חם בליטא!!! ההדלפה של עו”ד ברק לייזר: תלונת שרה אייזנשטיין אשת הרב הליטאי דוד אייזנשטיין על 20,000 מעשי אונס ואורגיות אחרי ששודלה ע”י טובה הניג לזמבר את בעלה.

באדיבות עו”ד מירב גבע מיקנובסקי והשופט טל חבקין שהתיר לפרסום את כל חומרי החקירה, אנו שמחים להביא בפניכם את מלוא תיק החקירה שיועמ”ש הנהלת בתי המשפט, ברק לייזר הדליף לעיתונאים. הדלפות אלו היו במסגרת יחסים של “קח ותן”. ברק לייזר מההנהלה הדליף חומרים לגורמים עיתונאיים שונים, ובתמורה הזמין כתבות תדמית על שופטים מסויימים או שהזמין … המשך לקרוא חם בליטא!!! ההדלפה של עו”ד ברק לייזר: תלונת שרה אייזנשטיין אשת הרב הליטאי דוד אייזנשטיין על 20,000 מעשי אונס ואורגיות אחרי ששודלה ע”י טובה הניג לזמבר את בעלה.