Connect with us

Hi, what are you looking for?

מעשה נבלה בבית הדין ברחובות: עו”ד מירית ארביב ליאני ייצגה אישה שחטפה ילדה בת 4 מארה”ב והדיינים פסקו שהאבא ישלם 1,000$ בחודש מזונות לחוטפת

מעשה נבלה בבית הדין ברחובות: עו”ד מירית ארביב ליאני ייצגה אישה שחטפה ילדה בת 4 מארה”ב והדיינים פסקו שהאבא ישלם 1,000$ בחודש מזונות לחוטפת
Translate »