Connect with us

Hi, what are you looking for?

יהודית אסף עובדת סוציאלית פמיניסטית המנהלת את יחידת הסיוע של בתי המשפט יהודית אסף עובדת סוציאלית פמיניסטית המנהלת את יחידת הסיוע של בתי המשפט

בית המשפט

ביחידה לסיוע של בתי משפט למשפחה ובתי דין רבניים יושבות עובדות סוציאליות שמנסות לגשר בין גברים לנשים בגירושין לפני שנפתחים הליכים מלאים אצל השופטים. ...

בית המשפט

הטענה שנשים בישראל (אן בעולם) מרוויחות שליש פחות מגברים על אותה מישרה ואותו היקף בודה היא פשוט שקר תעמולתי.  אין שום הפליה במשק בין...

בית המשפט

מה צריך לדעת על בוררות בגירושין ודיני משפחה  בדרך כלל סכסוכי המשפחה נפתרים בבית המשפט למשפחה.  אמנם צריך לשלם אגרות על כל תביעה וכל...

Trending

Subscribe2

Print Friendly, PDF & Email

לערוץ הטלגרם שלנו

בית המשפט

השופטים במדינת ישראל מצפצפים על כל האמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן.  האמנות הללו מבטיחות שוויון בין גבר לאישה, כולל שוויון במשמורת ושוויון באחריות...

בית המשפט

בעמוד זה תמצאו סטטיסטיקה הקשורה לאלמ”ב, תלונות שווא ומשטרה.  בקישור זה תמצאו נתונים סטטיסטיים לגבי פקידות סעד, תסקירי משמורת והסדרי ראייה, ומרכזי קשר מה מדווחת...

בית המשפט

עדנה ארבל, בהיותה פרקליטת המדינה לשעבר, ניסחה הנחיית פרקליטות שאותה המשטרה מפרשת כפטור גורף לנשים מהגשת כתב אישום בגין תלונות שווא.  במקביל בוטלה גם...

בית המשפט

ככלל, ככל שפותחים יותר מרכזי קשר, כך מדיניותו של משרד הרווחה היא למלא אותם בקליינטים ולספק תעסוקה לפקידות הסעד.  כך ראינו שבשנת 2010 נפתח...

בית המשפט

הצווים להסדרי ראיה בין האבא לאמא שניתנים בבית משפט למשפחה תקפים על היחסים בין האבא לאמא וחלוקת זמני שהות בינהם.  אבל מה קורה כשהאבא...

בית המשפט

פקידות הסעד (פק”ס) נועדו לשרת את הנשים במלחמתן הכספית נגד הגברים, באמצעות הפעלת לחץ אמוציונאלי המתבטא בניתוק כפוי מהילדים.   הפק”ס משרתות שופטות עצלניות שאינן מעוניינות...

בית המשפט

תקנון העבודה הסוציאלית התע”ס הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב לעבודת פקידות הסעד, הן לכתיבת תסקירים והן להסמכה על פי סעיפים 19 ו 68 לחוק...

בית המשפט

ההפליה המגדרית האנטי גברית השולטת בכיפת החברה הישראלית, חולשת על מגוון תחומים עליהם ממונים רשויות השלטון הישראלי ובכללם: הרשות השופטת, הרשות המבצעת (משטרה, שירותי הרווחה...

בית המשפט

גבר יקר.  אם יש סיכוי רב שאשתך ובאי הכוח שלך ידרשו מהשופטת שתצטרך לעבור סדרה של מבחני מסוגלות הורית.  זה יעלה כ 20,000 ש”ח...

בית המשפט

בדיקת מסוגלות הורית היא עוד כלי בתעשיית העלוקות הניזונים ממצוקתם של אחרים, על מנת להקשות על האבא להיפגש עם ילדיו.  זה עולה הון תועפות, וזה מיותר לחלוטין....

בית המשפט

מרכזי הקשר הם המצאה אוסטרלית, שנועדה להפחית את המגע בין גברים לנשים בהסדרי ראייה, ומיועדת אך ורק לגברים אלימים, הומלסים או נרקומנים.  בישראל העתיקו את...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »