Connect with us

Hi, what are you looking for?

הפסד צורב לתובע המשטרתי עו”ד דניאל שימשילשווילי – ניסה להפליל ערבי בפריצה על סמך חוות דעת תפורה של טביעות אצבע מ”מומחית” יעל פלג שירוני

הפסד צורב לתובע המשטרתי עו”ד דניאל שימשילשווילי – ניסה להפליל ערבי בפריצה על סמך חוות דעת תפורה של טביעות אצבע מ”מומחית” יעל פלג שירוני
Translate »