EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

עושק עמותות אפוטרופסות 1: יעל הרמל ובתיה ארטמן עמותת ש.פ.ר כיום רעות אפוטרופסות הזניחו קשיש חוזה ומעלו בכספיו. אספרנצה אלון השאירה בתפקיד והוסיפה אפוטרופוס על אפוטרופוס גיא הירש

יעל הרמל היתה עוס רווחה פמינאצית וכעת עושקת קשישים בעמותת רעות

מה עושות העובדות הסוציאליות שפורשות משירות המדינה?  קודם כל הן חוגגות על הפנסיה.  דבר שני או שהן הופכות “מומחיות” פרטיות לתת שירותים כגון “חידוש קשר” כאשר החברות שלהן שעדיין בשירות הממשלתי גורמות ניכור הורי, או שהן פותחות עמותה לאפוטרופסות ואז הן משתלטות על נכסי קשישים, לוקחות להם 20%-25% כל חודש מהתקבולים שלהם וחוגגים על העמלות כאילו הם מנהלים את הקופה של הקשיש שעל חייו השתלטו.

פנסיונריות הרווחה בתיה ארטמן ויעל הרמל חוגגות על עושק הקשישים

 

זה המקרה של 2 בכירות במשרד הרווחה, בתיה ארטמן שהיתה היועמ”ש של משרד הרווחה ויעל הרמל שהיתה אחראית על מדיניות הטיפול בזוגות בגירושין.

שתיהן בהמות מגדר פמינאציות קליניות והן פתחו עמותה לאפוטרופסות בשם שפר.

 

בתיה ארטמן זונת רווחה מניפולטיבית וגנבת מקשישים עמותת רעות
בתיה ארטמן זונת רווחה מניפולטיבית וגנבת מקשישים עמותת רעות – תמונה מימי משרד הרווחה

 

בתיה ארטמן כלבה ארורה ופמינאצית עושקת וגוזלת כספי קשישים
בתיה ארטמן כלבה ארורה ופמינאצית עושקת וגוזלת כספי קשישים – תמונה אחרי יציאה לפנסיה ממשרד הרווחה

בתמונה למטה:  רמי ארטמן בעלה של בתיה ארטמן המוח מאחורי עושק הקשישים בעמותה

 

רמי ארטמן בעלה של הנבלה בתיה ארטמן המוח מאחורי עמותת העושק של הקשישים רעות
רמי ארטמן בעלה של הנבלה בתיה ארטמן המוח מאחורי עמותת העושק של הקשישים רעות

 

לאחר שהתפרסמו פסקי דין על רשלנות וטיפול כושל בזקנים לרבות טענות שהן מרעיבות את הזקנים וגונבות כספים, הן שינו את השם לעמותת רעות אפוטרופסות (לשעבר ש.פ.ר העמותה לשירותי אפוטרופסות ) (ע”ר).

בתמונה:  מנכ”ל עמותת עושק הקשישים עו”ד שלמה שחר – רעות אפוטרופסות

 

שלמה שחר מתמחה בעושק וגזל מקשישים דרך עמותת רעות בניהולו
שלמה שחר מתמחה בעושק וגזל מקשישים דרך עמותת רעות בניהולו

פרטים על עמותת העושק רעות אפוטרופסות

 

 

חברי הוועד: בתיה ארטמןימינה יעל הרמליעל שטיינפלדלאה גורה.

מורשי חתימה: יוסי ברזילי, ימינה יעל הרמל, לאה גורה. 
נושאי משרה נוספים:  שלמה שחרמנכ”ל, אמיר פפרגוף מבקר, דפנה נעמי רביד-ברזלי(ברזילי ושות’ רואי חשבון), רואה חשבון מבקר, יוסי ברזילימנהל כספים/גזבר, עופר קאופמןעו”ד/יועץ משפטי. 

סה”כ הכנסות והוצאות:  הכנסות: 6,968,092 ₪, הוצאות: 6,749,353 ₪, עודף שנתי   218,739 ₪

תמיכות והקצבות:  הקצבות ותמיכות מהמדינה 2,112,863 ₪, תמיכות מרשויות מקומיות 0 ₪, הקצבות ותמיכות אחרות 4,855,229 ₪ סה”כ 6,968,092 ₪.

תרומות:  0.

סה”כ הוצאות שנתיות:  הוצאות הוצאות שכר לפעילות 4,700,000 ₪, יתר הוצאות לפעילות 1,435,971 ₪, הנהלה וכלליות – שכר ונלוות 283,775 ₪, הנהלה וכלליות נוספות 223,963 ₪, הוצאות אחרות 105,644  ₪, סה”כ  6,749,353 ₪.

משכורות:  מנהל כספים/גזבר  146,967 ₪, עו”ס 142,812 ₪, עו”ס 137,961 ₪, עו”ס 132,685 ₪, עו”ס 124,902 ₪.
בתמונה:  הנבלה יעל הרמל שהיתה כלבה פמיניסטית שאימללה עשרות אלפי אבות בשנה וכעת עושקת קשישים בפנסיה
יעל הרמל היתה עוס רווחה פמינאצית וכעת עושקת קשישים בעמותת רעות
יעל הרמל היתה עוס רווחה פמינאצית וכעת עושקת קשישים בעמותת רעות

 

יעל הרמל ממשפחת מנגלה פושעת פשעים נגד גברים זונה משוקמת
יעל הרמל ממשפחת מנגלה פושעת פשעים נגד גברים זונה משוקמת

השופטת אספרנצה אלון ממנה “אפוטרופוס על אפוטרופוס”

הנה המקרה שבגללו שינו את השם מש.פ.ר אפוטרופסות לרעות אפוטרופסות.  השופטת היתה הנבלה הפמינאצית אספרנצה אלון בבית משפט למשפחה חיפה.  כיום היא בהרכבי ערעורי משפחה בחיפה.  כלבה ארורה.
הנבלה אספרנצה אלון גילתה שעמותת ש.פ.ר. מתרשלת בטיפול בקשיש ובקום להעיף אותן קיבינימט החליטה להשאיר אותן בתפקיד ולהוסיף עוד אפוטרופס שיפקח על הגברות המתרשלות.
להלן כתבה באתר פסק דין, פורסם 1/10/2015:

אפוטרופוס כשל: חוסה הוזנח כלכלית ומשפטית

עמותת “ש.פ.ר” מונתה לשמש אפוטרופוס לבן 61 שעבר אירוע מוחי. כשגורמי הרווחה גילו תמונה מדאיגה של הזנחה, המקרה הגיע לבית המשפט

מינוי אפוטרופוס טומן בחובו את הסיכון שהאדם או העמותה הממונים ישתמשו במעמדם לניצול החוסה. המקרה המפורסם של עו”ד ירדנה נילמן מסוף העשור הקודם, שבמסגרת תפקידה כאפוטרופוס גנבה מיליונים מעשרות חוסים, הוא דוגמה טובה לבעייתיות שבמינוי אדם או גוף לשלוט, למעשה, על חייו של אדם חסר אונים.
פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לענייני משפחה בחיפה חידד את חשיבות הפיקוח על האפוטרופוסים במטרה להגן על החוסים שקולם לא נשמע ונתונים לחסדיהם.
מינוי אפוטרופוס טומן בחובו את הסיכון שהאדם או העמותה הממונים ישתמשו במעמדם לניצול החוסה. המקרה המפורסם של עו”ד ירדנה נילמן מסוף העשור הקודם, שבמסגרת תפקידה כאפוטרופוס גנבה מיליונים מעשרות חוסים, הוא דוגמה טובה לבעייתיות שבמינוי אדם או גוף לשלוט, למעשה, על חייו של אדם חסר אונים.

על רקע זה, בפסק הדין שניתן לאחרונה עמד בית המשפט על חשיבות הבדיקה והמעקב אחר התנהלות האפוטרופוסים. המקרה עסק בעמותת ש.פ.ר, שמונתה לשמש אפוטרופוס לחסוי בודד כבן 61 שעבר לפני כשש שנים אירוע מוחי. לנוכח חששות שהעלו שירותי הרווחה והאפוטרופוס הכללי לגבי התנהלות העמותה, עלתה השאלה אם יש לבטל את המינוי.

גורמי הרווחה העלו תמונה מדאיגה של הזנחת החסוי ברמה האישית, הכלכלית והמשפטית. נמצא כי מאז המינוי ב-2012, נציגי העמותה כמעט ולא ביקרו את החסוי בהוסטל שבו הוא שוהה. בנוסף, באופן תמוה, העמותה סירבה לממן את השתתפותו בטיול שנערך לדיירי ההוסטל במחיר מסובסד, אף שלחסוי יש הכנסה. בשל כך הוא נשאר לבדו בהוסטל כשכל יתר הדיירים יצאו לחופשה.

בנוסף התגלה שהעמותה גם לא הגישה דוחות כספיים למחלקת הפיקוח כפי שהיא חייבת לפי החוק ולא טיפלה בענייניו המשפטיים, בהם תיק פשיטת רגל וירושת אמו המנוחה.

 

בשלב זה, ועל מנת שיהיה מי שייצג את החסוי ויגן על זכויותיו, מינתה השופטת אספרנצה אלון את עו”ד גיא הירש כאפוטרופוס לדין. השופטת ציינה את החשיבות רבה שבמינוי עורך דין לחסוי שאינו יכול לבטא את עצמו ולהביע את דעתו בסוגיות בעלות השפעה מכרעת על חייו.

מאז החלו הדיונים בתיק נבדקה התנהלות העמותה לעומק ושירותי הרווחה ערכו עוד שלושה תסקירים. בתסקיר האחרון, שנערך בפברואר השנה, צוין כי עד תחילת ההליך המשפטי העמותה לא טיפלה בענייניו של החסוי באופן תקין, ואולם מאז חל שיפור בהתנהלותה. היא החלה לשמור עמו על קשר רציף ומינתה עורכי דין לטיפול בענייניו המשפטיים.

אספרנצה אלון כלבת שטן שונאת גברים מדופלמת ממכללת מנגלה
אספרנצה אלון כלבת שטן שונאת גברים מדופלמת ממכללת מנגלה

האפוטרופוס הכללי אישר שבתחילת הדרך התנהלות העמותה לא הייתה תקינה, בלשון המעטה, וחשפה את החסוי לנזקים ולהפסדים כלכליים לא מבוטלים. אולם לעמדתו, לאחר שאור הזרקורים הופנה למקרה, החלה העמותה לטפל בחסוי ולהעניק לו יחס אישי ומיוחד. אם היא תוחלף עכשיו, נטען, הוא יאבד את היחס הזה והרצף הטיפולי ייפגע.

בנוסף טען האפוטרופוס כי אם בית המשפט יבהיר לעמותה ולאחרות כמוה את המדיניות הראויה באמצעות פסק הדין, הן יפעלו בהתאם וימלאו את תפקידן באופן ראוי ורצוי.

בתמונה דנה ברכפלד מי שאחראית על עמותות העושק במסווה של אפוטרופסות

דנה ברכפלד פוסטמה פמיניסטית במשרדי האפוטרופוס הרשמי
דנה ברכפלד פוסטמה פמיניסטית במשרדי האפוטרופוס הרשמי

השופטת אלון אמנם התרשמה שחל שינוי בהתנהלות העמותה, אך לטעמה זה לא מספיק כדי למנות אותה בשלב הזה כאפוטרופוס קבוע לחסוי. בתוך כך היא הזכירה כי התיקון נעשה רק לאחר שבית המשפט התערב והדגישה את החשיבות שיש לפיקוח על אפוטרופוסים המוביל – כפי שמוכיח המקרה הנוכחי – לחשיפת התנהלות לקויות.

על כן בחרה השופטת אלון להתנות את המינוי בבדיקות שייערכו מדי חצי שנה במשך שלוש השנים הבאות.

ב”כ החסוי: עו”ד גיא הירש

אפוטרופוסיות בתיה ארטמן ויעל הרמל כשלו: חוסה הוזנח כלכלית ומשפטית

PDF

 

 

בתמונה:  ז’ניה פיכמן אשת הקשר של בתיה ארטמן ויעל הרמל במרד הרווחה שמתקצבת אותן ודואגת לסדר להן מכרזי רכש.

ז'ניה פיכמן האחראית במשרד הרווחה על תקצוב עמותת העושק רעות אפוטרופסות
ז’ניה פיכמן האחראית במשרד הרווחה על תקצוב עמותת העושק רעות אפוטרופסות

ראו פסק הדין וכתבה באתר https://shemtov1.com/

השופטת אספרנצה אלון מאשרת עמותת אפוטרופסות ש.פ.ר. (בראשות עו”ס יעל הרמל) שמעלה בתפקיד וממנה אפוטרופוס על אפוטרופוס עו”ד גיא הירש א”פ 10176-04-10

 

לפנינו עוד פס”ד של השופטת אספרנצה אלון, אשר מאז הגישה תלונת שווא על גיא שמיר, הודחה מתיקי משפחה למעט תיקי אפוטרופסות. הפעם אספרנצה שחררה לעיון הציבור פסק דין בו היא מאשרת לעמותת ש.פ.ר אפוטרופסות לניהול נכסים של מבוגרים שאינם מתפקדים, בראשות מי שהייתה פקידת סעד ראשית יעל הרמל, ופרשה לפני שנתיים, המשך ניהול האפוטרופסות, גם כאשר מדווחים לה שעמותה זו התרשלה ומעלה בתפקידה.

אספרנצה חושבת שהעובדה שקבעה כי העמותה של עו”ס יעל הרמל תמשיך לנהל את נכסי הגבר “תחת פיקוח לשלוש שנים”, מהווה סיבה להתגאות בפסק הדין, כאילו שהיא ערה למחדלים וכעת היא תפקח על העמותה צמוד יותר. אבל לנו זה נראה הפוך לגמרי. אם העמותה התרשלה ומעלה בתפקידה, לא היה כל מקום להמשיך ולמנות את העמותה הזו לניהול נכסי הגבר. היא הייתה צריכה להעיף את העמותה הזו לכל הרוחות. מי שהתרשל, מדוע שימשיך לעשות קופה על חשבון הגבר המסכן?

כותבת אספרנצה:

החסוי, הנו כבן 66 , גרוש ואב ל 3 ילדים. בעבר היה החסוי בעל מפעל לליטוש יהלומים, שעבר קשיים כלכליים. החסוי שקע בהימורים, איבד את הונו ונותקו קשריו החברתיים והמשפחתיים. מזה שנים הוא מתגורר בהוסטל ואינו בקשר קבוע או תמיכתי עם ילדיו ו/או עם אחיו, שבעבר שימשו כאפוטרופוסים זמניים למשך כשנה לחסוי. בשל אירוע מוחי שפקד אותו, לחסוי פגיעה רחבה בדיבור, זיכרון, קריאה וכתיבה, והבנת מצבים מורכבים“.

אז כעת הגבר הגרוש בידיים שלה, וכנראה שהוא אפילו לא יכול לדבר. אז היא יכולה לעשות בו מה שהיא רוצה. היא כותבת שהוא לא מסוגל להבין מצבים מורכבים, אבל האם זה אומר שהוא לגמרי לא מסוגל להביע את עצמו? האם בכלל הביאו אותו לבית המשפט וניסו להסביר לו מה מחליטים בנוגע אליו?

זו פשוט שערורייה לראות מה קורה לגברים בבתי המשפט למשפחה, איך אדם שהיה בעל מפעל לליטוש יהלומים, הפך לצמח בגלל הגירושין שלו. הגיע לבית משפט לענייני משפחה והן גרמו לו שיתוק מוח.

אבל ראו מה עוד עשתה אספרנצה. היא מינתה חבר שלה, עו”ד גיא הירש לשמש אפוטרופוס כדי להגן עליו מפני העמותה לאפוטרופסות שעושקת אותו בהיותו צמח.

אתם הבנתם את זה? אספרנצה ממנה אפוטרופוס על אפוטרופוס? כלומר לא מספיק שיש עמותה אחת שמתרשלת בתפקידה כאפוטרופוס, אספרנצה ממנה עוד אפוטרופוס שישגיח על העמותה לאפוטרופסות, ובסוף היא אפילו מעניקה לו כפל שכר טרחה.

כלומר מכפילה לו את שכר הטרחה הרשמי פי שניים. היא אפילו לא טורחת לפרט כמה שכר טרחה גובה החבר שלה גיא הירש, ממה נגזר שכר הטרחה, את מה מכפילים פי שניים, ולכמה זמן זה תקף? האם גיא הירש יגזור קופון עד שהחסוי הזה ימות?

בתמונה:  החבר של אספרנצה אלון – גיא הירש בתפקיד חדש “אפוטרופוס על אפוטרופוס”

 

 

גיא הירש חבר של אספרנצה אלון ומקבל מממנה ג'ובים לעושק קשישים
גיא הירש חבר של אספרנצה אלון ומקבל מממנה ג’ובים לעושק קשישים

הרי זה התפקיד של השופטת להגן על החסוי מפני עושק ע”י העמותה לאפוטרופסות. אם נודע לה שעמותת שפר מתרשלת ומועלת בתפקיד, הרי אין צורך למנות עו”ד אפוטרופוס כדי שייצג את החסוי ויגיד שהוא לא מסכים שימשיכו לעשוק אותו, מי שהוכח שהתרשלו. שימו לב שעו”ד גיא הירש בכלל לא התנגד להמשך המינוי של עמותת שפר, למרות ההיסטוריה הבעייתית שלהם בתיק. אז בשביל מה צריך היה למנות את האיש הזה מלכתחילה?

זהו פסק דין ביזיוני ומחפיר. פסק דין זה מראה איך כולם חוגגים על הגבר הגרוש, אחרי שהפכו אותו למשותק במוחו. אבל זה לא סוף הסיפור.

צריך לראות מי עומדת מאחורי עמותת שפר כדי להבין מדוע אספרנצה אלון האריכה להם את המינוי לעוד 3 שנים למרות המחדלים והרשלנות. מדובר ביעל הרמל, עו”ס מהבכירות בארץ שפרשה רק לפני שנתיים. הייתה מארכיטקטיות מרכזי הקשר בישראל. היא זאת שהקימה את מרכזי הקשר בישראל. היא זאת שבגללה עשרות אלפי גברים ונשים נותקו מילדיהם. הנ”ל פרשה מהרווחה, מקבלת פנסיה מהרווחה לפי משכורת של 50,000 ש”ח בחודש, אם לא יותר, וכעת מרוויחה כחצי מיליון ש”ח מעמותת ש.פ.ר. בלי לעשות כלום.

התיקים זורמים אליה משופטות שהן חברות טובות שלה. כל שופטות המשפחה והנוער הוותיקות מכירות את יעל הרמל. היא הירצתה בפני אין ספור שופטים מדוע מרכזי קשר חשובים ולמה צריך למלא אותם בילדים של אימהות ואבות. היא חברה של אספרנצה. זו הסיבה שאספרנצה סלחה לה ולא העיפה אותה ואת עמותת ש.פ.ר. לכל הרוחות.

ומסתבר שעמותת ש.פ.ר. היא רק חלק מהעמותות מהן היא מכניסה כספים: ראו איך האינטרנט מוצף ב”ברכות”: עמותת לשובע – צרוף יעל הרמל כחברה בועד המנהל: במשך 40 שניםגב’ יעל הרמל – עמותת בעצמייעל הרמל מכשפה בכירה ממשרד הרווחה חושפת טפריה לציבוריעל הרמל, מכתב מתאריך 29-3-2011 עם נתוני מרכז קשרהגברים הגרושים מתאבדים והאינקוויזיציה הפמיניסטית חוגגת.

 

 

 

בתמונה: עו”ס יעל הרמל כלבת מגדר פמינאצית, חוטפת ילדים בהמית וכיום עושקת זקנים.

יעל הרמל בהמת רווחה פמיניסטית היום סוחטת קשישים בעמותה
יעל הרמל בהמת רווחה פמיניסטית היום סוחטת קשישים בעמותה

 

 

עמותת האפוטרופוסות שפר – ל”תקופת מבחן”

בית המשפט למשפחה החליט שיפקח בשלוש השנים הקרובות על התנהגותה של העמותה בנוגע לאחד החסויים, לאחר שהתגלו ליקויים חמורים שתוקנו רק בהתערבותה של השופטת אלון

שופטת בית המשפט למשפחה בחיפה, אספרנצה אלון, העמידה את עמותת שפר ל”תקופת מבחן” של שלוש שנים בה ייבחן מדי חצי שנה תםקודה כאפוטרופא לחסוי בן 61, בשל ליקויים משמעותיים שנמצאו בטיפולה באיש בשלב קודם. שפר מציגה את עצמה כגוף האפוטרופסות השני בגודלו בישראל.

החסוי היה בעבר בעל מלטשת יהלומים, אך איבד את רכושו ואת הקשר עם משפחתו, מתגורר במעונית (הוסטל) וסובל בצורה קשה מתוצאותיו של אירוע מוחי בו לקה. עמותת שפר קיבלה במרס 2012 מינוי קבוע כאפוטרופא של האיש, אך בדיקה של שירותי הרווחה – עליה הורתה אלון לאחר שהכנ”ר הודיע שאינה מגישה לו דוחות כספיים כנדרש – העלתה ליקויים קשים, כפי שמתארת אלון:

“נציגי העמותה אינם מכירים באופן אישי את החסוי ואינם מגיעים לבקרו באופן רצוף וישיר, אלא באמצעות הטלפון ו/או ביקור שנעשה אחת לחצי שנה. עוד עולה תהייה באשר להתנהלות הכלכלית של העמותה ביחס לחסוי. העמותה סירבה לממן את השתתפות החסוי, במחיר מסובסד, בטיול יחד עם שאר דיירי ההוסטל. החסוי נאלץ להישאר בהוסטל עם מדריך, בזמן שכל חבריו במערך הדיור יצאו לחופשה”.

אלון מינתה לחסוי אפוטרופוס לדין, עו”ד גיא הירש, אשר ייצג את ענייניו בארבעת הדיונים שקיימה בשאלה האם להותיר את שפר בתפקידה. בפברואר השנה דיווחה פקידת הסעד על שיפור ביחסה של העמותה לחסוי, וגם הירש הביע את הדעה לפיה אין מקום להחליף אותה.

בהחלטתה אומרת אלון (17.9.15): “אכן עולה כי העמותה הפיקה לקחים ותיקנה דרכיה, אך יש לזכור כי התיקון נעשה רק בהתערבות בית משפט ובהליך משפטי”. לשם הדגשת חשיבות הפיקוח על אפוטרופוסים, היא מזכירה מקרים בהם אפוטרופוסים חטאו לתפקידם, ובראשם המקרה של עו”ד ירדנה גילמן, שגנבה 7 מיליון שקל מחסויים שהיו תחת נאמנותה. לפיכך החליטה אלון, ששפר תעמוד בפיקוח של בית המשפט בשלוש השנים הבאות.

https://www.news1.co.il/Archive/001-D-369850-00.html

 

וכעת נראה מי הטיפוסים שעומדים מאחורי עמותת ש.פ.ר.  “ש.פ.ר הינה עמותה ציבורית שהוקמה בשנת 1995 העוסקת במתן שירותי אפוטרופסות לכל מי שאינו יכול לנהל את ענייניו באופן עצמאי (קשישים, קטינים, נפגעי נפש וכד’).  העמותה מתמנה במקרים בהם מדובר בחסוי ערירי, או שבני משפחתו אינם מסוגלים/מעוניינים/מתאימים להתמנות כאפוטרופסים על אותו אדם.  רחוב המדע 1, רחובות 76703, טלפון:08-9395000, 
פקס:
08-9395001″

וכעת למקבלי המשכורות:

ולדו”ח הכספי:

מדובר בעמותה של גנבים: עמותת שפר מתעללת בחסויים חסרי ישע. אנחנו במאבק איתם כל מי שנפגע מעמותת שפר, מוזמן לפנות לגליה 052-3621181 לקבלת עזרה.

אפ (חי’) 10176-04-10‏ ‏ החסוי נ’ ש.פ.ר עמותה למתן שירותי אפוטרופסות

בית משפט לענייני משפחה בחיפה

א”פ 10176-04-10    
בפני כב’ השופטת אספרנצה אלון
בעניין החסויהמבקש החסוי ע”י האפוטרופוס לדין עו”ד גיא הירש (מטעם הסיוע המשפטי)היועץ המשפטי לממשלה ע”י הלשכה המשפטית משרד האפוטרופוס הכללי

נגד

המשיבים 1. ש.פ.ר עמותה למתן שירותי אפוטרופסות
2. היועץ המשפטי לממשלה ע”י הלשכה המשפטית משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חקיקה שאוזכרה:

חוק הסיוע המשפטי, תשל”ב-1972

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984: סע’ 32 (ב)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962: סע’ 68(א)

מיני-רציו:

* עמותה מונתה כאפוטרופא על גופו ורכושו של חסוי במינוי קבוע. תסקיר שירותי הרווחה שהוגש על פי הוראת ביהמ”ש העלה לכאורה מחדלים בתפקוד העמותה, אל מול החסוי ועבורו – הן בצד האישי והן בצד הכלכלי. בעקבות התערבות ביהמ”ש, התנהלות העמותה כלפי החסוי כיום, הנה תקינה. בנסיבות אלו נקבע כי בשלב זה, אין להעניק לעמותה מינוי קבוע וכי התנהלותה, ראוי שתיבחן ותיבדק, אחת לחצי שנה ובמהלך שלוש השנים הבאות.

עמותת ש.פ.ר מונתה אפוטרופא על גופו ורכושו של חסוי במינוי קבוע. תסקיר שירותי הרווחה שהוגש על פי הוראת ביהמ”ש העלה לכאורה מחדלים בתפקוד העמותה, אל מול החסוי ועבורו – הן בצד האישי והן בצד הכלכלי. כיום, בעקבות התערבות ביהמ”ש, שכללה גם מינוי אפוטרופוס לדין לחסוי, התנהלות העמותה כלפי החסוי הנה תקינה. במצב זה נשאלת השאלה האם יש להחליף את העמותה בעמותה אחרת?

ביהמ”ש לענייני משפחה פסק:

העמותה הפיקה לקחים ותיקנה דרכיה, אך יש לזכור כי התיקון נעשה רק בהתערבות בימ”ש ובהליך משפטי. ביהמ”ש מפנה לפרשיות שונות שנדונו בעבר המלמדות על חשיבות תפקידו של ביהמ”ש בפיקוח על אפוטרופוס שמונה הן בפן הכלכלי והן בפן הטיפולי ועל מקרים בהם חטא האפוטרופוס לתפקידו. לאור זאת, הגיע ביהמ”ש למסקנה כי בשלב זה, אין להעניק לעמותה מינוי קבוע וכי התנהלותה, ראוי שתיבחן ותיבדק, אחת לחצי שנה ובמהלך שלוש השנים הבאות. המינוי כאמור, הינו מותנה ועל תנאי.

כן התייחס ביהמ”ש בהחלטתו, לצורך במינוי אפוטרופוס לדין בהליך אפוטרופסות ולסמכות ביהמ”ש לעשות כן מיוזמתו.

באשר לשכר טרחת האפוטרופוס-לדין, צוין כי אפוטרופוס לדין מקבל את שכרו מכספי החסוי כפי שיפסוק ביהמ”ש. ביהמ”ש נדרש לפסוק שכר לפי העניין, כפונקציה של אופי השירות שנדרש, ומידת המקצועיות וההשקעה. בענייננו, זכאי היה החסוי, לייצוג משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו. נוכח התרשמות ביהמ”ש מעבודתו המקצועית והמקיפה של האפוטרופוס לדין, ומידת ההשקעה בחסוי ובהליך, ביהמ”ש פוסק לאפוטרופוס-לדין כפל שכר טרחה וזאת על פי התוספת השניה לתקנות (שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי).

פסק דין

החסוי, הנו כבן 61, גרוש ואב ל- 3 ילדים. בעבר היה החסוי בעל מפעל לליטוש יהלומים, שעבר קשיים כלכליים. החסוי שקע בהימורים, איבד את הונו ונותקו קשריו החברתיים והמשפחתיים. מזה שנים הוא מתגורר בהוסטל ואינו בקשר קבוע או תמיכתי עם ילדיו ו/או עם אחיו, שבעבר שימשו כאפוטרופוסים זמניים למשך כשנה לחסוי. בשל אירוע מוחי שפקד אותו, לחסוי פגיעה רחבה בדיבור, זיכרון, קריאה וכתיבה, והבנת מצבים מורכבים.

עמותת ש.פ.ר מונתה אפוטרופא על גופו ורכושו של החסוי במינוי קבוע ביום 27/3/12 (להלן: “העמותה”). בחלוף כשנה מאז מונתה העמותה מגיש ב”כ היועמ”ש האפ”כ, בקשה למתן הוראות לבית המשפט ומדווח כי העמותה לא הגישה דוחות כספיים למחלקת הפיקוח, כנדרש על פי דין.

תסקיר שירותי הרווחה שהוגש על פי הוראתי מעלה כי נציגי העמותה אינם מכירים באופן אישי את החסוי ואינם מגיעים לבקרו באופן רצוף וישיר, אלא באמצעות הטלפון ו/או ביקור שנעשה אחת לחצי שנה. עוד עולה תהיה באשר להתנהלות הכלכלית של העמותה ביחס לחסוי- העמותה סירבה לממן את השתתפות החסוי, במחיר מסובסד, בטיול יחד עם שאר דיירי ההוסטל.

החסוי נאלץ להישאר בהוסטל עם מדריך, בזמן שכל חבריו במערך הדיור יצאו לחופשה. צוות המערך הטיפולי בהוסטל תהה כיצד הדבר ייתכן שדיירים אחרים, המתקיימים מקצבת נכות דומה, יכולים לצאת והוא, אשר עובד במפעל מוגן ומשתכר כ- 700 ₪ לחודש ובנוסף מוכר כבעל נכות של 84% ומקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי- סירבה העמותה לממן את השתתפותו ולאשר את יציאתו.

בתסקיר מצינת פק”ס כי לחסוי תיקי הוצל”פ רבים וכן חלק מירושת אמו. העמותה, לא נתנה תמונה בהירה על מצבו הכספי ועל הטיפול המשפטי בעבורו.

בסיכום תסקיר זה סבור עו”ס לסדרי דין כי תפקודה של העמותה אינו מניח את הדעת ויש לבדוק לעובי הקורה את התנהלות ענייניו הכספיים של החסוי, כמו גם יש לדאוג כי נציג העמותה יבקר את החסוי מדי חודש, כמקובל, יצור עמו קשר אישי ויפעל לטובתו.

— סוף עמוד 2 —

נוכח התסקיר המעלה לכאורה מחדלים בתפקוד העמותה, אל מול החסוי ועבורו- הן בצד האישי והן בצד הכלכלי- מיניתי אפוטרופוס לדין אשר ייצג את החסוי.

אפוטרופסות לדין קבועה בתקנה 32 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד – 1984, ולפיה “בית המשפט או הרשם המוסמך לדון בתובענה רשאי למנות לפסול-דין, או למי שזקוק לאפוטרופוס, אפוטרופוס-לדין אשר ייצגו ייצוג מלא בכל ההליכים בבית המשפט”. המינוי ניתן בהליך ופוקע עם סיומו.

מינוי אפוטרופוס-לדין במסגרת הליכים לפי חוק הכשרות המשפטית נעשה ככלל באמצעות ס’ 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב -1962 (להלן: “חוק הכשרות“), שכותרתו “סמכות כללית לאמצעי שמירה”, ולפיו: “בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת ענייניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, או החסוי פנה אליו בעצמו”.

מניסיוני השיפוטי מצאתי כי מינוי אפוטרופוס לדין הינו כלי משפטי יעיל וחשוב המבטיח את שמיעת קולו של אדם, באופן בהיר ומרכזי, במיוחד בדיון בעניינו של חסוי המתקשה לבטא את עצמו. יש לזכור כי הליך זה – של הגבלת כשירות, משפיע על התנהלות יום יומית של אדם והשפעתו, לרוב, מכרעת על המשך חייו של אדם ואיכות חייו.

מינוי אפוטרופוס לדין בהליך אפוטרופסות, מבטיח כי זכויותיו של חסוי, הן בפן הפרוצדורלי והן בפן המהותי, יישמעו, ייבחנו ויישמרו. מתפקידו של אפוטרופוס לדין להציג תמונה רחבה ומאוזנת יותר. בשיטת המשפט האדבסרית בה הצדדים מביאים בפני ביהמ”ש את טענותיהם, מינוי אפוטרופוס לדין, מגביר ומבטיח ייצוג והשתתפות אמיתית לחסוי. קולו נשמע במנוטרל מהאינטרסים המנוגדים, בין אם יהיה זה ב”כ היועמ”ש אשר מגיש בקשה במעמד צד אחד ובין כאשר קרוב משפחה, בעל עניין, מגיש את הבקשה. מינוי אפוטרופוס לדין מסייע לביהמ”ש ומאפשר לחסוי ייצוג אמיתי ומותאם.

המלומדת מ’ סגל- רייך, במאמרה “דילמת הכשרות המשפטית בייצוג לקוחות זקנים – אתיקה מקצועית של עורכי הדין בזירת המסוגלות” המשפט כ (2014), 229, 265 מדגישה כי לבית המשפט סמכות רחבה לפעול מיוזמתו למינוי אפוטרופוס-לדין אשר ייצג את האדם לשמירת ענייניו וביתר שאת לשמירה ומיצוי זכויותיו של חסוי לפי חוק הכשרות, בהליכים שבהם, לרוב, אין אדם אחר מטעמו.

בהליכים בעניין כשרות משפטית ישנה גם סבירות, שבני משפחה הם בעלי עניין, מה שאולי מלכתחילה הניע את ההליך, ולפיכך נדמה שיהיה יותר מקום לאיש מקצועי חיצוני לביצוע תפקיד זה במסגרתם. האפוטרופוס-לדין יכול לייצג את האדם בהליכים בעניין כשרותו המשפטית בבית המשפט, לבקש צווים רלוונטיים, להתנגד לאפוטרופסות, להציע תמיכה וליווי כאמצעים חלופיים ומידתיים או לבקש אמצעי שמירה, ככל שאלו נחוצים. מינוי אפוטרופוס לדין הינו כלי משפטי יעיל וחשוב, אשר יכול להבטיח שקולו של האדם בהליכי אפוטרופסות ישמע בבהירות, יהיה הקול המרכזי במקהלת הליך האפוטרופסות, וייתן את הטון. המינוי מאפשר הצגת תמונה מאוזנת ורחבה

 

יותר בפני בית המשפט, בה האדם הוא במוקד והשאר ברקע. המינוי מאפשר לבית המשפט לפעול דה-פקטו לחקר ולאיסוף נתונים, לאורם ניתן לבחון את שיקול הדעת של הגורמים המקצועיים, את האינטרסים של בני משפחה או של מקורבים, את מכלול החלופות, וקיומם של פתרונות מידתיים יותר בכל מקרה לפי נסיבותיו. האפוטרופוס-לדין יכול להרחיב עד כדי מעורבות בדינאמיקה המשפחתית או בסביבת המגורים, ולסייע בקידום הבנות ובחיזוק מקומו ומעמדו של האדם בסביבתו. למינוי אפוטרופוס לדין בהליכים לפי חוק הכשרות יש ערך רב, הן משפטי והן חברתי. באמצעותו ניתן לשמור על זכויות האדם בהליך ולמצותן בפן הפרוצדורלי ובפן המהותי.

אפוטרופסות לדין באמצעות עו”ד מאפשרת לאדם/לחסוי, ייצוג והשתתפות אמיתית ומותאמת בהליך. יש לזכור כי בהליך, חייו וזכויותיו של אדם עומדים לדין. שלילת כשירותו של אדם צריכה להיעשות במשורה ובזהירות ואינה דבר של מה בכך.

על מנת לבחון היש להותיר את העמותה כאפוטרופוס על החסוי, וזאת, באיזון בין מחדליה ותפקודה הלקוי אל מול ועבור החסוי בפן הכלכלי ובפן הטיפולי קיימתי, עד כה, 4 דיונים בנוכחות הצדדים ועו”ס לסדרי דין (8/5/14, 22/10/14, 6/11/14 ו- 16/2/15). כן בחנתי עמדות הצדדים, שירותי הרווחה, ב”כ היועמ”ש והאפוטרופוס לדין.

שירותי הרווחה הגישו לבית המשפט 3 תסקירים (14/9/14, 27/1/15 ו- 12/2/15) וכן השתתפה עו”ס לסדרי דין בדיונים.

בפרק סיכום והערכה בתסקיר האחרון, מיום 12/2/15 מציינת פקידת הסעד כדלקמן:-

               “סיכום והערכה

               מדובר בחסוי השוהה מזה כשנתיים + בהוסטל. בשנת 2009 עבר אירוע מוחי קשה בו נפגעו מספר פונקציות תפקודיות ביכולות הקוגניטיביות לתפקד ונהל את ענייניו האישיים והכספיים. בתאריך 27/3/2012 מונתה עמותת ש.פ.ר כאפוטרופוס על גוף ורכוש עבורו.

               על פי ממצאי התסקיר הראשון עולה כי עניינו הכספיים והמשפטיים של החסוי לא טופלו בצורה תקינה ע”י עמותת ש.פ.ר ובתאריך 22/10/2014 התקיים דיון בעניין החסוי. לאחר בדיקה מחודשת את מצבו של החסוי כפי שעולה מהדיווחים מעו”ס הוסטל אודות החסוי כי חל שיפור חיובי בהתייחסות העמותה לחסוי. כיום קיים שיתוף פעולה טוב וקשר רציף בין העו”ס העמותה לחסוי ולצוות המטפל בחסוי. כיום יש עו”ס מהעמותה באזור הקרוב למגוריו בנהריה ולא כבעבר בנתניה, דבר שמסייע בזמינות ובתכיפות נציגת האפוטרופוס לחסוי. מדיווח עו”ס עמותת ש.פ.ר היא מגיעה באופן קבוע אחת לחודש ומתעניינת בחסוי ובודקת את מצבו וצרכיו.

               במצבו המשפטי של החסוי עולה כי מונו לו עורכי דין, האחד מטפל בעניין עזבון אמו ז”ל והשני מטפל בעניין כונס הנכסים בגין אותו פשיטת הרגל של החסוי סמוך לאירוע המוחי שבו לקה.

חסרה לפני התייחסות לטיפול בנושא זכויותיו בדירת החסוי בנתניה.

ההתרשמות כי עמותת ש.פ.ר לוקחת יותר אחריות בטיפול בעניינו של החסוי, יחד עם זאת, הטיפול עדין רק החל ועליהם להמשיך לפקח ולקדם ככול האפשר עניינו של החסוי שהוזנחו ממרץ 2012. חשוב שטובתו ורווחתו של החסוי ימשיך להיות בראש דאגתם של עמותת ש.פ.ר היום ובעתיד.

המלצה

במידה והאפוטרופוס הכללי יבדוק וימצא כי עמותת ש.פ.ר פועלת לטובתו ולרווחתו הכלכלי והמשפטי וכי עמותת ש.פ.ר מעבירה באופן שוטף דיווח על כול עניינו של החסוי בצורה טובה ומלאה אני לא רואה מקום להביע התנגדות שעמותת ש.פ.ר תמשיך לדאוג ולפעול למען טובתו ורווחתו של החסוי. זאת גם לאור הדיווח של ההוסטל כי חל שיפור חיובי בהתייחסות ש.פ.ר – עמותה למען שירותי אפוטרופסות כלפי החסוי.

במידה וימצא האפוטרופוס הכללי כי עדין יש ליקויים בטיפול של עמותת ש.פ.ר במצבו הכספי ומשפטי, אני רואה מקום לשקול החלפת האפוטרופוס של עמותת ש.פ.ר לעמותה חדשה בשם ‘גג לחוסה ונזקק’ כפי שנתנה את הסכמתה באופן עקרוני.”

עמדת האפוטרופוס לדין מיום 23/2/15 היא כי אין להחליף את העמותה וכך כתב בתגובתו:-

“3.         הח”מ מבקש בהזדמנות זו לחזור על עמדתו כי הינו סבור שאין מקום להחליף את העמותה משני טיעונים עיקריים אשר יפורטו להלן:

3.1         החסוי נהנה כעת מ”פעילות יתר” מצד העמותה בטיפול בענייניו עת המקרה שלו נבחן ע”י בית המשפט ואור הזרקורים הופנה אליו וכעת משהטיפול בעניינו יועבר לטיפולה של עמותה אחרת (טובה ככל שתהיה) הרי שראשית זה יאבד את ה”יחס” המיוחד שמקבל כעת ושנית הרצף הטיפולי בו יפגע עד אשר יכירו את ענינו וכד’.

3.2         הטיעון השני הינו רוחבי – בית המשפט מתווה את מדיניותו והשקפת עולמו בין היתר בשאלות העולות בדבר תפקידיו של האפוט’ לגופו ולרכושו של החסוי והדרך בה מצופה ממנו לדאוג לצרכיו הגופניים והגשמיים של החסוי – לכל עמותה יש את תפיסות עולם שונות ולאו דווקא כאלו התואמות לתפיסותיו של בית המשפט ומשכך הח”מ סבור כי די בכך שבית המשפט יקבע את מדיניותו והשקפת עולמו יפרסם את פסק הדין הדנים בכך ובאמונה שהעמותות בכלל והעמותה בפרט יישרו קו עם מדיניות זו ויישמו אותה המדיניות הראויה והרצויה הלכה למעשה”

בדיון שהתקיים חזר האפוטרופוס לדין על עמדה זו כי אין להחליף בשלב זה את העמותה שהפיקה לקחים מביקורת בית המשפט ומהתנהלותה בעבר וכעת מעניקה לחסוי יחס מיטיב, אישי, התואם את צרכיו הכלכליים והאישיים.

ב”כ היועמ”ש (הרווחה) טען כי החלפת עמותה בעמותה אורכת זמן והסתגלות. ככל שלא יעמוד האפוטרופוס הכללי על החלפת העמותה, שהרי המחדל העיקרי היה בהתנהלות הכלכלית בעניינו של החסוי, בעיקר בהתנהלות העמותה אל מול הכונס הרשמי, מבקש ב”כ היועמ”ש (הרווחה) כי העמותה תישאר בתפקידה תוך מתן דיווח ובקרה. ב”כ היועמ”ש (האפ”כ) ציין כי התנהלות העמותה בתיק הפש”ר של החסוי שהתנהל מספר שנים הייתה לא תקינה, בלשון המעטה, וחשפה

 

את החסוי לנזקים והפסדים כלכליים שאינם מבוטלים. לאחר שבית משפט זה מינה אפוטרופוס לדין ועו”ד שמיצג את החסוי אל מול הנושים ובהליך הכינוס (עו”ד סאטובי), נראה כי קיימת הלימה בין זכויות החסוי לבין זכויות הנושים בתיק הפש”ר וכיום התנהלות העמותה הנה תקינה. משתיקנה העמותה דרכיה והפיקה את לקחי העבר, לא רואה האפ”כ תועלת בהחלפת העמותה.

בחנתי עמדות הצדדים. אכן עולה כי העמותה הפיקה לקחים ותיקנה דרכיה, אך יש לזכור כי התיקון נעשה רק בהתערבות בית משפט ובהליך משפטי. על חשיבות תפקידו של ביהמ”ש בפיקוח על אפוטרופוס שמונה ועל מקרים בהם חטא האפוטרופוס לתפקידו, ילמדו, בין השאר, פרשת הרשעת עו”ד ועו”ס ירדנה נילמן, שהורשעה בגניבה, לאורך שנים, של למעלה מ- 7 מיליון ₪ מחסויים להם שימשה כאפוטרופוס (ת”פ (ת”א) 46535-03-10 מדינת ישראל נ’ ירדנה נילמן [פורסם בנבו] (6/1/2011)) ראה ע”פ 5115/12, 5158/12 מדינת ישראל נ’ ירדנה נילמן [פורסם בנבו] (10/6/2013)) ; מקרה בו דנתי אנוכי, עת אח שמונה אפוטרופוס על אחותו החסויה גזל מכספיה כמיליון ₪ ועשה בהם שימוש לצרכיו ולא לצרכיה (תמ”ש 8468-10-09 החסויה נ’ האפוטרופוס שמונה לה [פורסם בנבו] (18/6/14); פסק דינו של כב’ השופט א’ זגורי בא”פ 52412-05-12 [פורסם בנבו] שם הפקיד אפוטרופוס את כספי הפיצויים שקיבל חסוי בסך של כ -5 מיליון ₪ בחשבונותיו ואף שיעבד חלק מהם לצרכיו.

פרט לפיקוח הכלכלי, הרחבתי על חשיבות הפיקוח בפן הטיפולי בפסק הדין א”פ 43640-01-15 החסויה נ’ היועץ המשפטי לממשלה [פורסם בנבו] (ניתן ביום 6/4/15), שם ביטלתי את מינויה של עמותה שכשלה בתפקידה כלפי החסויה עת נציג העמותה אשר הגיע לבקרה לעתים רחוקות כלל לא דיבר את שפתה, ועוד רבים אחרים.

אשר על כן, הגעתי למסקנה כי בשלב זה, אין להעניק לעמותה מינוי קבוע וכי התנהלותה, ראוי שתיבחן ותיבדק, אחת לחצי שנה ובמהלך שלוש השנים הבאות. המינוי כאמור, הינו מותנה ועל תנאי.

על עו”ס לסדרי דין להגיש תסקיר משלים במועד שנקבע (עד ליום 30.10.15) ועל ב”כ הצדדים להגיש עמדתם באשר לתסקיר, להמלצותיו ולהתנהלות העמותה, עד ליום 30.11.15. כן מתבקש עו”ד סאטובי, המייצג את החסוי בתיק הפש”ר, להגיש עדכון באשר להליכי הפש”ר עד ליום 30.10.15.

באשר לשכר טרחת האפוטרופוס-לדין – אפוטרופוס לדין מקבל את שכרו מכספי החסוי כפי שיפסוק בית המשפט. בניגוד למפרקי חברות, כונסי נכסים ומנהלי עיזבון אשר הדין מסדיר את פסיקת שכר טרחתם בזיקה לשווי הנכסים הממומשים או מנוהלים על ידם, הרי שביחס לאפוטרופוס לדין לא קיים דין דומה, ובית המשפט נדרש לפסוק שכר לפי העניין, כפונקציה של אופי השירות שנדרש, ומידת המקצועיות וההשקעה. בענייננו, זכאי היה החסוי, לייצוג משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל”ב – 1972 ותקנותיו. נוכח התרשמותי מעבודתו המקצועית והמקיפה של האפוטרופוס לדין, עו”ד גיא הירש, ומידת ההשקעה בחסוי ובהליך, אני עושה שימוש בסמכותי ופוסקת לעו”ד הירש כפל שכר טרחה, בתיק זה וזאת על פי התוספת השניה לתקנות (שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי) (סעיף 1(ג))-

 

“מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) ליתן שירות רשאי בית-המשפט לקבוע לו שכר טרחה הגבוה בשיעור 50% עד 100% משכר הטרחה הקבוע בטבלה שבסעיף קטן (ב), אם שוכנע כי ההכנה באותו ענין חייבה עבודה מרובה במיוחד וכי הטיפול בו היה קשה במיוחד”

פסק הדין מותר לפרסום לאחר עריכה והסרת פרטים מזהים.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים ותנתב התיק לשופט שידון בתיק.

ניתן היום, ד’ תשרי תשע”ו, 17 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.

אספרנצה אלון

https://shemtov1.com/lor/2015/09/17/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8/

PDF

פסד אספרנצה אלון עמותת שפר התרשלה מינוי אפוטרופוס על אפוטרופוס 10176-04-10

 

בתיה ארטמן התלוננה לפרקליטה דינה דומיניץ שהיא מוכפשת ושצריך תביעה ייצוגית נגד פייסבוק

 

שימו לב, כשהזונה בתיה ארטמן היתה יועמ”שית הרווחה היא התלוננה על פעילים חברתיים שהם מכפישים אותה ואת הכוס שלה.  היא התלוננה ישירות לחברות שלה בפרקליטות.

הכלבה בתיה ארטמן פנתה לדינה דומיניץ, חיה זנדברג, רוני בר לוי, אדווארד וייס, רוני מלקאי, ואילן מרסיאנו.  לדבריה פרסומים בפיייסבוק שהעו”סיות מרוויחות בונוסים מהפנימיות שהם דוחפים לשם ילדים “חצו כל גבול”.

דינה דומיניץ אומרת ששי ניצן (ניצי פיצי) הוציא פיילוט חדש של תביעות מטעם הפרקליטות להגנה על המוניטין של עובדות מדינה זנותיות שתובעים אזרחים בשם העו”ס שנגעלת מהכתבות עליה.

בתיה ארטמן כותבת שהלכה למשטרה וגרמה למעצר של הפעיל החברתי מוטי לייבל. לדבריה היתה מאוד שמחה להצטרף לפיילוט, אבל צריך ללכת בגדול ולהגיש תביעה ייצוגית של עובדות סוציאליות נגד פייסבוק.

דינה דומיניץ עונה לה שאילונה ענבר תטפל מול המשטרה ושלפיילוט של שי ניצן יש חשיבות הרתעתית.  עוד אומרת לה דינה דומיניץ שהיא פנתה למחלקת יעוץ וחקיקה וביקשה לנסח הצעת חוק חדשה “איומים על עובדי ציבור” אבל אמרו לה שאין תשתית מספיקה.

 

אילונה ענבר עסקה בהעמדה לדין של מי שכותב דברים לא מחמיאים על שופטים
אילונה ענבר עסקה בהעמדה לדין של מי שכותב דברים לא מחמיאים על שופטים

 

בתיה ארטמן מתלוננת לדינה דומיניץ שמוטי לייבל פוגע בשם הטוב של הכוס שלה 8-25-2015

 

בתמונה:  הפרקליטה הכלבה דינה דומיניץ שטיפה בכלבה מהרווחה בתיה ארטמן

דינה דומיניץ סוכנת הנוחבה מחפשת איפה לעשות קקי על יוסי נקר
דינה דומיניץ סוכנת הנוחבה מחפשת איפה לעשות קקי על יוסי נקר

 

 

Views: 163

One Comment

  1. פעמיים כי טוב – אבא גרוש “שהרווחה” הרסו לו את הבריאות בעת גירושין, יאלץ להתמודד שוב עם “הרווחה” הזו שיזדקן , סביר שאם לא התאבד בגירושים, בגיל השלישי “מלכת הקודש” שלהן תקבור אותו הלכה למעשה.

    ניתן להשלים עם אי יעילות של משרד ממשלתי – לא ניתן להשלים עם רשעות וגרימת נזק כמדיניות של משרד “הרווחה”.

    המשרד הזה מיותר, יש לבטל אותו ולייצר משרד אחר שיטפל בקשישים וחסרי ישע. אבות גרושים לא צריכים להיות “מטופלים” אצלם

    להבנתי עתה כל גבר שהוצע נגדו צו הרחקה מחוייב לפי חוק לעבור “טיפול” אצלם – דבר שכמובן יביא להגדלת תקנים מיותרים ויטריף עוד יותר אבות בהליכי גירושין – הזוי!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *