Connect with us

Hi, what are you looking for?

עו”ד ליאת פטרזיל שפיר: “גבר שמבקש סיוע מעובדת סוציאלית לפגוש ילדים יקבל כלא”. תפרה תיק לאבא צחי קצב שביקש מעו”ס סיוע לפגוש את בנו התינוק. השופט עמית מיכלס הפמינאצי שלח אותו ל 8 חודשי מאסר

עו”ד ליאת פטרזיל שפיר: “גבר שמבקש סיוע מעובדת סוציאלית לפגוש ילדים יקבל כלא”. תפרה תיק לאבא צחי קצב שביקש מעו”ס סיוע לפגוש את בנו התינוק. השופט עמית מיכלס הפמינאצי שלח אותו ל 8 חודשי מאסר
Translate »