Thu, Sep 28, 2023
Close

טיוח תלונות בנתל”ש ע”י אברהם וולף: השופטת נאוה גדיש דפקה את האבא מרטין אלפיה והפרה אמנות בינלאומיות בנתל”ש אברהם וולף כיסתח אותה

טיוח תלונות בנתל”ש ע”י אברהם וולף: השופטת נאוה גדיש דפקה את האבא מרטין אלפיה והפרה אמנות בינלאומיות בנתל”ש אברהם וולף כיסתח אותה
 • Publishedפברואר 2, 2022

רבים טועים לחשוב שנציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם נועד לטפל בתלונות על שופטים.  זה לא נכון.  תפקידו הוא לטייח תלונות על שופטים.  ראו כיצד טויחה התלונה על השופטת נאוה גדיש שדפקה את האבא מרטין אלפיה.

נאוה גדיש שופטת משפחה פמיניסטית עם פטיש לחיסול גברים גרושים
נאוה גדיש שופטת משפחה פמיניסטית עם פטיש לחיסול גברים גרושים

הנה מקרה בו השופטת משפחה נאוה גדיש, זונה בת זנונים, זיינה את האבא מרטין אלפיה.  בערעור שהגיש עליה מרטין לבית משפט מחוזי בלוד, ההרכב גיבה אותו, והפעם מרטין נדפק ע”י שלושה בעלי גלימות:  ורדה פלאוט, צבי ויצמן ומיכל ברנט.

בתמונה האבא הגרוש מרטין אלפיה שנדפק ע”י 4 בעלי גלימות.  הוא עובד כמכין נערים לבר מצווה והפקת ארועי בר מצווה.

ראו איך התייחס אברהם וולף – מהנתל”ש לתלונה:  נפנוף אחד גדול.

נתלש טיוח תלונה על נאוה גדיש מאת האבא מרטין אלפיה

 

בתמונות:  זהו אברהם וולף – הטינופת שחותם כמעט על כל תלונה של גבר המתלונן על פגיעה בזכויותיו כאזרח בבתי המשפט למשפחה.

אברהם וולף מנציבות תלונות הציבור על שופטים שקרן נאלח שמטייח תלונות
אברהם וולף מנציבות תלונות הציבור על שופטים שקרן נאלח שמטייח תלונות

 

אברהם וולף טינופת מזוהמת שמטייח תלונות גברים על שופטות המשפחה
אברהם וולף טינופת מזוהמת שמטייח תלונות גברים על שופטות המשפחה

1 Comment

 • אברהם וולף, דוס מניאק שהצביע לבנט, הוא קבלן הטיוחים הראשי בנתל”ש של הרייך.
  הוא נוקט דרכי פעולה גבלסיות בזויות, כגון:
  א. הקטנת המתלונן ע”י ציון עובדות מפוברקות, למשל כאילו המתלונן העלה טענות ערעוריות.
  ב. נסיון להקטנת המתלונן ע”י ציון העובדה שעניינו נדחה (בעוד שעל כך לא ניתן לערער בפניו).
  ג. “דיון” בתלונה לגופה תוך השמטת כל טענה בלתי נוחה לתוצאה ואי בדיקת תגובת הנילון/ה והעדים לאותה טענה .
  ד. “דיון” במקצת מהתלונה תוך התעלמות מהחלטות נתל”ש קודמות, כגון החלטה המחייבת לתת זכות טיעון.
  ה. התעלמות גורפת ואי דיון בטענות חזקות שאמורות להביא לקבלת התלונה.
  ו. הוצאת דברים מהקשרם.
  לסיכום, וולף הוא פקיד מערכת המשפט שתפקידו האמיתי לכסתח שופטים. עובדה שהנ”ל אינו חתום אלא על תלונות שנדחו ולא על כאלו שהתקבלו. המניאק הזה לא במקרה דומה לקצין SS, כנראה מגיע מעוד משפחה נאצית שהסתננה לישראל תוך גניבת זהות מקרבנות יהודים שנרצחו בשואה . יש לתקן את מערכת המשפט גם תוך החלפת איש ה-SS המשפטפטן הזה באדם מקצועי וישר.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *