השופט חננאל שרעבי מחכה לניידת שתיקח אותו לכלא קישון

השופט חננאל שרעבי מחכה לניידת שתיקח אותו לכלא קישון