Sun, Jun 4, 2023
Close

גרושה מהגהנום 59 ליאורה זית: מתעללת בגרוש ודורשת הסרת סרט דוקומנטרי כי הוא “מניפולציה של הרגשות שלה”

גרושה מהגהנום 59 ליאורה זית: מתעללת בגרוש ודורשת הסרת סרט דוקומנטרי כי הוא “מניפולציה של הרגשות שלה”
  • Publishedמאי 15, 2023

עוד גרושה מהגהנום ליאורה זית מתעללת בבעלה הגרוש, נחמן זית.  על המעללים של הנבלה ליאורה זית הופק סרט דוקומנטרי ע”י הפרודיוסר דניאל עמירם אולם הדיינים הוציא צו צינזור האוסר על שידורו של הסרט בציבור.

 

נחמן זית הוא הקורבן של הגרושה הזונה ליאורה זית מהגהנום
נחמן זית הוא הקורבן של הגרושה הזונה ליאורה זית מהגהנום

את הגרושה הנבלה מייצגת שמחי ווכניס

עו”ד שמחי וכניס (טבריה) מדוזה פמיניסטית רעילה נועצת טלפיה בכל גבר בסיועו של עמלק איתן זן בר

 

שמחי ווכניש טבריה זנזונת פמיניזם יועצת לנשים ניכור הורי כדי לסחוט את הבעל
שמחי ווכניש טבריה זנזונת פמיניזם יועצת לנשים ניכור הורי כדי לסחוט את הבעל

 

לדבריו של הרבי מישיבת עכוזינה טבריה איתן זן בר “ביה”ד מציע לאב לפנות לגורמים העוסקים בעניינו, כגון הרווחה ולהעביר להם העתק של הסרטון, אך הפצת הסרטון ברשות הרבים, היא התנהלות הפוגעת קשות בקטינים, חוסר מודעות רגשית וניסיון מניפולטיבי להשפיע על האם הרווחה והפרקליטות ע”י הכפשתם ברבים”.

 

הבנתם את זה?  לגרושה מותר להתעלל בגבר.  מותר לפנות לערוץ 12 ו 13 ול”כאן” ולמרכז רקמן ולהפיץ בפייסבוק מה שבא לה, אבל אם גבר עושה את זה אז זו “מניפולציה”.

ראו את הסרטון המקסים

וראו ההחלטה:

 

ב”ה תיק 1298808/2

בבית הדין הרבני האזורי טבריה

לפני כבוד הדיינים:

הרב איתן זן בר

התובעת: ליאור זית

 

ת”ז 300457306
(ע”י ב”כ עו”ד שמחי סימה
ווכניס)
נגד
הנתבע: נחמן זית ת”ז 060734332 (ע”י ב”כ טו”ר דוד חסן)

הנדון: הסדרי שהות

החלטה

התקבלה בקשת האם למחוק מהרשת סרטון שהעלה האב ופוגע בקטינים.

האב טען שבסרטון לא מוזכרים שמות הקטינים ואין בו כדי לפגוע בהם, ואף הציג קישור לסרטון.

ביה”ד צפה בסרטון כולו.

מחד לא ניתן שלא לחוש אמפתיה לאב שנקרע מילדיו, ומבקש לראותם, אך מאידך בסרטון זה מוזכר שמו של האב, הבן מושמע פונה אל האב, מצוינים אישומי הקטינה באב בפרוטרוט, ומצוינים לפרטי פרטים ההליכים בביה”ד.

יש בכך עברה על החוק, וחשיפת דיונים הנערכים בדלתיים סגורות, ואנו מורים לאב למחוק את הסרטון מכל מקום שהוא מופיע ברשת, תוך 24 שעות ממועד חתימת מסמך זה.

במידה והדבר לא יעשה עשוי ביה”ד להטיל על האב קנסות ועיצומים.

ביה”ד מציע לאב לפנות לגורמים העוסקים בעניינו, כגון הרווחה ולהעביר להם העתק של הסרטון, אך הפצת הסרטון ברשות הרבים, היא התנהלות הפוגעת קשות בקטינים, חוסר מודעות רגשית וניסיון מניפולטיבי להשפיע על האם הרווחה והפרקליטות ע”י הכפשתם ברבים.

לצד זה ביה”ד ינסה ככל הניתן ולאחר שיתוף פעולה של הרווחה וגורמי אכיפת החוק לאפשר קשר בין הקטינים או חלקם לבין האב, ולשם כך ניתנה לרווחה ארכה בת 14 יום להצגת עמדתם.

 

 

 

ניתן ביום כ”ח באדר התשפ”ג (21/03/2023).

 

הרב איתן זן בר

 

 

העתק מתאים למקור

איילת עזר, המזכיר הראשי

נחתם דיגיטלית ע”י הרב איתן זן בר בתאריך 21/03/2023 13:24

 

לידיעת ווכניש: היות והצווים של דייני טבריה לא חלים על אמריקה, בקרוב מאוד נפרסם את הסרט “על הקצה” .  סיפורו של שרון זית יצא לאור. סיפור של שני עולמות מנוגדים, סיפור על שישה ילדים מנותקים. סיפור של המון הורים גרושים.  בטוח ששום עין לא תשאר יבשה.

על הקצה סיפורו של שרון נחמן זית בהפקת דניאל עמירם
על הקצה סיפורו של שרון נחמן זית בהפקת דניאל עמירם
PDF

 

החלטה ליאור זית נ נחמן זית למחוק סרטון ניכור הורי רבני טבריה

 

 

1 Comment

  • למה לא פרסם את הסרט כאן לפני שהכלבה נבחה?

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *