Connect with us

Hi, what are you looking for?

דיוקנה של פמינאצית-דוסית פריבילגית אפרת שפירא רוזנברג (“קולך”): “די להחפצת נשים דתיות ביהדות! נשים דתיות צריכות לפרוש מהיהדות ולהקים דת חדשה לנשים בלבד ולהתחתן עם נשים בלבד לצמצום האלימות נגד נשים”

דיוקנה של פמינאצית-דוסית פריבילגית אפרת שפירא רוזנברג (“קולך”): “די להחפצת נשים דתיות ביהדות! נשים דתיות צריכות לפרוש מהיהדות ולהקים דת חדשה לנשים בלבד ולהתחתן עם נשים בלבד לצמצום האלימות נגד נשים”
Translate »