיינמץ

בפרשת בני שטיינמץ שנחשד בשיחוד אשתו של נשיא מדינת הכושים גינאה, כדי לקבל רישיונות כרייה, הפרקליטה טפת מויאל רוטשילד החתימה את עופר קרז’נר כעד מדינה.  מי שייצג את עופר קרז’נר היה הסנגור רועי בלכר.

רועי בלכר גם ייצוג את הרי ארו ויעץ לו למכור את ביבי, אבל הוא דפק לארי הרו את החיים, וגרם לגירושין של הרי ארו .

 

טפת מויאל רוטשילד פרקליטה זדונית רעל מפעפע בה
טפת מויאל רוטשילד פרקליטה זדונית רעל מפעפע בה

 

רועי בלכר דרש שבכל המסמכים בפרקליטות קרז’נר יכונה “מאווריק”, וכן דרש ששום מסמך שקרז’נר מוסר לפרקליטות על השתתפותו בפרשיות השוחד והעברות כספים שהוא ביצע לשיחוד אשת הנשיא הכושי לא יועברו לשטיינמץ.  בלכר טען ששטיינמץ איש אלים ונקמן ואם יגולו חומרים בטרם עת, שטיינמץ יפגע בקרז’נר פיסית.

עוד דרש רועי בלכר שהפרקליטות בישראל תסדר לו חסינות מהעמדה לדין גם בשוויץ, ארה”ב ורומניה, וגם שהפרקליטה המטפלת טפת מויאל תפנה לרשות המיסים ותסדר לו פטור ממיסים ותיקוני שומות מס על כל מה שעולה מהמסמכים שהוא מוסר (כלומר רווחים שלא הצהיר עליהם) כולל תיקוני שומות מס רטרואקטיביים.

טפת מויאל רוטשילד היתה כל כך להוטה לחתום איתו שהיא הסכימה לכל התנאים, כתבה דו”ח סודי לבית המשפט, ועל הדרך גם כתבה שיש עוד עו”ד חשוד, דוויוד ברנט.

נציין שרועי בלכר הוא פרקליט מומחה לדיני שטינקרים.  יש לו היסטוריה של ייצוג שטינקרים.  הוא גם זה שיעץ לארי הרו להתהפך על ביבי ולחתום על הסכם עד מדינה, מה שהרס לארי הרו את החיים, למרות שארי הרו לא ביצע שום עבירה פלילית.

 

דיוויד ברנט הפרקליטה טפת מויאל החשידה אותו בהעלמות מס עבור בני שטיינמץ
דיוויד ברנט הפרקליטה טפת מויאל החשידה אותו בהעלמות מס עבור בני שטיינמץ

 

נגה רובינשטיין ורועי בלכר התמחות בייצוג שטינקרים ועדי מדינה
נגה רובינשטיין ורועי בלכר התמחות בייצוג שטינקרים ועדי מדינה

 

להלן הדו”ח הסודי שהכינה טפת מויאל רוטשילד למשטרה להגשה לשופט 10/1/2018

 

המסמך הוכן ע”י נעמה שמיר לאחר הערות של לילית ניצן טייבר.

יולי 2018

אל: כב’ בית המשפט

הנדון: דוח סודי פ.א. 323129/15 פרשת שטינמץ /מאווריק/נוי

 

פרשת השוחד בגינאה- פרשה א’

 1. ביאח”ה מתנהלת חקירה רחבת היקף אשר מתבצעת במקביל בארה”ב, שוויץ, גיניאה קונקרי ובישראל ועניינה חשד למתן שוחד לעובד ציבור זר והלבנת הון על-ידי חברת BSGR גינאה בע”מ (להלן: “BSGR“) שבשליטת בני שטינמץ (להלן:שטינמץ“) איש עסקים ואזרח ישראלי.
 2. עפ”י החשד שטינמץ, באמצעות BSGR, שילם שוחד לנשיא גינאה לשעבר (שנפטר בסוף שנת 2008) באמצעות אשתו ממדי טורה, וחברת מטינדה ושות’ בע”מ (להלן: “מטינדה“) המצויה בבעלותה, על מנת לקבל זיכיונות כריית ברזל בגינאה. כספי השוחד מסתכמים בסך של כ-10 מיליון דולרים, אשר שולמו, בין היתר, באמצעות חשבונות בנק של החברות PENTLER HOLDINGS ו- Designer Brands Distribution (להלן: “פנטלר” ו”Designer Brands” בהתאמה).
 3. פנטלר וDesigner Brands- הן חברות בבעלותם המלאה של החשודים אברהם לב רן, מיכאל נוי (להלן: “נוי” או “החשוד“) ופדריק סילינס, אזרח זר.
 4. חברת GOBAIN (להלן: “גוביין“) היא חברה בשליטתם של נוי ולב רן.

 

תצהירה של ממדי טורה וההסכמים התומכים בו

 1. במסגרת החקירה שמתנהלת נגד שטינמץ בארה”ב, חתמה ממדי טורה על הסכם עדת מדינה עם רשויות האכיפה בארה”ב. בתצהיר שמסרה בעקבות ההסכם ציינה כי חתמה על מספר חוזים עם BSGRועם פנטלר באמצעות נציגי החברות סילינס, לברן ונוי. החלקים הרלוונטיים מתצהירה של ממדי טורה מצ”ב כנספח א’ לדוח הסודי[1].
 2. כך, בתאריך2.2006 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין ממדי טורה לפנטלר, כאשר נאמר לה על ידי סילינס כי זו חברה שפועלת בשם BSGR. את הסכם שיתוף הפעולה הביא לה סילינס לביתה בדוברקה והיא חתמה עליו בנוכחותו. לפי הסכם שיתוף הפעולה, BSGR פנתה לרשויות בגינאה על מנת להקים שותפות לפיתוח והפעלה של חלק ממכרות הברזל בסימנדו. במסגרת זו תוקם חברה בע”מ שתיקרא חברת המכרות של סימנדו, 15% ממניותיה יוקצו לרשויות בגינאה ו-5% ממניותיה יוקצו לממדי טורה. על מנת לשלב את המניות של ממדי טורה, חברת BSGR גינאה תעביר 17.65% מהונה לפנטלר כאשר 33.3% מההון יוענק לממדי טורה. חברת פנטלר התחייבה להעביר לממדי טורה 33.3% מהונה ברגע בו תוקם חברת המכרות של סימנדו וברגע שיתקבלו הזיכיונות הדרושים להפעלת מכרות סימנדו. ממדי טורה תקבל דיווידנדים בגובה 33.3% מחברת פנטלר בגין חלקה וסיועה לקבלת הזיכיון להפעלת המכרה, מיד לאחר שחובות של משרד המכרות של סימנדו עבור הפעלת המכרות יכוסו על ידי אותה חברה והדיווידנדים הראשונים ישולמו על ידי פנטלר. על הסכם שיתוף הפעולה חתום אברהם לב רן כנציג החברה. הסכם שיתוף הפעולה מצורף כנספח ב לדוח הסודי.
 3. בתאריך 20.7.2007 נכרת הסכם נוסף בין מטינדה לBSGR – לפיו במאמץ משותף של החברות ובסיועה של מטינדה, התקבל אצל BSGRאישור לבצע חיפוש במכרות אורניום. על מנת לפצות את מטינדה על מאמציה החליטה BSGR להעביר 5% מכל מניותיה למטינדה. ההסכם מצורף כנספח ג לדוח הסודי.
 4. בתאריך 27.2.2008 נכרת הסכם עמלות בין BSGR למטינדה לפיו BSGR מתחייבת לתת סכום של 4 מיליון דולר למטינדה כעמלה על השגת בלוקים 1 ו-2 בסימנדו. מטינדה התחייבה לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לקבל מהרשויות חתימה לקבל את הבלוקים לעיל. עוד עפ”י ההסכם, סך של 2 מיליון דולר מכספי העמלה שכבר הועברו- יוותרו אצל מטינדה, והסכום הנותר יחולק בין אנשים אשר עזרו בהשגת הבלוקים כאשר החברה תחליט על החלוקה עפ”י תרומה יחסית. כמו כן התחייבה BSGR לבצע עבודות תשתית להקמת בית ספר בגינאה תחת השגחתה של מטינדה. על ההסכם חתומים ממדי טורה ואשר אבידן כנציג החברה. ההסכם מצורף כנספח ד’ לדוח הסודי.
 5. בתאריך 28.2.2008 נחתם הסכם נוסף בין BSGR למטינדה לפיו החברה מתחייבת להעניק 5% ממניות הבלוקים 1 ו-2 בסימנדו. גם על הסכם זה חתמו ממדי טורה ואשר אבידן. ההסכם מצורף כנספח ה לדוח הסודי.
 6. על פי תצהירה של ממדי טורה, בשנת 2009 הגיעו אליה מיכאל נוי ופטריק סעדה ל-FREETOWN סיירה ליאונה. מיכאל נוי ביקש ממנה לחתום על חוזה ללא ציון תאריך לפיו הסתיימו ההסכמים הקודמים שלה עם BSGR. עוד לדבריה, מיכאל נוי ביקש ממנה לשמור את המסמכים בסוד. החוזה מצורף כנספח ו לדוח הסודי.
 7. מהחוזה שנחתם בין פנטלר לבין מטינדה וממדי טורה, עולה כי הסכם לשיתוף פעולה עליו חתמו ב- [2]2005 הגיע לסיומו. עוד נכתב שם כי מטינדה סייעה רבות להצלחה בעסקיהם המשותפים ולכן בשל החלטתם להפסיק את פעילות מטינדה בגינאה[3], הסכימו הצדדים כי מטינדה תקבל סכום של 3.1 מיליון דולר עבור חלקה בפעילות בגינאה (בתרגום נכתב שהחברה תשלם, אך בבדיקת המקור נרשם RECERVA שמשמעותה לקבל). שתי החברות מתחייבות לשמור על סודיות בכל הקשור לעסקיהם בגינאה ולא לגלות באופן ישיר או עקיף על עסקה מהעסקאות המשותפות וכן לא לפרסם באופן ישיר או עקיף חוזים ומסמכים בעל פה או בכתב ולא ליצור קשר עם החברות שאיתם היה להם קשר בגינאה אלא באישור פנטלר. חוזה זה מחליף את החוזים האחרים שנחתמו עם מטינדה וממדי טורה. כמו כן, ממדי טורה חתמה על תצהיר כי קיבלה מפנטלר סך של 2.4 מיליון דולר במסגרת הסכם שיתוף הפעולה ביניהם שנחתם בשנת 2005.
 8. בתאריך 8.7.2010 נחתם מסמך נוסף ע”י פנטלר וממדי טורה. עפ”י תצהירה של ממדי טורה, מיכאל נוי חזר עם מסמך זה, לפיו בעקבות התפתחויות חיוביות בקשר לפרויקט סימנדו, תשלם פנטלר לממדי טורה סכום נוסף של 5 מיליון דולר בשני תשלומים. על התאריכים לתשלום תודיע החברה תוך 48 שעות מחתימת המסמך. המסמך מצורף כנספח ז’ לדוח הסודי.
 9. ממדי טורה מסרה עוד בתצהירה כי חודש לאחר מכן, בתאריך 3.8.2010 הגיע מיכאל נוי עם מסמך נוסף לפיו לאור הפעילות בגינאה (מסחר, תרופות מכרות וכו) מתחייבת פנטלר לשלם לה סך של 5 מיליון דולר שישולמו בשני תשלומים, הראשון 24 חודשים לאחר חתימת הסכם זה והשני 24 חודשים לאחר מכן. במסמך זה נוסף נוסח הקובע כי מטינדה וממדי טורה מתחייבות שלא לעשות כל שימוש במסמך וכי ממדי טורה נוטלת על עצמה את כל האחריות בקשר לכל הפעילות שבוצעה בגינאה. לדברי ממדי טורה, מיכאל נוי מסר כי ההבדלים בחוזים הם על פי בקשת בני שטינמץ. המסמך מצורף כנספח ח’ לדוח הסודי.
 10. במכתב התחייבות נוסף מפנטלר לממדי טורה, ללא תאריך, נכתב כי בהתאם לאמור בהסכם שנכרת בתאריך 20.2.2006 ובמסגרת פיתוח פעילותה של BSGR בגינאה קיבלה החברה אישור חיפוש באזורים נוספים שפורטו במכתב.מכתב ההתחיבות מצורף כנספח ט’ לדוח הסודי.

 

העברות בנקאיות המעידות על מסלול הכסף

 1. בשנת 2015 התקבלה בישראל בקשה לחיקור דין משוויץ ממנה עלה כי BSGR העבירה 32 מיליוני דולר לחשבונות של פנטלר ו- Designer Brands בבנק לאומי בישראל, הקשורים לשטינמץ.
 2. במסגרת החקירה המתנהלת בישראל התקבלו מבנק לאומי חשבונות הבנק של אברהם לב רן, מיכאל נוי ופרדריק סילינס, בעלי השליטה בחברות פנטלר ו- Designer Brands, שדרכן הועברו כספים לממדי טורה כאמור.
 3. מחומרי החקירה לעיל עולה, כי סך העברות הכספים מחשבונות אלו לחשבונות הבנק בארה”ב ע”ש MAMADIE TOURE (ממדי טורה) או חברות הקשורות אליה עומד על סך של כ- 10 מיליון דולר. דפי הבנק מצורפים כנספח ח’ לדוח הסודי.

חקירה גלויה וחיקורי דין

 1. בתיאום עם כלל העמיתים ועל מנת לקדם הליכים בכל המדינות ולאחר שעלה כי שטינמץ נמצא בישראל, החלה בישראל חקירה גלויה ביום 19.12.16, במהלכה נחקרו החשודים המרכזיים ובכללם שטינמץ, אשר אבידן (מנהל הפרויקט בגינאה מטעם BSGR גינאה) ואחרים.
 2. בפברואר 2017 בוצע חיקור דין בארה”ב במהלכו נחקרה על ידי נציגי המשטרה ממדי טורה, אשת נשיא גינאה לשעבר. בחקירתה התבסס החשד כי ממדי טורה קיבלה שוחד מחברת BSGR. בחקירתה קושרת ממדי את שטינמץ, מיכאל נוי וסילינס באופן ישיר לתשלומי השוחד, אשר ניתנו לה במטרה שתסייע לקדם את הפרויקטים של החברה בגינאה.
 3. בנוסף, בוצע חיקור דין לצרפת, בתאריך 18.10.17, במהלכו נערך חיפוש אצל נוי בצרפת והוא עוכב לחקירה בתחנת משטרה מקומית. במהלך חקירתו נוי לא שיתף פעולה באופן ממשי, אלא בחר לענות על 10 שאלות ואח”כ שמר על זכות השתיקה, כך שלמעשה חקירתו לא מוצתה- הרחבה על החיקור בהמשך המסמך להלן.
 4. ממצאי החקירה עד כה מצביעים כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות שוחד של עובד ציבור זר, הלבנת הון, מרמה ושיבוש הליכי חקירה ומשפט.

 

פרשת מאווריק- פרשה ב’

 1. בחודש אוגוסט 2017, חלה התפתחות משמעותית בפרשה והתגלו נגד שטינמץ חשדות נוספים שעניינם ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, ובמסגרתן, עפ”י החשד, נמשכו והופקדו סכומי כסף גבוהים לחשבונות בנק שונים בשוויץ, כמו גם במדינות נוספות.
 2. במהלך החקירה נחתם הסכם עד מדינה עם אזרח ישראלי, תושב אוקראינה, עפר קרזנר איש עסקים טייס חיל אוויר בעברו, שזכה לכינוי ‘מאווריק‘ (להלן: “קרזנר” או “מאווריק“). פרשה זו עניינה חשדות חמורים נוספים כאמור שקשורים בחלקם לפרשת השוחד בגינאה וחלקם מתווספים לחשדות אלו.
 3. עו”ד רועי בלכר, ב”כ של מאווריק דרש הסכם חסינות משולש (ישראל שוויץ וארה”ב) ואכן ישראל ושוויץ, לאחר מו”מ ביניהן ועם ב”כ של מאווריק גיבשו הסכמות עם המועמד. בתאריך 10.8.2017 הודיעו העמיתים בארה”ב כי גיבשו הסכם עם המועמד. שוויץ הודיע כי תוכל להעניק חסינות למאווריק לאחר שתשמע עדותו בפני תובע במדינה (עדותו טרם נשמע בשוויץ ונפרט על כך בהמשך).
 4. לאור האמור נפתח שלב נוסף ומשמעותי בחקירת החשדות נגד בני שטינמץ ואחרים. פרשה חדשה זו מצביעה על שורה ארוכה של עבירות חמורות כנגד מספר חשודים ומהווה נדבך נוסף בחקירה הפלילית נגד שטינמץ. פרשה זו לא רק משתלבת במארג הראיות של פרשת השוחד המרכזית אלא יכולה אף לעמוד בפני עצמה כפרשת שחיתות ומרמה נוספת.
 5. הקשר בין פרשת השוחד בגינאה לפרשה החדשה בקשר לנוי, נעוץ בזיהוי תנועה כספית בהיקף של 1.5 מיליון דולר ממאווריק לגוביין ומשם לממדי טורה, כפי שיפורט בהרחבה להלן.
 6. בעניינו של מיכאל נוי, מוואריק מתאר בהודעתו כיצד העביר 1.5 מיליון דולר לחשבון חברת גוביין באיי הבאמהס בבעלותו של נוי ללא שהוא מכיר את נוי או נמצא בקשר עסקי עמו. ר’ שורות___ להודעתו של מווריק המצורפת כנספח י לדוח הסודי.
 7. מחומרי החקירה עוד עולה כי בוצעו העברות בנקאיות מחברת “צ’אוונג” שבבעלותו של מאווריק (להלן: “ג’וואנג“), לגוביין ומשם לממדי טורה ולחברת “אולימפיה טייטל” שלפי ממדי טורה עסקה ברכישת נכסים עבורה במיאמי.
 8. בחומרי החקירה נמצא מייל שנשלח ממיכאל נוי למאווריק ביום 20.6.2011 (מסומן יניב שמול 3 18.2.18). נוי שלח למאווריק חשבונית לתשלום בסך של 1.5 מיליון דולר עבור עבודה שביצע כביכול בדרום אפריקה. מאווריק כתב במייל למנהל הכספים שלו סאשה רזגון לשלם את החשבונית. מאווריק מסר בעדותו שנוי לא ביצע עבודה עבור החשבונית[4], גם רזגון מסר בעדותו בעניין זה כי דבר דומה[5]  ותכלת מסר בקשר עם הסיכום בין נוי למאווריק…[6] כפי שיפורט בהמשך, באותו היום עבר סך של 1.5 מיליון דולר ממאווריק לחשבון הבנק של גוביין.
 9. מהחקירה עלה כי משנת 2004 ואילך ביצעו מאווריק ובני שטינמץ עסקאות נדל”ן משותפות בחו”ל. בשנת 2009 פנה שטינמץ למאווריק וביקש להעביר אליו 9 מיליון יורו, כדי שיחזיקם עבורו “בנאמנות” ויעביר כספים לגורמים שונים בהתאם להוראותיו. לשם כך יצר שטינמץ הסכם פיקטיבי לפיו מאווריק מכר כביכול אדמה ברומניה לחברת טארפלי, שבבעלות חלקית של שטינמץ, תמורת הסכום כאמור. בנוסף להסכם, שטינמץ ניסח מכתב, עליו חתם מאווריק, שנרשם בו כי הכסף שהועבר למאווריק הועבר לו בנאמנות ושייך למעשה ל BSGR.
 10. משנת 2010 ואילך הורה שטינמץ למאווריק להעביר לאנשים שונים ולחברות שונות סכומי כסף שונים וזאת מתוך ה- 9 מיליון יורו אותם הפקיד בחשבונו של מאווריק כשלצורך כך נכתבו הסכמים פיקטיביים להלוואה או מתן שירותים, כדלקמן :
 • א. ב-15.6.10 העביר מאווריק לאישה בשם נאדיה דוגמי (ככל הנראה אזרחית טנג’יר) סך של 1 מיליון דולר, תוך שנעשה איתה הסכם הלוואה פיקטיבי.
 • ב. ב- 15.4.11 העביר מאווריק לחברת ” Strategicom Inc”בבעלות טל זילברשטיין סך של 750,000 דולר וזאת כביכול עבור שירותים שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי, הכסף הועבר לחשבון בנק בקפריסין מספר חשבון 01554076043506.
 • ג. ב- 15.4.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 250,000 דולר לחברת Gcs International (2010) Ltd השייכת לטל זילברשטיין (להלן: “GCS“) לבנק דיסקונט בישראל סניף 084 לחשבון 13319.
 • ד. ב- 1.6.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 819,000 דולר, לג’וני קנלר שהוא חברו של שטינמץ, וזאת בתואנה של רכישת תמונה.
 • ה. ב– 20.6.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ לחברת ,GOBAIN בבעלות מיכאל נוי, 1.5 מיליון דולר באמצעות העברה לחשבון החברה מס’ 18559 בבנק אדמונד דה רוטשילד- זה הסכום שהועבר על פי החשד לממדי טורה. מסמכי בנק מצורפים כנספח יא לדוח הסודי.
 • ו. ב-21.6.11 העביר מאווריק לחברת Strategicom Inc סך של 250,000 דולר וזאת כביכול עבור שירותי יעוץ שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי עימה. הכסף הועבר לקפריסין לבנק אוף סייפרוס מספר חשבון 01550108767700.
 • ז. ב- חודשים יוני ויולי 2011 העביר מאווריק לחברת THALASSA HOLDING LTD הבריטית עבור שכירות של היאכטה של שטינמץ סך של 510,000$ ועוד 142,000 $. מאווריק מסר בעדויותיו במשטרה כי מדובר בהעברה פיקטיבית מאחר ולא שכר את שירותי היאכטה.
 • ח. ב- 30.9.11 העביר מאווריק לחברת Strategicom Inc 290,000 יורו כביכול עבור שירותי יעוץ שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי עימה.
 • ט. ב- 7.10.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 716,000 דולר לחשבון ע”ש רפאל אדרי בבנק דיסקונט ברחוב יהודה הלוי ת”א, וזאת תוך חתימה על הסכם ייעוץ פיקטיבי עם רפאל אדרי שאותו לא פגש מעולם ולא מכירו.
 • י. ב 22.12.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ 625,000 אלף דולר לחברת LMS עבור פרויקט ייעוץ פיקטיבי בגינאה לעבודות תשתית. מאווריק מסר כי שטינמץ אמר לו שזו חברה שעשתה עבודות עבור החברה שלו. הכסף הועבר לבנק פירסט אינטרנשיונל בקונקרי חשבון 0021022006002. מחומר החקירה עולה כי חברת LMS היא חברה של גאסן בוטרוס שעשה עבודות קבלניות לחברת BSGR והודה במסגרת חקירתו על ידי השוויצרים כי התבקש על ידי BSGR להעביר כספים אלה לממדי טורה אשת הנשיא.
 • יא. ב- 25.1.12 העביר מאווריק סך של 250,000 אלף דולר לחברת Gcs International (2010) Ltd (בבעלות טל זילברשטין) לחשבון 13319 סניף 084 בבנק דיסקונט.
 • יב. ב- 14.8.12 העביר מאווריק לחברת ROSLINDALE סך של 4 מיליון דולר כהלוואה פיקטיבית לכאורה עבור חיפושי גז.
 • יג. ב- 12.12.12 העביר מאווריק סך של 250,000 אלף דולר לחברת CLAIBURY CONSULTING SA עבור הסכם פיקטיבי לייעוץ עבור אבטחה הכסף הועבר לבנק BASISA  בג’נבה מספר חשבון 0122748.
 1. מאווריק סיפק חומר תומך לגרסתו זו לרבות מיילים והסכמים פיקטיביים, שנמסרו לידי המשטרה. מאווריק מסר כי כל ההתנהלות שלו הייתה מול שטינמץ, שהינו “צנטרליסט שמקבל החלטות לבד ושולט בחברת BSGR ובחברת סקורפיו ללא עוררין“.
 2. בדצמבר שנת 2015 פנה אל מאווריק הבנק השוויצרי וביקש לשאול על ההעברות הכספיות שביצע לחברת  LMS  ולגוביין הקשורה למיכאל נוי. לאור זה, בפגישה עם שטינמץ, ביקש שטינמץ ממאווריק כי מאווריק ימסור גרסה שקרית לפיה מדובר בתשלומים עבור פרויקטים משותפים של מאווריק ושטינמץ.
 3. מאווריק מציין כי במהלך שנת 2016, כחצי שנה לפני מעצרו של שטינמץ, ביקש ממנו שטינמץ להשמיד את המעטפה שעליה חתם מאווריק לעניין ה-9 מיליון יורו שנמסרו לו על מנת שיחזיקם בנאמנות עבור שטינמץ. כמו כן ביקש שטינמץ ממאווריק לזרוק לים את מחשבו של מנהל הכספים של מאווריק, סאשה רזגון, והכל בכדי לשבש ראיות.
 4. ביום 14.8.17 בוצעו חיפושים אצל שטינמץ, דוד גרנות וטל זילברשטיין. בהמשכם עוכבו ה- 3 לחקירה. בנוסף, עוכבו לחקירה אשר אבידן ועו”ד דורון לוי. כמו כן בוצעה פעילות אכיפה כלכלית לנכסים של טל זילברשטיין, יוסי תכלת ודורון לוי. ה- 5 נחקרו ובתום החקירות הובאו שטינמץ וטל זילברשטיין להארכת מעצרם בבימ”ש בראשל”צ ונעצרו עד 17.8.17. 3 הנחקרים האחרים שוחררו בתנאים. בהמשך נחקרו מעורבים נוספים ובכללם- יוסי תכלת- סמנכ”ל הכספים של BSGR עו”ד דיוויד ברנט- יועץ משפטי לחברות של בני שטיימינץ, סשה זרגון- איש הכספים של מווריק.

 

גרסאות המעורבים, בפרט בנוגע לנוי ולברן :

אלכסנדר (סשה) רזגון

 1. עבד כמנהל כספים של מאווריק משנת 2008. סיפר כי מאווריק סיפר לו ב- 2009 כי קיבל 9 מיליון יורו ואכן ראה כי הכסף נכנס לחשבון של מאווריק.  מאחר ודובר בחשבון פרטי של מאווריק אין צורך לרשום את זה בהנהלת חשבונות כפולה וזה נרשם אצלו בספרים כהעברה. הוא לא קיבל עליה אסמכתא ולא ידע בגין מה נכנסו כספים אלה.
 2. סיפר כי בפברואר 2015 הבנק שאל אותו על העברה של 1.5 מיליון דולר לגוביין של נוי. הוא פנה למאווריק שכעס ואמר שידבר עם בני שטינמץ. היו פגישות עם שטינמץ כדי לתאם מה עונים לבנק. סאשה ישב עם יוסי תכלת וכל אחד סיפר לשני על הוצאות שבפרויקטים של כל צד באפריקה והתבקשו לעשות איזון כספי. מאווריק אמר לו שטינמץ ביקש ממנו שיגיד שההוצאות האלה הן הוצאות של מאווריק במסגרת שותפות שיש למאווריק עם שטינמץ באפריקה.

בני שטינמץ

 1. מסר כי מאווריק חבר שלו, בטרם הבין כי האחרון חתם על הסכם עד מדינה.
 2. חברת BSGR MINING AND METALS ומאווריק היו בשותפות שאינה כתובה, לפיה הם מחפשים ביחד אחר מרבצים והזדמנויות באפריקה. החלוקה ביניהם הייתה של שני שליש ל BSGR MINING AND METALS ושליש למאווריק. כל צד הוביל את החיפושים שלו והשקיע בהם כספים כאשר סוכם שאם יהיו רווחים הם יתחלקו בין השותפים וכך גם ההוצאות. לא היו פרויקטים רווחיים.
 3. לדבריו, מאווריק השקיע בחיפושים כ- 5-8 מיליון דולר שאותם מאווריק שילם ישירות לספקים.
 4. בסוף הפעילות בוצעה התחשבנות בין BSGR MINING AND METALS למאווריק והוא מניח שבגלל שיצא שמאווריק צריך להחזיר ל- BSGR MINING AND METALS5 מיליון דולר, ובאותו זמן BSGR MINING AND METALS היתה צריכה לשלם לפנטלר 1.5 מיליון דולר, לכן ביקשו ממאווריק לשלם ישירות לפנטלר.
 5. לדבריו הוא לא ידע למה בסוף התשלום שולם לחברת גוביין ולא לפנטלר. לדבריו זו היתה כנראה בקשה של פנטלר שהתשלום יעבור לגוביין.
 6. מכחיש כי הוא מעורב בהנחיה להעביר 1.5 מיליון דולר לממדי טורה. מסר כי 1.5 מיליון הדולר שהועברו לממדי על ידי אנשי פנטלר באמצעות חברת גוביין קשורים להתחשבנות של פנטלר עם ממדי ולא קשורים ל- BSGR MINING AND METALS.
 7. הכחיש כי יש קשר בין כך ש BSGR MINING AND METALS העבירה מיליון וחצי דולר לפנטלר באמצעות מאווריק, ולאחר מכן פנטלר העבירה את הכסף לממדי.
 8. אישר כי חברתTARPLEY BENLORD CORP היא חברה הקשורה לנאמנויות המשפחתיות שלו וכי היא התקשרה עם מאווריק ורכשה ממנו נכס ברומניה. ההתקשרות נעשתה באמצעות שטינמץ.
 9. טען כי זה חסר היגיון להשתמש במאווריק לצורך העברת כספים לגוביין ומשם לממדי כאשר לפנטלר היו חוזים עם BSGR וניתן היה להעביר את הכסף בקלות ישירות לפנטלר ולא צריך את מאווריק כצינור להעברת הכסף.
 10. עוד טען כי לא סביר שהעביר למאווריק כספים ב- 2009 כדי לשלם לאנשים ב- 2011 על סיטואציות שעוד לא קרו.
 11. עומת עם חקירתו של עו”ד ברנט והעובדה שהאחרון אישר כי חתם על המעטפה ועל המסמך בדבר 9 מיליון יורו שמועברים למאווריק על מנת שיחזיקם בנאמנות עבור שטינמץ, מטעם שטינמץ. טען שלא מאמין שברנט נחקר כאן ואמר את הדברים ומכל מקום אין לו מה להוסיף בהקשר.
 12. ביצע עימות עם מאווריק בנושאים אלו והתבצר בגרסתו.

 

מיכאל נוי

 1. ביום 18.10.17 בוצע חיפוש בביתו של מיכאל נוי בעיירה בשם MUGINS שבצרפת. בחיפוש השתתפו 3 חוקרים מהיחידה לחקירות שחיתות בפריז, 3 ז’נדרדמנים (שוטרים מקומיים), חוקרי משטרת ישראל כצופים בלבד ונציג מ”י בצרפת סנ”צ דודי כץ. בחיפוש נתפסו מספר מסמכים המעידים כי נוי הכין עצמו לקראת חקירה אפשרית[7], כמו כן נתפסו מספר הסכמים הקשורים לפרשה. בסיום החיפוש נלקח נוי למתקן חקירות בעיר ניס.
 2. החקירה בוצעה ע”י ראש צוות החקירה הצרפתי, פבריס, כאשר חוקרי יאח”ה נוכחים בחקירה. עם תחילת החקירה, מסר נוי כי לא יהיה מוכן למסור כל גרסה, אף לא בנקודות, כל עוד לא ייחתם עמו הסכם שיבטיח:

א. הגעה לארץ ללא מעצר, גם לא ביציאה.

ב. הסתובבות בישראל באופן חופשי תוך הגעה לחקירה/דיון כשיידרש.

ג. שחרור אחד מחשבונות הבנק שנתפסו.

ד. הסרת שמו מרשימת האינטרפול.

 1. נוי לא היה מוכן לספק כל גרסה אף לא חלקית בטרם נדון עם הפרקליטות במו”מ לקראת הסכם ולכן הוחלט שלא להסכים לתנאי מקדמי זה. לפיכך בחלק הראשון בחקירה שמר נוי על זכות שתיקה מלאה.
 2. לאחר הפסקה של כשעה בחקירה ולאחר שהושם בתא מעצר בתחנה, הביע נוי נכונות לענות על כ- 10 שאלות בלבד וביקש כי לאחר מתן תשובותיו תיבחן הפרקליטות הגעה להסכם עמו. להלן תמצית גרסת נוי:
 • מאשר שביקר בגינאה בשנת 2006 אך מאידך טוען שפגש בממדי טורה רק ביולי אוגוסט 2010 ומאז נפגש עימה עוד כ- 3 עד 4 פעמים. מאשר שהוא מטעם פנטלר חתם עם ממדי על הסכם במרץ 2006 אפילו שרשום בחוזה2 אבל טוען שלא הועבר אליה כסף לפני 2010. מאשר שלא היו להם עסקי תרופות עם ממדי טורה אך כן עסקי מזון קטנים בסדר גודל של 300,000$. לגבי החוזים שנחתמו טוען שלא היתה לו מודעות אליהם בתקופתו ומדובר בחוזים שנחתמו ע”י השותף סילינס עם ממדי טורה, אברהים טורה (אחיה למחצה) ואיש עסקים בשם אבו בקר בהה. לדבריו מדובר היה בהסכם שותפות. לא הסביר מה היה תפקידה של ממדי.
 • מאשר שפגש יחד עם אברהם לב רן ושטינמץ במשרדיו בהרצליה בשנת 2007. לדבריו, סילנס פגש את בני שטינמץ ב2011-2012 בפריז לפגישה של 5 דקות. מאשר שהוקמה חברה משותפת עם BSGR בשם BSGR גיניאה, לדבריו חלקם בחברה נמכר חזרה לBSGR במרץ 2008 בשל בקשת BSGR שיעזבו את גיניאה. לדבריו אין לדעתו קשר בין ממדי טורה לבני שטינמץ לפחות בתקופתו עד סוף מרץ 2008. מאשר שהשותף שלו סילנס ניהל הן את העסקים של פנטלר והן של BSGR בגיניאה משנת 2006 ועד 6.2009. לדבריו לאחר מכן מונה מטעם BSGR מנהל חדש, אשר אבידן. לטענתו דבריו מגובים במסמכים הנמצאים אצל עורך דינו. מעבר לכך סירב להמשיך לדבר בנושא זה עד לחתימת הסכם.
 • מאשר שקיבלו ב 6.2.2006 רישיון לחיפוש מחצבים שלא הניבו, לדבריו, כלום. שטח שאין לו קשר לסימנדו. לדבריו בקשר לשטחים אלו לא שולם דבר לממדי טורה ומדובר ברישיונות שהתקבלו הרבה לפני שסילנס פגש בממדי טורה.
 • מאשר כי מי שניהל את המו”מ לקניה ומכירה של חלקה של פנטלר בBSGR גיניאה היה בני שטינמץ, לדבריו שטינמץ מסר לו שהחלטתו אינה סופית וצריך לקבל אישור הדירקטוריון.
 • טוען שממדי לא עשתה עבורם דבר והמו”מ איתה ו/או המיקוח אם נעשה זה לאחר תקופתם.
 • טוען שהסיבה לתשלום מיליוני דולרים לממדי טורה הוא בשל חוזה שותפות שעשו עימה, אחיה למחצה ואבו בקר לדבריו חוזה שנועד לעזור במהלכים של סילנס בגיניאה. לא הסכים לפרט אלא רק לאחר חתימת הסכם.
 • טוען שמעולם לא לקח חלק בפגישות עם אנשי ממשל בגיניאה. אלא היה בגיניאה רק לצורך חתימת חוזים ב2007 במלון NOVOHOTEL.
 • אינו מכיר את מאווריק ו/או את חברת ג’וואנג. לטענתו אינו קשור לחברת גוביין שאליה הועבר הכסף אלא זו חברה של סילנס. כשעומת עם המיילים לפיו הוא זה שביקש את העברת הכסף שינה גרסה וטען שחב’ BSGR הייתה חייבת לו כספים ולאחר שדיבר עם החשב של החב’, יוסי תכלת, התבקש על ידו לעשות את העברה בצורת הסכם עם חברתו של מאווריק.
 • טוען שהעברת כספים לקניית נכסים בחו”ל זה לא עבור ממדי אלא עבורו ועבור שותפיו.
 • טוען שלא ביצע כל דבר לא חוקי ואם אנו חושבים שכן מוכן לבוא למשפט בישראל. לדבריו מעולם לא קיבל הזמנה לחקירה בישראל וזאת למרות שעומת עם העובדה שעורך דינו מסר בשמו שמסרב להגיע לישראל לחקירה אלא בתנאי הסכם.
 1. דבריו של נוי מחזקים את החשדות בתיק הנוכחי נגדו ונגד אחרים, גם לעניין היותו של שטינמץ ראש המערכת, היותה של ממדי טורה בעלת חוזה מולם בגינם הועברו לה כספים וכן אישור כי העברת הכסף ממאווריק אליו נעשתה למעשה באופן פיקטיבי.

התפתחויות מאז הארכת תפיסות (18.2.18)

 1. בוצע חיקור דין מישראל לרומניה- התקבלו חומרים מרשויות החוק ברומניה המבססים את החשד כי עסקת הנדל”ן ברומניה בין שטינמץ למאווריק היא פיקטיבית לחלוטין כמו שטען מאווריק. מניתוח החומרים (מאות מסמכים שתורגמו) עולה כי הקרקע נרכשה עוד בשנת 2006 על ידי חברה של בני שטינמץ ונמכרה לו עצמו בחזרה כאשר סך בשווי 9 מיליון אירו נשאר אצל מאווריק לחלוקה על פי הוראותיו של בני שטינמץ.
 2. לאחר תקופה ממושכת במהלכה נעשו תיאומים לביצוע חיקור דין בדרום אפריקה, מקום מגוריו של החשוד אברהם לב רן, הגיע חוקר מיאח”ה (הח”מ) ביחד עם נציג משטרת ישראל (סנ”צ ניר ג’מבר) ביום 26.2.18 לדרום אפריקה במטרה לחקור את לב רן. בסופו של דבר, החקירה לא התבצעה לאחר שלב רן סירב לשתף פעולה באופן מוחלט ולא הסכים להיחקר כלל[8].
 3. בוצע תהליך של פגישות ושיחות מול המדינות העמיתות ובפרט שוויץ על מנת לקדם את ההליכים שם. עיכוב בתהליך נבע מרצונו של מאווריק לקבל חסינות החלטית מגינאה וזו הושגה בימים אלה.
 4. בהמשך לכך, תואם כי מאווריק יגיע לשוויץ וייחקר בתחילת חודש ספטמבר 2018 על ידי התובע בשוויץ לצורך השלמת המסכת החקירתית שם לקראת הגשת כתב אישום נגד שטינמץ בשוויץ[9]. לאחר עדותו ניתן יהיה לתת לו חסינות מטעם שוויץ ולקבל את הנתונים שהתבקשו מהבנקים בשוויץ.
 5. הפרקליטות האזרחית בשיתוף רשות המיסים מנהלות הליך אזרחי כנגד בני שטיימינץ בנושא המסים שחייב. ראיות מהתיק הפלילי כאן יכול שימצאו רלוונטיות גם לתיק המס האזרחי כנגד שטיימינץ. בהמשך לכך, יתכן שהחומר הפלילי יוגש בהליך האזרחי. על מנת שלא לפגוע בחקירה, התבקש בית המשפט בהליך שם ליתן אורכה של חצי שנה על מנת שלא לפגוע בחקירה הפלילית במשטרה. בית המשפט נעתר לבקשה ודחה את ההליך האזרחי עד לסיום שנת 2018.
 6. בנוסף, התפתחה פרשה נוספת הקשורה למעורבים כפי שיפורט להלן.

 

פרשת הנשיא לשעבר- רומניה- פרשה ג’

 1. לאחרונה חלה התפתחות חדשה ונוספת בנוגע לפרשת שוחד לעובד ציבור זר ברומניה שיש בה כדי להצביע על שיטתיות תשלום שוחד לעובדי ציבור ע”י שטינמץ ואחרים. חומרים שהתקבלו מרומניה מצביעים על שיטה בה שטיימנץ באמצעות צדדים שלישיים וחוזים פיקטיביים מעביר את כספי השוחד לכאורה ליעדם.
 2. מאווריק העביר סך של כ-2 מיליון אירו מתוך כספי שטינמץ לקפריסין לחשבונות אשר בשליטת טל זילברשטין, הכסף עבר לרומניה ועל פי החשד שימש לשחד את נשיא המדינה דאז וכן שרה הקשורה לפיתוח מחצבים וזאת במטרה שהאחרונים יעניקו זיכיון לכריית זהב בשווי 600 מיליון דולר לחברה הקשורה לטל זילברשטיין ובני שטימנץ.
 3. ביום 22.11.17, במסגרת חיקור דין ברומניה בפרשה זו, התקיימה פגישה במשרדי DNA – הפרקליטות הלאומית למלחמה בשחיתות.
 4. מטעם הרומנים נכחMarius Bulancea (Chief Prosecutor of Division for Investigating Corruption Related Crimes).
 5. המשלחת הישראלית כללה את יוסי דורון, נציג המשטרה ברומניה, רפ”ק נעמה שמיר מיאח”ה והפרקליטה המלווה, עו”ד אתי בן דור. להלן יפורטו פרטי הפגישה כפי שנרשמו במזכר של רפ”ק שמיר[10]:
 6. “שיתוף הפעולה לו זכינו מהפרקליט הרומני היה מלא. הפגישה ארכה מספר שעות והתנהלה באווירה טובה מאד ותוך החלפת חומרים ברמה המודיעינית. חיקור הדין לרומניה הועבר לפרקליט ימים ספורים לפני הפגישה, דבר שהקל מאד על השיח. הוא יעשה מאמץ עליון להעביר לנו חומרים במענה לבקשה הרשמית כבר בשבועות הקרובים.
 7. במהלך הפגישה התבררו לנו עובדות משמעותיות אשר יש בהן כדי לקדם את ערוץ החקירה הקשור לכספים שעברו משטיינמץ למאווריק, אשר בתמצית יפורטו להלן.
 8. בהצלבה בין דיווחי הרשות איסור להלבנת הון הרומנית לבין הפרטים והמסמכים שמסר מאווריק עולים הפרטים הבאים:
  • מדיווחיו של מאווריק עולה כי ביום 21.6.11 הועבר סך של 250,000 יורו מחברת Chaweng לחשבון חברת סטרטג’יקום בקפריסין. מדיווחי הרשות איסור להלבנת הון הרומנית עולה כי בתאריכים 24.6.11-27.6.11 הועבר סך של 250,000 יורו מחשבון חברת סטרטג’יקום בקפריסין לחשבון הפרטי של דן אנדרוניק.
  • מדיווחיו של מאווריק עולה כי ביום 16.9.11 הועבר סך של 290,000 יורו מחברת Chaweng לחשבון חברת סטרטג’יקום בקפריסין. מדיווחי הרשות עולה כי בתאריך 23.9.11 הועבר סך של 290,000 יורו מחשבון חברת סטרטג’יקום בקפריסין לחשבון הפרטי של דן אנדרוניק.
  • נזכיר, כי על פי חומר החקירה שברשותנו, שטיינמץ הינו בעל מניות בחברה קנדית RMGC המקדמת פרויקט של מכרה זהב ברומניה. קידום הפרויקט כרוך במאבקים ציבוריים רבים בשל סוגיות של איכות סביבה וכן בסוגיות של שותפות רווחים בין החברה לבין רומניה. זילברשטיין הינו שותף של שטיינמץ בקידום הפרויקט. זילברשטיין פעיל ברומניה שנים רבות, וסיפק ייעוץ פוליטי לנשיא רומניה לאורך שנות האלפיים. זילברשטיין הינו שותף עם דן אנדרוניק בחברת סטרטג’יקום.
  • על פי הפרקליט, דן אנדרוניק הינו אדם קרוב ביותר לנשיא בססקו ולהלנה אדראה, שרה בממשלת רומניה ומי שסייעה לנשיא רומניה במהלך תקופת הבחירות. אנדרוניק נתן ייעוץ פוליטי לאורך השנים, כולל בשנת 2011, לנשיא בססקו. בידי הרומנים אלפי תכתובות אימייל ממחשבו של אנדרוניק, הכוללות התכתבויות רבות בינו לבין טל זלברשטיין ובינו לבין אדראה. (הפרקליט נתן לנו, כחומר מודיעיני, דיסק הכולל מיילים אשר סוננו על ידו ונראו לו רלוונטיים. קיימים מיילים רבים נוספים אשר ימסרו לנו בהמשך לבקשה לעזרה משפטית שנגיש בעניין). על פי הפרקליט, התכתובות הנ”ל מבססות קשר ישיר בין אנדרוניק לגורמי ממשל ובין אנדרוניק לבין זילברשטיין.
  • המידע שקיבלנו מהפגישה הוא בעל ערך רב, שכן ניתן לקשור בין כספים שהועברו משטיינמץ לדן אנדרוניק, בתקופה שבה מקדם שטיינמץ בשותפות עם זילברשטיין את פרויקט מכרה הזהב ברומניה. על פי החשד, הכסף שהועבר לדן אנדרוניק נועד כדי לקדם את פרויקט מכרה הזהב. על פי מידע מודיעיני הקיים בידי הרומנים, כספים עברו מדן אנדרוניק לבססקו עבור קידום פרויקט זה. לחילופין, עולה חשד כי אנדרוניק קיבל כספים על מנת להשפיע על הנשיא כדי שזה יתמוך בקידום הפרויקט וישחרר חסמים המונעים את קידומו. מדובר בהתקדמות משמעותית בכל הקשור לחשדות הקיימים ברומניה בקשר לשוחד לנשיא בססקו ולאדראה, כמפורט בבקשה לחיקור דין הנכנסת.
 9. הפרקליט הרומני מסר לנו חוזה מיום 4.10.09 בין מפלגת השלטון (PDL) לבין חברה ישראלית נוספת של זילברשטיין למתן שירותי ייעוץ פוליטי. היקף החוזה הוא 550,000 יורו. על פי הנהלת חשבונות של המפלגה, שולם לזילברשטיין סך של 158,200 דולר בלבד מתוך היקף החוזה. החשד הוא כי זילברשטיין נתן למפלגת השלטון ייעוץ מבלי ששולמה מלוא התמורה או לחילופין קיבל תשלום עבור הייעוץ משטיינמץ. אין בידינו חומר הנהלת חשבונות של החברה הישראלית הזו של זילברשטיין. בהקשר זה נעיר, כי מהנהלת החשבונות של חברת GCS של זילברשטיין עולה שהתקבלו בחברה בשנים 2010-2014 סכומים משמעותיים מחברות הקשורות לשטיינמץ, אשר אין בידינו בשלב זה הסברים לגביהם מלבד גרסה כללית של זילברשטיין כי הוא מספק שירותי ייעוץ לשטיינמץ.
 10. מידע נוסף שעלה בישיבה נוגע לאדם בשם מריוס אנדרי מרקוביצ’י, אזרח רומני שעובד עבור שטיינמץ ברומניה. מרקוביצ’י הוא בעל חברה רומנית בשם Mysore Consulting SRL. על פי כרטסת הנהלת חשבונות שיש בידינו של חברת GCS עולה כי ישנן העברות כספים בין שתי החברות בסך של כ- 1.3 מיליון שח בין השנים 2012-2015. חלק מהכספים המועברים לחברת GCS מחברת MYSORE  מועברים בסכומים קטנים מתחת לחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון הרומנית. מידע זה מעלה את החשד כי חברת MYSORE  מהווה מקור נוסף להעברת כספים לזילברשטיין מבני שטיינמץ.
 11. בשיחה בעל פה עם הפרקליט, מסר כי ידוע לו מודיעינית כי הקרקע בסנגוב שנרכשה על ידי חברת אלגרו, נרכשה באופן ישיר מחקלאים רומנים או באמצעות אדם שלישי, מתווך, על ידי בני שטיינמץ. קרקע זו נרכשה על ידו כבר בשנת 2007. להערכתו הקרקע בסנגוב נמכרה ב 2007 מהחקלאים בסכום של כמה מאות אלפי יורו בלבד. להערכתו, המחיר בה נרכשה חברת לסטר על ידי חברת טארפלי , ב- 9,000,000 יורו, אינו משקף את מחיר הקרקע בסנגוב וכי המחירים מ- 2007 לא עלו וכי שנת 2009 היתה שנת משבר בכלכלה ברומניה. מסר כי יבדוק אפשרות להעביר לנו הערכה של שמאי לגבי ערך הקרקע בסנגוב שהיה בבעלות חברת אלגרו נכון לשנת 2009. כמו כן מסר כי יעשה מאמץ לאתר את מחיר הרכישה של הקרקע בשנת 2007 על ידי חברת אלגרו. יש בכך כדי לתמוך באופן משמעותי בעדותו של מאוריק על היות החוזה למכירת לסטר לחברת טארפלי פיקטיבי.
 12. הדברים האמורים מחזקים את הצורך בהמשך שיתוף פעולה עם הרומנים בקשר לפרשת שחיתות ברומניה. יצויין כי משיחה עם הפרקליט הרומני עלה כי עיקר העניין ברומניה בתיק זה הוא העמדה לדין של המעורבים הרומנים בפרשה שהם נשיא רומניה בססקו, שרת התיירות ודן אנדרוניק וכי מבחינתם החשודים הישראלים יכולים להיות מועמדים לדין בישראל.
 13. לא ניתן להתעלם מרצינות הבקשה הרומנית לחיקור דין ומהמידע הקיים בידי הרומנים ומהחיבור לחומר החקירה הקיים בידינו.
 14. המשך פעולות מוצעות בעקבות חיקור הדין:
 • קיום דיון לגבי פתיחת חקירת פרשיית השוחד ברומניה. יצויין בהקשר זה כי אין מנוס מביצוע פעולות חקירה של פרשייה זו במסגרת המענה לבקשה לחיקור דין של הרומנים, משמע , ממילא נצטרך לחקור את כל המעורבים הנמצאים בישראל בחשד לשוחד המתואר.
 • במידה ויוחלט על פתיחה בחקירה, מומלץ להגיש בקשה מתוקנת לחיקור הדין ברומניה ובה נבקש באופן רשמי את כל חומרי החקירה, וזאת בהמשך לסעיף סל כללי הקיים בבקשה הנוכחית.
 • מומלץ להגיש בקשה משלימה לחיקור דין בקפריסין לקבל את החוזים או ההסברים שניתנו לגבי העברת כספים לדן אנדרוניק.
 • באם תיפתח חקירה, יש להוציא צו המצאת מסמכים לחברת GCS הנוספת שעשתה הסכמים עם מפלגת PDL  ובמסגרתם נטען כי תשלומים מחברת PDL לא הועברו במלואם לחברת GCS.
 • באם תיפתח חקירה, יש לחקור את כל המעורבים בישראל וזאת בתיאום מלא עם הרומנים שיחקרו את המעורבים ברומניה במקביל. “

 

פעולות חקירה מתוכננות בשלוש הפרשיות

פרשת גינאה

עלינו להשלים ביסוס ראיות שהכסף לאחר מותו של הנשיא, 10 מיליון דולר שעברו לחשבונותיה של ממדי טורה מחב’ פנטלר בשנת 2009, היה במסגרת הסכם שוחד בתמורה לקידום רכישת זכויות הכרייה בשנים 2007-8.

פעולות עיקריות לביצוע

 1. חקירת פטריק סעדה – גיסו של שטיינמיץ, לפי העדויות נכח בפגישות בגינאה עם ממדי טורה ובעלה הנשיא. אזרח ותושב ישראל.
 2. חקירת לב רן- ככל שיגיע לישראל. לב רן נמנע להגיע לישראל מאז החקירה הגלויה ומאז שסרב להיחקר במסגרת חיקור הדין בטענה שלא הבין מראש כי חקירתו באזהרה.
 3. חקירת מיכאל נוי – ככל שיגיע לישראל. החשוד נמנע מאז החקירה הגלויה וחיקור הדין להגיע לישראל מבלי להציב תנאים לא סבירים שמשטרת ישראל אינה יכולה למלא. חרף פניות חוזרות וניסיון למצות עניינו בחיקור דין, דבר שלא הסתייע בשל העדר שת”פ בעת חיקור הדין והצבת תנאים שלא ניתן למלא עבור חקירתם בישראל.
 4. מענה לחיקור דין מארה”ב– עדיין לא קבלנו נתונים המעידים על הפקדות המזומנים של ממדי טורה לחשבונותיה בארה”ב. כמו כן, ממתינים להעברת מזכר עדת מדינה, מזכרים של חוקרי FBI בנושא וחקירתה האחרונה ע”י השוויצרים שהתקיימה בארה”ב.
 5. מענה לחיקור דין וקבלת חומרים משוויץ– בתאריך 19.9.2017 הוגשה בקשה שנייה לעזרה משפטית לרשויות האכיפה בשוויץ כאמור. במסגרת הבקשה התבקשו רשויות האכיפה בשוויץ לאתר ולמסור פרטים מחשבונות בנק בשוויץ אליהם ומהם הועברו סכומי כסף עפ”י עדותו ובהסכמתו של מאווריק. לבקשה צורף כנספח מכתב ממאווריק, המפרט את הסכמתו למסירת הנתונים המבוקשים מהבנקים. על מנת למצות את החקירה, על החוקרים לבחון את מסמכי הבנקים.
 6. משיחה שהתקיימה עם התובע השוויצרי ביום עולה ….[11] עוד מספר התובע השוויצרי כאמור כי מאווריק עתיד להגיד לחקירה בשוויץ בחודש ספטמבר כאמור. זכ”ד לעניין זה מצ”ב כנספח יב לדוח הסודי.

 

פרשת מאווריק

בוססה תשתית כי שטינמץ חתם על הסכם פיקטיבי עם מאווריק בנוגע לרכישת הקרקע ברומניה. חלק מהסכומים היו צינור בדרך מפנטלר, שאחד מבעליה הוא מיכאל נוי, לממדי טורה.

פעולות עיקריות לביצוע

 1. חקירות השלמה: מאווריק, מריה אשתו של מאווריק, סאשה, שטינמץ, דיוויד ברנט (עו”ד של שטיינמץ), יוסי תכלת, נציגי בנק דיסקונט בעניין חשבונות ודיווחים שדווחו על העברות כספים שהתקבלו מצ’אוונג בנוגע לחברתGCS , נציגי בנק לאומי בעניין חשבונותיו של ג’וני קנלר והדיווח שמסר לגבי קבלת כספים מצ’אוונג, ברנרד- איש הכספים של ג’וני קנלר.
 2. יש להשלים מעבר על חומרי מחשב שנתפסו אצל אודי נטע[12] וטל זילברשטיין.
 3. מעבר על חשבונות חברת GCS.
 4. קבלת תדפיס חשבונות הבנק של מאווריק בשוויץ- באמצעות התובע השוויצרי לאחר חקירת מאווריק כאמור במסגרת בקשה לחיקור דין.

 

פרשת רומניה- שוחד לנשיא לשעבר

חשד כי שטיינמיץ העביר בשנת 2009,  2 מיליון דולר, לנשיא רומניה לשעבר ושרת התיירות לשעבר, באמצעות חשבונות בקפריסין ע”ש טל זילברשטיין דן אנדרוניק (אזרח רומני) וזאת במטרה לקבל זיכיון לכריית מכרה זהב. יצוין כי הייתה העברת כספים באמצעות חוזים פיקטיביים של מאווריק לבקשת שטיימינץ.

פעולות עיקריות לביצוע

 1. מעבר על חומרים שהגיעו מרומניה- מאות מיילים באנגלית ממחשבו של דן אנדרוניק, שותפו של זילברשטיין.
 2. חקירה בישראל וברומניה במקביל, לפי תיאום עם הפרקליט הרומני. בישראל ייחקרו שטיינמיץ וטל זילברשטיין. ברומניה מעורבים רבים (נוכחות חוקר מיאח”ה)- תואם מועד עקרוני לביצוע עם הנציג הרומני- תחילת אוקטובר 2018.

סיכום-

מארג הראיות המפורט לעיל  מצביע על יותר מחשד סביר שבני שטינמץ, מיכאל נוי ואברהם לב רן פעלו להעביר סכומי כסף משמעותיים ולפחות בוססה תשתית של כ 10 מיליון דולר לממדי טורה בין השנים 2006-2011 ככספי שוחד לנשיא גינאה. ניתן לראות דפוס חוזר ושיטתי בהתנהלותו של שטינמץ בשימוש בצדדים שלישיים על מנת לשלם כספי שוחד וזאת על מנת להרחיק עצמו למראית עין ממעשה שוחד עצמו כפי שעולה מחקירת פרשות מאווריק ורומניה. החשודים מיכאל נוי ואברהם לב רן שפעלו ביחד עם שטיינמץ, נמנעו מלשתף פעולה באופן אמיתי במהלך כל החקירה ובמסגרת זו נמנעים מלהגיע לישראל.

 

רפ”ק יניב שמול,

ר’ מחלק חקירות, יאח”ה

נספח חומרי חקירה לעיון בית המשפט

 1. ניילונית ובה תפיסות מיכאל נוי ואסמכתאות +צווים – יניב שמול 1 18.2.18 .
 2. ניילונית ובה 3 הודעות מאווריק- סומנה יניב שמול 2 18.2.18.
 3. ניילונית ובה 3 מסמכים: מייל ממיכאל נוי למאווריק ואסמכתאות להעברה מיום 20.6.2011 – יניב שמול 3 18.2.18.
 4. ניילונית ובה 4 סוויפטים המראים העברות מצ’אוונג לגוביין ומשם לממדי טורה וחברת אולמפיה טייטל – סומנה יניב שמול 4 18.2.18.
 5. ניילונית ובה מעברים של מיכאל נוי המסמך מסומן במ/2 12.2.18 .
 6. ניילונית ובה קטעים מחקירת ממדי טורה בקשר לנוי ולב רן וקבלת 10 מיליון דולר מחברות הקשורות אליהם. סומנה יניב שמול 5 18.8.18.
 7. ניילונית ובה שני מסמכים אריאל פרידמן 1 1.17 ו אריאל פרידמן 2 2.1.17 מדובר בהסכמים שחתמה ממדי עם חברת פנטלר ו- BSGR בגובה של כ 10 מיליון דולר – סומנה יניב שמול 6 [13]18.2.18.
 8. קלסר כחול ובו העברות מנוי לב רן ופנטלר ואחרים לאולימפיה טייטל (לפי הודעת ממדי חברה שעסקה ברכישת נכסים עבורה במיאמי) וממדי טורה עצמה בשווי של כ 6 מיליון דולר-  סומן יניב שמול 7 18.2.18.

 

[1] לא חושבת שבימ”ש יסכים לקבל רק חלקים מתצהיר וגם זה נראה כאילו יש סיבה שאנו לא מעוניינים לחשוף את כולו. מקסימום אפשר להפנות לעמ’ בתצהיר שיוגש כולו.

[2] הסכם שיתוף הפעולה נכרת בשנת 2006, אך בהסכם ביטול נרשם “הסכם שיתוף פעולה משנת 2005”

[3] לא ברור מלשון ההסכם מי סיים את הפעילות בגינאה

[4] לוודא ולהפנות

[5] לחדד ולהפנות

[6] להשלים

[7] איזה מסמכים? לפרט

[8] לפרט למה

[9] עד עכשיו לא צוין שמתנהלת חקירה בשוויץ.. או שנסביר זאת או שנוריד את המשפט הזה

[10] מציעה להוריד את ציטוט המזכר, אפשר מקסימום לתמצת ולצרף אותו כנספח. בכל מקרה אין קשר לנוי בפרשיה זו וציטוט המזכר המלא פה לא מועיל. ככל שבוצעו פעולות חקירה או שיש פעולות חקירה לבצע בהקשר זה לרשום זאת ולציין שמדובר בתיק אחד.

[11] להשלים

[12] לא פורט מי הוא

[13] להוסיף את כל ההסכמים שפורטו בדוח לרבות הסכמים עם BSGR.

 

PDF

דוח סודי נעמה שמיר על חתימת הסכם עד מדינה עם עופר קרז'נר המכונה מאווריק 10-1-2018

 

 

 

ראו גם תכתובות פנימיות בפרקליטות: עיקולי מס על שטיינמץ (סע’ 194)

 

 

From: Tafat Moyal
Sent: Tuesday, November 07, 2017 9:31 AM
To: Yehuda Shaffer
Cc: Sharon Fridman; Jonathan Tadmor; Daniel Klein (Praklitut); Etty Ben Dor
Subject: הפעלת סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ

יהודה שלום,

 1. בהמשך לישיבה שקיימנו בנוגע לתיק החקירה הפלילי בעניינו של בני שטיינמץ ביום 25.10.17, נבקש להעלות על הכתב את עיקרי הדברים שנאמרו באשר לאפשרות להפעיל את סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ בקשר עם הליכי השומה שמנהלת רשות המיסים והתיק האזרחי בביהמ”ש המחוזי בת”א הנוגע להליכי שומה אלו (מטופל על ידי פמת”א אזרחי).
 2. נציין כרקע כללי, שבחודש דצמבר 2016 נפתחה חקירה פלילית על ידי יאח”ה כנגד בני שטיינמץ וחשודים נוספים. במוקד החקירה חשדות לעבירות שוחד רחבות היקף בגינאה קונקרי ולעבירות של הלבנת הון. החשד הוא כי חברת BSGR גינאה, אשר היא חלק ממערך החברות הבינ”ל שנשלטות (עפ”י החשד) על ידי שטיינמץ, שילמה שוחד לנשיא גינאה ולעובדי ציבור אחרים לקידום זיכיונות לכריית ברזל בגינאה. על פי החשד, היקפי השוחד ששולמו עומדים על עשרות מליוני שקלים כאשר בתמורה התקבלו זכיונות כרייה ששווים מוערך בכחמישה מיליארד דולרים. החשדות האמורים נחקרים במשותף ובמקביל על ידי שלוש מדינות שונות בנוסף לישראל: ארה”ב, שוייץ וגינאה קונקרי.

בנוסף לחשד האמור, החקירה עוסקת בחשדות נפרדים נוספים, שבגינם נעצר שטיינמץ שוב באוגוסט 2017 – המדובר בחשדות לביצוע עבירות זיוף מרמה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים (תשעה מיליון יורו). על פי הראיות שנאספו בפרשיית משנה זו, שטיינמץ עשה שימוש במקורב לו המתגורר באוקראינה. שטיינמץ הפקיד בידיו של אותו מקורב תשעה מיליון יורו בכסות של חוזה נדל”ן  כוזב בקשר לקרקעות ברומניה (חוזה ששטיינמץ איננו צד לו ולכאורה אינו קשור אליו). בהמשך לכך, בהתאם להוראות שטיינמץ, העביר אותו מקורב את הכספים לגורמים שונים בישראל ובחו”ל כאשר כל העברה גובתה תחת הנחייתו של שטיינמץ בהסכמים כוזבים בין אותו מקורב לצדדים שלישיים (שטיינמץ איננו צד לאף אחד מההסכמים הכוזבים הללו). עם אותו מקורב נחתם הסכם עד מדינה.

 1. במסגרת החקירה נתפסו כספים ונכסים של שטיינמץ בהיקף של 285 מיליון שקלים.
 2. פרשת השוחד בגינאה מעוררת קשיים משפטיים לא מבוטלים וכך גם עבירות הלבנת ההון הכרוכות בה. משכך, ישנו חשש שלא נוכל להמשיך להחזיק בכספים התפוסים לאורך זמן.
 3. כמו כן כנגד שטיינמץ הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ בחודש דצמבר 2016 שנכון לעכשיו הוארך עד ליום 15.11.17. בכוונת המשטרה להגיש בימים הקרובים בקשת ארכה לחודש נוסף, אולם לא ברור אם בית המשפט ייענה לבקשה זו ומכל מקום על פי החוק לא ניתן לעכב יציאה מן הארץ לתקופה של למעלה מ-12 חודשים אלא אם כן מוגשת בקשה באישור יועמ”ש לתשעים יום נוספים. בין אם תתקבל ארכה נוספת ובין אם לאו, נראה שבטווח הזמן הקרוב לא תוטל עוד מגבלה על יציאתו מן הארץ של שטיינמץ.
 4. לאור האמור לעיל, יש לשקול עשיית שימוש בכלים שמעניק סעיף 194(ג) לפקודת מס הכנסה (עיקול הרכוש שנתפס במסגרת החקירה הפלילית ו/או עיכוב יציאה).
 5. אינדיקציות נוספות שעשויות להצביע על חשש להימלטות של שטיינמץ מעבר לסיכון המשמעותי הנובע מהחשדות בחקירות הפליליות שתוארו לעיל:

                                 א.        שטיינמץ מחזיק באזרחות צרפתית

                                 ב.         הראיות שנאספו בשתי הפרשות שנחקרות מלמדות ששטיינמץ פועל באופן שיטתי לשבש ראיות בדרך של יצירת מסמכים כוזבים, השמדת מסמכים מפלילים כשמתעורר אצלו חשש וכן מנסה להשפיע על עדים פוטנציאליים:

 1.       בפרשת השוחד בגינאה ישנן ראיות לכך ששטיינמץ שלח אדם המקורב לו לעדה המרכזית בפרשה (אשת נשיא גינאה) וביקש ממנה להשמיד את מערך ההסכמים שבבסיס תשלומי השוחד.
 2.       בפרשת המשנה הנוספת נאספו ראיות לכך ששטיינמיץ ביקש מעד המדינה בפרשה להשמיד את כל הראיות לרבות מעטפה סודית המלמדת על כך שהכספים שנמסרו לאותו עד שייכים לשטיינמץ וכן ביקש ממנו לזרוק את המחשב שלו לים. כמו כן, עולה מהראיות שנאספו  ששטיינמץ שלח שליח לעד המדינה כדי לדלות ממנו מידע על החקירה. עוד עולה מהראיות שנאספו בפרשה זו, כי שטיינמץ פנה לאיש הכספים בקבוצת החברות שבשליטתו וביקש ממנו “לתקן” את המספרים ולייצר מסמכים שיתמכו במצגים וההסכמים הכוזבים שיצר, וזאת לאחר שהבין מעד המדינה כי הבנקים בשוייץ שואלים שאלות לגבי מהות ההעברות הכספיות ומקשים על ביצוען.
 3. כל האמור לעיל מבסס מעבר לחשש מהימלטות גם חשש מהברחת רכוש ונכסים, שכן הראיות מלמדות ששטיינמץ בודה מסמכים כוזבים בנקל על מנת להרחיק עצמו מכספים ונכסים, אינו בוחל בהשמדת מסמכים או בשיבוש ו”תיקון מספרים” והכל על מנת להתאים את המציאות למצגים הנוחים לו ותוך שימוש במערך משומן היטב של עורכי דין ומקורבים אחרים ובאופן שמקשה עד מאד על איתור טביעות אצבעותיו. ניתן אף לטעון שגם המערך התאגידי המתוחכם שהוא יצר ואשר באמצעותו הוא פועל, תוך שימוש בנאמנות ובמצג לפיו תפקידו במערך הוא רק תפקיד של יועץ (מצג שהינו כוזב על פי הראיות שנאספו), מתאפיין באותה דרך התנהלות. דרך התנהלות זו יוצרת חשש מובנה לכך שככל שלא יוטל עיקול על נכסים שתפוסים כעת, לא יימצאו בעתיד נכסים שעליהם טביעות אצבעותיו להיפרע מהם.

אתי בן דור וטפת מויאל רוטשילד

בברכה,

טפת מויאל רוטשילד, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736127   פקס: 03-5163093

דוא”ל: [email protected]

 

Date : 11/15/2017 12:43:43 PM
From : “Tafat Moyal”<[email protected]></[email protected]>
To : “Sharon Fridman”<[email protected]></[email protected]>
Cc : “Etty Ben Dor”<[email protected]></[email protected]>
Subject : FW: הפעלת סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ
Attachment : 194857_image001.png;194857_image002.png;

שרון שלום,

 

בהמשך לשיחתנו אתמול מעבירה לך שוב את המייל שנשלח אל יהודה ואליך, למקרה שזה התפספס.

 

תודה,

טפת

 

בברכה,

טפת מויאל רוטשילד, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736127   פקס: 03-5163093

דוא”ל: [email protected]

 

PDF

תכתובת בין פרקליטים על בני שטינמץ הפעלת סע 194 טפת מויאל אתי בן דור ושרון פרידמן - Copy

 

מייל פנימי של טפת מויאל

Date : 1/13/2019 6:59:40 AM
From : “Adi Mashiach”<[email protected]></[email protected]>
To : “Etty Ben Dor”<[email protected]></[email protected]>
Subject : RE: שיחה עם עו”ד בלכר – קבלת חומרים בנקאיים משווייץ
Attachment : 196130_image001.png;196130_image002.png;

היי, אני צריכה שתפתחי לי הרשאה לתיק בתנופה

 

From: Etty Ben Dor
Sent: Sunday, January 06, 2019 5:47 PM
To: Adi Mashiach
Cc: Tafat Moyal
Subject: FW: שיחה עם עו”ד בלכר – קבלת חומרים בנקאיים משווייץ

 

עדי שלום – גם את זה אשמח אם תעדכני בתנופה ובספריה.

 

אתי בן דור, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736097; 050-6217016. פקס: 03-5163093

דוא”ל: [email protected]

__________________________

פרקליטות המדינה 

 

From: Tafat Moyal
Sent: Sunday, January 6, 2019 3:07 PM
To: Liat Ben Ari; Jonathan Tadmor; Etty Ben Dor; Moran Bartfeld
Subject: שיחה עם עו”ד בלכר – קבלת חומרים בנקאיים משווייץ

 

שלום לכולם,

 

עדכון על השיחה שקיימתי ביום חמישי בערב עם עו”ד בלכר:

 

אמרתי לו שבהמשך לשיחותיו עם לילית, מה שאנחנו יכולים להציע לו זה שהוא יקבל מכתב מהמחלקה הבינלאומית, שבו ייאמר האמור במכתב המצ”ב (ללא המשפט האחרון) – תיארתי בעל פה את האמור במכתב.

לאחר שיג ושיח, בסופו של דבר, הוא אמר שמה שאני מתארת שייכתב במכתב יכול להסיר את החשש שלו מפני שימוש של משטרת ישראל בחומרים שיתקבלו משוויץ.

 

אולם, יש לו חשש נוסף שנובע מהעובדה שלבני שטיינמץ יש כבר בידיו את החומרים הבנקאיים (במסגרת ההליך המתנהל בשווייץ), ולשטיינמץ יש מניע משמעותי ואמצעים לעשות ככל שיוכל כדי לפגוע בקרצנר (כפי שהוא פועל נגד ג’ורג’ סורוס ואחרים). טוען גם, שיש לו כבר אינדיקציות לכך ששטיינמץ מתכוון לפעול כדי לפגוע בקרצנר. הוא חושש ששטיינמץ יעביר את המסמכים הבנקאיים לרשות המיסים ולמשטרה במטרה שיחלו נגד קרצנר בדיקות והליכים במישור האזרחי והפלילי, שגם אם לא יניבו דבר יהיה בכך כדי לפגוע בקרצנר כלכלית ונפשית (אמר שהחששות שלו מתעצמים לנוכח מכתב השימוע שנשלח לבר רפאלי והטענות האפשריות בנושא תושבות).

למעשה מה שהוא מבקש זה הרחבה של הסכם עד המדינה וקבלת חסינות שתגן על קרצנר מפני נסיונות של שטיינמץ לפגוע בו במישור המס הפלילי והאזרחי על סמך המסמכים שהגיעו לידיו במסגרת ההליך הפלילי בשווייץ.

הוא קושר את הכל להסכם עד המדינה – לדבריו, אם אני מבינה נכון, העובדה ששטיינמץ  קיבל את המסמכים בהליך בשווייץ, היא תולדה של ההסכם עד מדינה שחתם איתנו והעדות שמסר כאן, ושככלל האינטרס של שטיינמץ לפגוע בקרצנר נולד מכך. הוא סבור שהסיכונים שקרצנר ניצב בפניהם נובעים מהסכמתו לשמש עד מדינה, וכי לו היה מבקש את החסינות הזו בשלב המוקדם, היה מקבל אותה. הדגיש כל הזמן את המשמעות של לשמש עד מדינה נגד אדם כמו שטיינמץ ושמדובר במידע וחומרים שהמשטרה לא יכלה להגיע אליהם לולא עדותו.

אמרתי לו שאינני מבינה את הכריכה שהוא עושה בין החשש שהוא מתאר לבין ההסכמה לסיוע משפטי משוייץ, שכן החשש הוא מתאר הוא מנותק ועצמאי ומתקיים ללא קשר להסכמה או אי הסכמה של הלקוח שלו לכך שנקבל את החומרים משווייץ. עוד הבהרתי שהתנגדות שלו לכך שנקבל את החומרים בהחלט עלולה להיחשב כהפרה של הסכם עד המדינה, מה שיעמיד אותו במצב בעייתי הרבה יותר.

בנוסף, אמרתי שהחסינות אותה הוא מבקש היא בעייתית ולא מקובלת כי מדובר בחסינות “בלאנקו” כיוון שאיננו יודעים מה יש במסמכים הבנקאיים שבידיו של שטיינמץ ומפני מה לתת חסינות – במצב כזה לא ניתן לשקול ולאזן בין האינטרסים השונים שנפגעים. בנוסף, אין לנו סמכות לתת חסינות מפני הליכים אזרחיים ברשות המיסים.

הצעתי שנמסור לו את המכתב והוא ייתן הסכמה לקבלת החומרים משווייץ ושללא קשר לכך יגיע לדבר איתנו על הבקשה להרחיב את הסכם עד המדינה. הסברתי שהסמכות להעניק חסינות היא רק של פרקליטת המחוז.

הוא אמר שהוא חושש שאם ייתן הסכמה לא תהיה לנו את אותה הפתיחות להידבר עימו. אמרתי שזו לא דרכנו ונאזין לו בפתיחות, ושהבנתי שיש סד זמנים צפוף בשווייץ. באשר לסד הזמנים הצפוף הוא אמר שלא ידוע לו שכבר נקבע דיון בעניין בשווייץ (בהמשך בדקתי זאת עם לילית ואכן לא נקבע דיון  אך כולם שבים מחופשת החג).

 

סיכומו של דבר –בשלב זה, בלכר כורך מסיבות טקטיות בין הדברים ומבקש לבוא לדבר איתנו על בקשתו להרחיב את הסכם עד המדינה. אמרתי לו שאעביר הלאה את הדברים ושנראה לי שאפשר יהיה לתאם לו פגישה בעניין אצל יהונתן או ליאת. אני מעריכה שבסופו של דבר הוא לא יתנגד לבקשה לסיוע משפטי בשווייץ, אך הוא רוצה למנף את זה להידברות עימנו על תיקון הסכם עד מדינה.

 

בסוף השיחה הוא ביקש שאשלח לו טיוטה של המכתב של המחלקה הבינלאומית, מבלי שזה יחייב אותנו על מנת שהוא יבדוק מול הלקוח את הסכמתו. סירבתי וביקשתי שיבדוק על בסיס הדברים שאמרתי לו בעל פה.

 

עדכנתי את לילית על פרטי השיחה.

 

בברכה,

טפת מויאל רוטשילד, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736127   פקס: 03-5163093

דוא”ל: [email protected]

__________________________

פרקליטות המדינה 

 

 

תכתובת בנושא הסדר דיוני עם פקיד השומה בענין שטיינמץ

Date : 11/26/2018 5:32:17 AM
From : “לילית ניצן”<[email protected]></[email protected]>
To : “‘Etty Ben Dor'”<[email protected]></[email protected]>
Subject : RE: בני שטינמץ – טיוטת הסדר דיוני – 25-11-18 – 1700 – הערות המשיב

 

 

מצורפת בקשה מוסכמת להסדר דיוני של שטינמץ עם פקיד השומה האזרחי.

 

ברקע הדברים: בשנות ה- 2000 הוצאו לשטינמץ 2 שומות לתשלום מס בהיקפים של מיליארדים. שומה אחת בטרם החקירה הגלויה (בגין השנים 2003-10) והשנייה לאחר החקירה הגלויה (לשנים 2011-12).

שטינמץ הגיש ערעורים על שתי השומות וכעת מתנהל הליך בבית המשפט המחוזי בת”א (בעקבות הערעורים שלו).

 

הדיון בשני הערעורים אוחד ומטעם פקיד השומה מופיעה בהליך הפרקליטות האזרחית (התיק מלווה באופן אישי על ידי מנהלת המח’ הפיסקלית בפמת”א אזרחי איריס בורנשטיין).

 

בעת הוצאת השומה השנייה, המאוחרת, עמדו לנגד עיניי פקיד השומה, תמציות של הודעות מהתיק הפלילי אצלנו בעניין פרשת גינאה (שלב א). תמצית החומרים הועברו בזמנו לעיון פקיד השומה באישור ר’ יאח”ה היוצא- כורש וזאת אחרי ישיבה ותיאום עם הפרקליטות ומתוך הכרה בחשיבות הדברים ובכך שהראיות  שנחשפו בתיק הפלילי, יסייעו בחשיפת האמת והמצגים הכוזבים שהוצגו לפקיד השומה . יודגש כי הסוגיה המרכזית שעומדת בפני פקיד השומה היא הוכחת מעמדו של בני בנאמנויות והתמודדות עם טענת ההגנה (באמצעות עו”ד פיני רובין) כי הוא במעמד של יועץ חיצוני בלבד לחברת ב.ס.ג.ר ויתר החברות המשורשרות במבנה.

 

לציין כי זו סוגיה מרכזית גם בחקירה הפלילית.

 

הדיונים בערעורי המס נדחו מעת לעת בשל העובדה שהחקירה הפלילית טרם הסתיימה והמשטרה בשיתוף עם הפרקליטות, הטילו מגבלות על היקף החומרים שיועברו ועיתוי העברתם לידי ההגנה.

 

לפני כחצי שנה , התקיימה ישיבה בראשותו של קמיל עטילה, מנהל המח’ הפיסקלית בפרקליטות המדינה, בנוכחות נציגי הפרקליטות המלווה, רשות המסים ונציגנו (יניב שמול). במהלך הישיבה הוצגה  עמדת המשטרה (באישור כורש), לפיה, בסוף שנת 2018 ניתן יהיה להעביר חומרים מתוך תיק החקירה הפלילי- בגל א’ ו-ב’ (פרשת ההלבנה – מאווריק), בכפוף לכך שלא יועברו הודעות העד מאווריק ולא יועברו חומרים נוספים שיהיה בהם כדי לפגוע בחקירה.

בעקבות זאת, גובשה רשימה של הודעות אשר ניתן אישור עקרוני להעברתן עד סוף 2018.

 

בחודש האחרון התנהל מו”מ בין אנשי הפרקליטות האזרחית לבין ב”כ שטינמץ, על מנת להגיע להסדר דיוני בדבר עיון וגילוי חומרים ולאיחוד הדיון בשומות.

 

בין לבין נפתחה חקירה גלויה בשלב ג’- רומניה- בססקו וזאת באמצעות חיקור הדין ברומניה. הדבר גרר דרישות מצד ב”כ שטינמץ להרחיב את היקף החומרים. דרישות מסוג זה לקבל חומרים במסגרת הלכי גילוי אזרחיים הן שגרתיות.

 

במהלך השבוע האחרון קיימה הפרקליטות המלווה דיונים עם הפרקליטות האזרחית על מנת שההסכמות וההסדר המתגבשים יאפשרו לנו להתנגד להעברת חומרים שעלולים לפגוע בחקירה ו/או בהגנה על עד מדינה ו/או חומרים שיש מגבלה להעבירם (תוצרי חיקור דין וכד’).

לפיכך בהסדר הדיוני המתגבש שמצורף כאן קיימות הסתייגויות שדורשות הסכמה שלנו.

 

ההסכמה תוגש היום (רצו להגיש אתמול וביקשנו אורכה) ונצטרך בתקופה הקרובה להתמודד עם דרישה להעברת חומרים (שעל פי ההסדר יש לסיים להעבירם עד 6.1.19).

כמובן שלאור כול האמור, אנחנו צריכים למהר ולסיים את כלל פעולות החקירה (אף שיש פעולות שלא תלויות בנו- חיקור דין לארה”ב )

 

קיימת אפשרות שעם הגשת ההסדר הדיוני, יהיה פרסום בנושא.

 

 

From: Etty Ben Dor [mailto:[email protected]]
Sent: Sunday, November 25, 2018 5:44 PM
To: [email protected]
Cc: Tafat Moyal; Moran Bartfeld
Subject: Fwd: בני שטינמץ – טיוטת הסדר דיוני – 25-11-18 – 1700 – הערות המשיב

 

 

חוות דעת מורן ברטפלד שהתרומות לקהילה באפריקה מעידות על מודעות לשוחד

 

מימון נסיעות עבור אנשי הממשל בגינאה

 1. מחומרי החקירה עולה כי בין השנים 2008-2015 מימנה BSGR הוצאות נסיעתם של אנשי ממשל גינאים.
 2. אבידן מסר כי בין השנים 2007-2010 מימנה [1]BSGR נסיעות של אנשי ממשל בגינאה בהם שר המכרות הגיניאי, ועובדי [2]CPDM, אליה היתה החברה חייבת בדיווח. אבידן לא פירט באיזה דיווח מדובר ומדוע מימנה החברה את הוצאות נסיעתם. לדבריו, מדובר בנסיעות לאירופה, לסין ולדרום אמריקה, כאשר מטרת הנסיעות אינה זכורה לו[3].
 3. אבידן פירט כי בשנת 2007 מימנה החברה נסיעה לכנס בגרמניה עבור ארבעה פקידי ממשל, בשנת 2008 מימנה החברה כ-2-3 נסיעות ובשנים 2009-2010 מימנה החברה כ- 6-8 נסיעות לגורמי ממשל שונים. סה”כ שווי הנסיעות הוערך ע”י אבידן בסך של 50,000 $ ללא הוצאות שהות[4]. אבידן לא סיפק כל הסבר מדוע מימנה החברה עלות נסיעות אלו.
 4. בנוסף לנסיעות שתיאר לעיל, אבידן מסר כי שטינמץ הזמין לחתונת בתו את הנשיא קונדה, אך מכיוון שנבצר מהנשיא להגיע, הגיע במקומו שר המכרות, טיאם. לדברי אבידן, שטינמץ כיסה את הוצאות הטיסה והאירוח במלון דן בהרצליה, וכי סך הוצאות הטיסה והאירוח עמדו על כ-4,000$[5].
 5. תכלת מסר כי אישר מימון נסיעות לשר המכרות הגיניאי, מחמוד טיאם, עת טס לצרפת והונג קונג. לדבריו, אבידן ביקש ממנו לממן נסיעות אלו לצורך קידום הפרויקט, מו”מ או קידום המדינה[6]. כאשר הוצגו לו פרטי הנסיעות מסר תכלת, כי טיאם הוטס להשתתף בחתונת ביתו של שטינמץ בישראל ומשם הוטס להונג קונג. תכלת טען כי באותה תקופה ניהלה החברה מו”מ עם חברה סינית שבחנה כניסה כשותפה לפרויקט גינאה, ולפיכך הוא הוטס להונג קונג[7].
 6. מחומרי החקירה שנאספו עולה כי BSGR שילמה בגין שלוש נסיעות של מחמוד טיאם[8]. הראשונה מקונקרי לפריז וחזרה בתאריך 10.4.2009 בסך של 4,680 $; השניה מקונקרי לישראל ובחזרה בתאריך 14.9.2009 בסך של 5,762 $; והשלישית מטורקיה להונג קונג[9] בתאריך 23.9.2009 בסך של 4,435 $. סה”כ עלות הנסיעות עבור טיאם עמדה על סך של 15,424.68 $[10].
 7. תכלת אף מסר כי BSGR מימנה נסיעתו של איש ציבור לשעבר בגינאה בשם קסורי פפאנה לוושינגטון. לדבריו, אבידן מסר לו כי קסורי פפאנה הוא הוטס מגינאה לצרכי יעוץ. תכלת אישר כי אבידן לא הציג חשבונית יעוץ וכי הדבר אינו תקין[11]. מחומרי החקירה עולה כי עלות הנסיעות שמימנה BSGR לקסורי פפאנה עמדה על סך של 25,662.54 $[12]. יחד עם זאת, בחומרי החקירה אין מידע באם מדובר באיש ציבור במועדים הרלבנטיים או בלוביסט שנשכר על מנת להשפיע על אישי ציבור.
 8. תכלת טען כי לא הבין בזמן אמת שמדובר במתן שוחד אלא סבר כי מכיוון שמדובר במדינה ענייה, הדרך היחידה לקיים מו”מ וישיבות לקידום הפרויקט כרוך במימון נסיעות אנשי הממשל. לדבריו, כיום הוא מבין שמדובר במתן שוחד[13].
 9. מחומרי החקירה עולה כי סך עלויות מימון הטיסות של BSGRלגורמים שונים בגינאה, לגביהם לא ידוע האם מדובר באנשי ציבור, הסתכמו בסך של 116,501.87 $, כאשר סך של 105,685.57 $ נכלל בגדרי המועדים הרלבנטיים לאחר תחולתו של סעיף 291א לחוק העונשין[14]. טבלה המפרטת את הסכומים והתאריכים מצ”ב כנספח א’ לחוות דעת זו[15].
 10. תכלת מסר כי BSGR אף מימנה את עלויות הלינה בחלק מן המקרים, ואישר כי לא ידע בזמן אישור ההוצאה מי הנוסע והסתמך כל דבריו של אבידן לפיהם מדובר בנסיעות לצורך ישיבות לקידום פרויקט גינאה[16].
 11. שטינמץ לא נחקר בנושא זה.
 12. נראה שנדרשת השלמת חקירה ברכיב זה. ראשית, יש לבסס מי השמות ברשימה כיהן כאיש ציבור בתקופה הרלבנטית. שנית, יש לברר האם ישנן אסמכתאות להוצאות הלינה בהמשך לעדותו של תכלת. לאחר מכן, יש להטיח את הממצאים באבידן, שמסר עדות כללית בנושא ובשטינמץ שטרם נתן גרסתו לאירועים ואין ראיות לגבי מודעותו לדברים.

“תרומה לקהילה”

 1. אבידן ותכלת סיפרו בחקירותיהם כי במסגרת עבודות הכרייה שביצעה BSGR בגינאה השקיעה החברה סכומי כסף במפעלים שונים בגינאה כ”תרומה לקהילה” למשל בניית בית ספר, שיפוץ בניין העירייה, חפירת בארות מים ועוד. לדברי אבידן, בין השנים 2008-2010 השקיעה BSGR סך של כארבעה מיליון דולר בעבודות למען הקהילה בגינאה[17]. תכלת אישר את הסכום הגם שטען שההערכה נשמעת לו גבוהה[18].
 2. ממצגת שהכינה החברה ונמסרה ע”י החשודים עולה כי BSGR היתה מעורבת בגינאה בהקמת תשתיות כמו כבישים וגשרים, שיפוץ תחנת משטרה בקראוניה, בניית בית ספר בקראוניה, שיפור אספקת המים והמזון ואף תמכה בספורט ואומנות במדינה[19]. ניכר כי החברה הציגה את תרומתה לקהילה כראיה לאיכותה ותרומתה לפיתוח גינאה.
 3. יתרה מכך, לגרסת אבידן, על פי החוק בגינאה על חברה המשקיעה במדינה להעניק 5% מסכום הפרויקט לקהילה. אבידן לא הפנה לחוק מסוים ולא מסר מי יידע אותו בחובה זו. למרות האמור לעיל, הוסיף אבידן כי “חוץ מזה עשינו בלי קשר כי אחרת ראש העיר או המושל עושים לך את המוות.”[20].
 4. נראה כי לאור דבריו של אבידן, נחקרו פעולות שביצעה החברה למען הקהילה כמתן שוחד. סיכום הראיות שנאספו בעניין זה יפורטו בתת פרק זה.
 5. יובהר כבר עתה כי אין בחומרי החקירה ראיות בקשר למועד ולנסיבות תשלומם של מלוא ארבעת מיליון הדולרים עליהם סיפר אבידן בחקירתו. לא זו אף זו, אין אנו גורסות כי יש ברכיבים אלו כדי להוות שוחד וממילא מחומרי החקירה עולה כי מרבית הכסף הועבר בשנת 2007, קרי בטרם נכנס לתוקפו סעיף 291א לחוק.

הקמת תחנת משטרה בשנת 2007

 1. לגרסת אבידן הוא פנה למפכ”ל המשטרה וברר עמו כיצד יכולה החברה לסייע לקהילה למען שמירה על יחסים טובים. בעקבות פניה זו, הקימה BSGR תחנת משטרה בקראוניה[21].
 2. תכלת מסר לחוקריו התכתבויות ומסמכים המעידים על העברת כספים מהחברה, בעניין שיפוץ תחנת המשטרה[22]. מדובר בהתכתבויות מחודשים נובמבר-דצמבר 2007 בין אבידן לבין גורמים שונים ב-BSGR ואחרים. שטינמץ אינו מכותב למיילים העוסקים בכיסוי הוצאות בניה בקשר עם שתי חשבוניות :
  • חשבונית מנובמבר 2007 בסך של 36,038 $- על פי המיילים ודבריו של תכלת, אבידן אישר תשלום עבור החשבונית לעיל[23].
  • חשבונית מיולי 2007 בסך של 116,778 $- על פי המיילים ודבריו של תכלת, אבידן אישר תשלום בסך של 16,778 $ מתוך החשבונית לעיל[24].
 3. מחומרי החקירה לעיל עולה כי סה”כ אישר אבידן לתשלום מ- BSGRסך של 52,816 $ עבור תחנת המשטרה בקרואנה, וכי הוא הורה לכלול את ההוצאות תחת “Camp Iron Project Budget”. יש לציין כי מעיון במיילים עולה כי בחודש אוגוסט 2007 הועבר תשלום נוסף בסך של 100,000 $ עבור שיפוץ תחנת המשטרה[25], אלא שתכלת לא נשאל על כך בחקירה ולא מסר דבר בעניין זה מיוזמתו.
 4. אבידן טען כי הסכומים שאישר לתשלום, הופיעו בדוחות הכספיים של החברה וכי קיבל את אישור החברה לשיפוץ תחנת המשטרה לבקשתו של המפכ”ל[26].
 5. שטינמץ טען כי לא היה מעורב בדבר באופן אישי, אבל ידע ששופצה תחנת משטרה בגינאה. עוד טען שטינמץ כי “אני לא יודע מה הסדר הגודל הכספי. זה נעשה לרווחת העם והכפרים באזור. ככה זה הולך כדי שיתנו לך לעבוד ואתה רוצה שהמשטרה תעזור לך ותשמור על הביטחון שלך. זה לא מדינה מתקדמת. זה לא משטרת ישראל. זו מדינה מפגרת.“. לטענתו, לא מדובר בתשלום שוחד[27].
 6. סעיף 291א לחוק העונשין (להלן: “חוק העונשין“) נחקק ביום 21.7.2008 ותחולתו מיום חקיקתו. לפיכך, תשלום שנעשה ע”י BSGR בשנת 2007 אינו נכנס לגדרי החוק ומשכך לא נקיים דיון לגופם של דברים באשר להתקיימות יסודות עבירות השוחד בקשר עם רכיב זה.

סלילת כבישים

 1. ממיילים וחשבוניות שמסר תכלת במסגרת חקירתו עולה כי באוקטובר 2007 נשאה BSGR בהוצאות עבור סלילת כביש בקונקרי בסך של 28,800 $[28]. שטינמץ אינו מכותב למיילים אלו.
 2. על פי דבריו של תכלת, סלילת הכביש בוצעה לטובת גישה לשטח בו בוצעו קידוחי ברזל, ודבריו נתמכים בדבריו של אבידן במיילים לעיל בהם ביקש אישור לתשלום ההוצאה[29].
 3. תשלום זה שנעשה ע”י BSGR בשנת 2007 אינו נכנס לגדרי החוק וממילא קיים ספק אם סלילת המשרתת את BSGR בעבודתה עולה לכדי תשלום שוחד.

הקמת בארות מים

 1. אבידן סיפר בחקירתו כי BSGR חפרה בארות מים בסך של 7,000 $ לבקשת ראש הכפר. עוד לדבריו, לא ביקש מהחברה אישור לתשלום זה מאחר שמדובר בסכום שנמוך מסך של 40,000 $, אך ההוצאה הופיעה בדוחות הכספיים של החברה[30].
 2. לדברי אבידן, שטינמץ דחף לכך החברה תקים מערכות מים וביוב לכפרים[31].
 3. אין מסמכים המעידים על תשלום זה ואין מידע לגבי מועד התשלום ונסיבותיו. לפיכך, אין די ראיות על מנת לדון ברכיב זה כמבסס עבירת שוחד.

בניית בית ספר בקראוניה

 1. תכלת מסר מייל ממנו עולה כי BSGR נשאה בעלויות הקמת בית ספר בקראונה[32]. שטינמץ אינו מכותב למייל. כמו כן, מסר תכלת מסמכים מהם עולה כי עלות הפרויקט עמדה על סך של כ- 70,000 $[33], מתוכה שילמה החברה בשנת 2009 סך של כ- 49,000 $. לא ידוע האם ומתי שולמה יתרת העלות.
 2. אבידן מסר בחקירתו כי ביקש אישור מ-BSGR להקמת בי”ס בגינאה לבקשת ראש העיר[34], אך אין ראיות כי שטינמץ ידע על אודות התשלום או אישר אותו.
 3. לסיכום, אין מספיק ראיות בחומרי החקירה על מנת לקבוע כי מדובר בתשלום שוחד.

מודעות שטינמץ והחברה להעברת הכסף עבור “תרומות לקהילה”

 1. אבידן הסביר כי לא ביקש אישור מהחברה כשהיה מדובר בהוצאה למען הקהילה בסך של עד 40,000 $ אך גם במקרים אלו, הופיעה ההוצאה בדוחות הכספיים של החברה[35].
 2. תכלת מסר בחקירתו כי במהלך 2009 נהג מדי חודש להעביר ל-BSGR גינאה (המקומית) בראשותו של אבידן, סך של 200,000 $ עבור עלויות פרויקט הכרייה. לטענתו, כאשר ביקר בגינאה לצרכי ביקורת חשבונאית, הובהר לו שהכסף שהעביר שימש להקמתה של תחנת משטרה, הקמת בית ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת כדורגל וסלילת כבישים. זאת, כחלק מהתמיכה בקהילה המקומית[36]. תכלת הבהיר כי עבודות אלו לא היו כלולות במסגרת התחייבויות החברה בהסכם הכרייה עם ממשלת גינאה, אך נאמר לו שמדובר בתרומה לקהילה[37].
 3. לדברי תכלת, שטינמץ לא אישר כל העברה כספית לגינאה, אך הוא ביקש לדעת כמה כסף הושקע, במיוחד בקשר עם סכומים גבוהים. כאשר נשאל תכלת מי אישר את כל ההוצאות שהעביר למען “תרומה לקהילה”, השיב שאבידן ושטינמץ עשו כן[38].
 4. כאשר נשאל אבידן, מה חשב שטינמץ על הוצאות אלו, הוא השיב: “שמח מאד ואמר שכל מה שקשור לעזור למקומיים “לך על זה, סומך על שיקול דעתך””. עוד לדברי אבידן, סכומי הכסף שהועברו לקהילה המקומית בטלים בשישים אל מול עלות הפרויקט הכוללת שעמדה על סך של 160 מיליון $[39].
 5. חומרי החקירה אינם כוללים ראיות בדבר שיפוץ בניין העירייה ומימון נבחרת כדורגל שעה שמחשבו של תכלת לא הניב תוצאות חיפוש בנושאים אלו, כנראה עקב תקלה בשרת המחשב[40].
 6. לסיכום תת פרק זה העוסק בתרומה לקהילה נציין כי הגם שישנן אינדיקציות בחומרי החקירה כי BSGR השקיעה סכומי כסף גבוהים עבור הקהילה המקומית בגינאה, אין פירוט מתי נעשו תשלומים אלו ובאילו נסיבות. לא ניתן להצביע על גורם משוחד או לקבוע מחומרי החקירה אילו תשלומים הועברו, למי ובגין מה. טענתו של אבידן כי מדובר בתרומות המחויבות לפי החוק בגינאה לא נבדקה, וספק אם ניתן היה לקבוע כי מדובר בתשלומי שוחד גם אלמלא המחסור בראיות.

מעמדו של שטינמץ ב-BSGR ובפעילותה בגינאה

 1. פרק זה יבחן את טענת ההגנה של שטינמץ לפיה הוא אינו מעורב בניהול מי מהחברות בקבוצת BSGR וכי אלו אינן מוחזקת על ידו והוא משמש להן כיועץ בלבד. נראה, כי על אף ניסיונותיו של שטינמץ להרחיק עצמו מקבוצת BSGR, מחומר הראיות מצטיירת תמונה לפיה שטינמץ היה האיש החזק בקבוצה, מודע ומעורב בהחלטות מהותיות שנלקחו בקשר עם [41]BSGR, ובמיוחד בהחלטות בקשר עם הוצאות כספיות גבוהות.
 2. הנחקרים, אשר עבדו בסמיכות לשטינמץ ב-BSGR הגדירו אותו כ”בוס” ומסרו שהיה המכריע בנקודות המשמעותיות בחיי פרויקט גינאה. מובן, שאין בעדויות אלו כדי לתת מענה לשאלת מודעותו של שטינמץ לאירועי השוחד כשזו נדרשת, ואין בפרק זה כדי ללמד על היסוד הנפשי של שטינמץ בכל אחד מהאירועים.
 3. עוד יובהר, כי במסגרת שתי הפרשיות האחרות בתיק (מאווריק ורומניה) נגבו עדויות נוספות המחזקות את מעמדו של שטינמץ, כמי ששולט הלכה למעשה בחברות השונות המצויות בשרשור, תחת הקרנות ששטינמץ ובני משפחתו הם הנהנים בהן.
 4. אבידן מסר כי הגם שתפקידו של שטינמץ ב-BSGR הוגדר כיועץ משיקולי תכנון מס, כשהמנהלים הם סטרויק וקרמר, הוא ראה אותו כבוס[42].
 5. אבידן טען כי לא עדכן את שטינמץ בהוצאות כספיות בקשר עם פרויקט גינאה אלא את תכלת. לדבריו, כאשר נדרש לתשלומים חריגים כמו במקרה של בקשה לבנות בית ספר נהג לעדכן את שטינמץ אך לא לבקש את אישורו[43]. למרות האמור לעיל מסר תכלת כי “בכל החברות וב- BSGR בוודאות אני יכול לומר שאין העברה כספית שיוצאת מאחת החברות ללא אישורו של בני.”[44].
 6. תכלת עוד מסר בחקירתו כי “לכל פרויקט בחברה מונה מנהל בידיו הופקדו סמכויות רחבות, אך “בסופו של דבר כל תשלום או מהלך אסטרטגי או בעל משמעות היה כרוך בזה שמר שטינמץ היה צריך להיות מיודע בכך והיה צריך לקבל את אישורו”. יחד עם זאת, לדבריו, תפקידו של המנהל היה לעדכן את מועצת המנהלים בחברה אשר דרשה הסבר ותיעוד בכתב לדברים[45].
 7. עוד מסר תכלת כי שטינמץ היה מעורב בנעשה בפרויקט בגינאה, וכי נהג לפנות אליו מדי פעם על מנת לקבל את אישורו להעברת תשלומים שונים בקשר עם הפרויקט, לרבות במקרים בהם לא היה תיעוד מספיק (למשל חסרו קבלות) או שחסר ביטוי להוצאה בתקציב, אז שטינמץ היה מאשר את ההוצאה.[46].
 8. תכלת אף מסר כי BSGRמנוהלת למעשה ע”י שטינמץ, כך שהוא מחליט על השקעות, העברות כספיות, גיוס כוח אדם וגיוס משאבים[47]. ואכן, אורון מסר כי מונה בשנת 2002 בהמלצתו של שטינמץ למנכ”ל החברה כשלדבריו, שטינמץ  הוא שראה את עבודתו הטובה ומצא שהוא מתאים לנהל אתBSGR  [48]. אורון מסר כי במסגרת עבודתו עבור החברה נהג להציג לשטינמץ ולקרמר השקעות פוטנציאליות, ובמידה שאלו לא היו מקבלות את אישורם, הן לא היו מוצגת בפני דירקטוריון החברה[49].
 9. תכלת תיאר כי ניסקו, החברה המחזיקה ב- BSGRומנוהלת ע”י קרמר, “מדברת” עם שטינמץ תדיר בנושא העברות כספיות ורכישות שונות, המתבצעות בהחלטתו של שטינמץ. לדבריו, “בסוף הוא הביג בוס בחברה. הוא בעל השפעה בניסקו ובכלל בכל החברות שלו בהכל”[50].
 10. לסיכום, אין ספק כי טענתו של שטינמץ לפיה הוא אינו מעורב בנעשה בחברה אינה עולה בקנה אחד עם חומרי החקירה ובמיוחד עם דבריו של תכלת, אשר שימש כסמנכ”ל הכספים בחברה והיטב לתאר את כוחו של שטינמץ בחברות תחת הקרן בכלל וב-BSGR בפרט.

 

[1] אבידן לא מסר באיזו חברה מדובר, אך מהמסמכים שנתפסו בחברת הנסיעות (אריאל פרידמן 7.2.17 הכפוף לחקירת חדד מאותו היום) עולה כי מדובר ב-BSGR (לא גינאה)

[2] הרשות לקידום ופיתוח של מכרות בגינאה הפועלת מטעם משרד המכרות (ר’ סעיף_ לחוות הדעת).

[3] אבידן 20.12.16 ש’ 30-33

[4] אבידן 20.12.16 ש’ 30-38

[5]אבידן 20.12.16 ש’ 38-47; אבידן 22.12.16 ש’ 161-163; בעדות אחת מסר כי מדובר במלון דניאל ובשנייה מלון דן.

[6] תכלת 12.2.17 ש’ 26-32

[7] תכלת 12.2.17 ש’ 81-83

[8] אריאל פרידמן 7.2.17 עמ’ 38-39

[9] עבור טיסה זו לא נרשמה טיסת חזור לקונקרי בכרטסת BSGR בחברת הנסיעות.

[10] לאחר הנחה מינורית, סה”כ סכום החשבונית שהוצא לחברה

[11] תכלת 12.2.17 ש’ 51-56

[12] אריאל פרידמן 7.2.17 עמ’ 37,46, 48, 50 ו-55

[13] תכלת 12.2.17 ש’ 42-47

[14] אריאל פרידמן 17.2.17 1-36

[15] הוכנה ע”י דניאל המתמחה

[16] תכלת 12.2.17 ש’ 29-32

[17] אבידן 20.12.16 ש’ 96-97; ש’ 112-113

[18] תכלת 25.12.16 ש’ 119-120; 213-221; 2.1.17 ש’ 345-347; בחקירה מיום 26.12.16 העביר תכלת טבלת אקסל שלא צורפה לחקירה. יתכן שהטבלה כוללת פירוט של ההוצאות הללו אך הוא אינו מתייחס אליהן בחקירה. יאח”ה התבקשו לחפש את הטבלה

[19] נעמה שמיר 7 2.1.17

[20] אבידן 20.12.16 ש’ 90-97

[21] אבידן 20.12.16 ש’ 91

[22] יעד שהרבני 1-8 26.12.16; נעמה שמיר 10 2.1.17.

[23] יעד שהרבני 5 26.12.16

[24] יעד שהרבני 6 26.12.16

[25] יעד שהרבני 4 26.12.16; יעד שהרבני 7 26.12.16

[26] אבידן 20.12.16 ש’ 90-97

[27]שטינמץ 26.12.16 ש’ 56-128

[28] יעד שהרבני 18 26.12.16

[29] תכלת 26.12.26 ש’ 56-59; יעד שהרבני 18 26.12.16.

[30] אבידן 20.12.16 ש’ 92-93

[31] אבידן 13.6.17 ש’ 585-616

[32] מייל מתאריך 7.11.2013 (נעמה שמיר 8 2.1.2017)

[33] עפ”י שער הדולר ב-2009

[34] אבידן 20.12.16 ש’ 90-97

[35] אבידן 20.12.16 ש’ 93-94

[36] תכלת 25.12.16 ש’ 58-64

[37] תכלת 26.12.16 ש’ 7-11

[38] תכלת 25.12.16 ש’ 163-170

[39] אבידן 20.12.16 ש’ 106-110

[40] תכלת 29.12.16 ש’ 54-60

[41] הנחקרים בפרשה לא הפרידו בין שרשרת החברות. העדויות מתייחסות ל-BSGR מבלי לציין באיזה חברה בשרשור מדובר. ניכר כי העדים לא ראו הבדל כלשהו בין החברות לעניין ניהול הפרויקט בגינאה ומעורבותו של שטינמץ.

[42] אבידן 22.12.16 ש’ 183-185; אבידן 20.12.16 ש’ 123-130

[43] אבידן 14.8.17 ש’ 305-309

[44] תכלת 25.8.17 ש’ 259-260

[45] תכלת 29.12.16 ש’ 74-80

[46] תכלת 2.1.17 ש’ 394-408

[47] תכלת 25.8.17 ש’ 256-258

[48] אורון 11.1.17 ש’ 13-14

[49] אורון 11.1.17 ש’ 21-22

[50] תכלת 25.8.17 ש’ 252-255

מורן ברטפלד לוי מפלילה עדי מדינה כדי לסחוט מהם מידעים מוזמנים
מורן ברטפלד לוי מפלילה עדי מדינה כדי לסחוט מהם מידעים מוזמנים

PDF

חוות דעת מורן ברטפלד על בני שטיינמץ שהתרומה לקהילה בגינאה מעידה על מודעות לשוחד

 

Views: 108

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *