Fri, Dec 8, 2023
Close

פאני גילת: גבר גרוש שפונה לסיוע המשפטי שיצפה לסירוב מטעמי פמיניזם. התעללות באב גרוש ע”י אמיליה אבטליון ונמרוד בלייכר

פאני גילת: גבר גרוש שפונה לסיוע המשפטי שיצפה לסירוב מטעמי פמיניזם. התעללות באב גרוש ע”י אמיליה אבטליון ונמרוד בלייכר
 • Publishedמאי 23, 2023

ידוע שהסיוע המשפטי משרת נשים ורק מעט מאוד גברים זוכים לסיוע משפטי.  הסיוע המשפטי שורץ פמיניסטיות רדיקליות, ובתחום הגירושין הממונה על התחום בת שבע שני שרמן ידועה בתור פמינאצית קלינית.  בת שבע שני שרמן  נתנה הוראה גורפת לטרטר את כל הגברים המבקשים סיוע עד שיתייאשו.  41479-03-23 .

 

פאני גילת זה שגבר גרוש הפך הומלס לא מספיק צריך לחסל אותו
פאני גילת זה שגבר גרוש הפך הומלס לא מספיק צריך לחסל אותו

גבר גרוש והומלס לא מקבל סיוע משפטי בגלל שהוא גבר גרוש

לפנינו ערעור של גבר גרוש והומלס על סירוב של הסיוע המשפטי מחוז דרום שהחליט לא לתת לו סיוע.  האבא ההומלס פנה אליהם וביקש סיוע לתבוע את הגרושה שלו שמתעללת בו בשני תחומים.

ראו על מה ביקש האבא סיוע משפטי (הבקשה הראשונה):

“היה קורבן להתעללות מצדה משך שנות נישואיהם, שהתבטאה, בין היתר,  באלימות פיזית כנגדו, בהגשת תלונות סרק כנגדו במשטרה, בגניבת חפציו ומסמכים אישיים שלו, בפגיעה בקשר בינו ובין בנותיהם המשותפות ועוד. לטענת המערער, בעקבות מעשיה של גרושתו נגרמו לו נזקים פיזיים ונפשיים, לרבות מחלת הפרקינסון ומספר אירועים מוחיים בהם לקה, והיזקקותו כיום לכיסא גלגלים לצורך ניידות. כן טוען המערער, כי מעבר לנזקים האמורים נגרמו לו אף נזקים כלכליים קשים, עד אשר הפך לדר רחוב, כלשונו, וכן נזקים נפשיים כבדים…”.

הבקשה השניה היא לסיוע “לביטול דמי המזונות עבור שלוש בנותיו הקטינות, שעליו לשלם לידי גרושתו, כאשר שתיים מהן (תאומות) הן בגירות כיום, האחת חיילת והשנייה, עובדת, ככל הנראה, בגן ילדים, ואילו השלישית קטינה הלומדת בפנימייה. שעה שבקשת המערער לקבלת ייצוג מטעם המשיב בעניין זה נדחתה, פנה הוא, לטענתו, בעצמו לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, וכעת הוא מבקש במסגרת הערעור דנא קבלת ייצוג מטעם המשיב בהליך האמור”.

 

פאני גילת צריך לחסל ולרושש את כל הגברים הגרושים
פאני גילת צריך לחסל ולרושש את כל הגברים הגרושים

 

פאני גילת כהן לא שופטת מזהירה במיוחד עם ניצוצות פמיניסטיים
פאני גילת כהן לא שופטת מזהירה במיוחד עם ניצוצות פמיניסטיים

 

אמיליה אבטליון ונמרוד בלייכר משרתי הפמיניזמוס הקטלני בב”ש

הקרציות מהסיוע המשפטי בבאר שבע נפנפו את האיש כמו יתוש טורדני.

מדובר בטיפוסים האלה: עו”ד אמיליה אבטליון, מנהלת מחוז דרום, הסיוע המשפטי, עו”ד נמרוד בלייכר, סגן מנהלת מחוז דרום, הסיוע המשפטי וגברת לירון אמסלם, מזכירה ראשית.

 

נמרוד בלייכר משרת וגינות ומנושים בסיוע המשפטי באר שבע
נמרוד בלייכר משרת וגינות ומנושים בסיוע המשפטי באר שבע

 

נמרוד בלייכר עם הוגינה שהוא חודר בה מטעם הסיוע המשפטי
נמרוד בלייכר עם הוגינה שהוא חודר בה מטעם הסיוע המשפטי

 

זינה בידר קרציה פמיניסטית בסיוע המשפטי באר שבע
זינה בידר קרציה פמיניסטית בסיוע המשפטי באר שבע

נמרוד בלייכר טען ש”בהתאם לפסיקה שהתגבשה בכגון דא, עת מוגשת תביעה נזיקית ועל אחת כמה וכמה משמדובר ביחסים פנים-משפחתיים, על בית המשפט לבחון בקפידה העוולות הנזיקיות שבבסיס התביעה ולשקול גם שיקולים של נזק מול תועלת”.

בדיחה.  ממש בדיחה.  מעולם לא טענו את זה נגד אף אישה שביקשה להגיש תביעת נזיקין נגד הגבר.  להיפך.  אפילו אם נשים לא חושבות על זה, בסיוע המשפטי מציעים להם את זה.

וכך זירגגה פאני גילת את האיש המסכן:  “בהעדר כל ראיה שהיא, לרבות לא חוות דעת רפואית, הרי שלא הוצגה על ידו תמונה מלאה של מערכת היחסים בינו ובין גרושתו במהלך חייהם המשותפים ואף לא של הנזק אשר לדידו נגרם לו בעטיה. משכך, ובהינתן הדין הנוהג בכל הנוגע לתביעות נזיקיות בין בני זוג, אכן נראה שההליך שהוא מבקש לנקוט כנגד גרושתו הוא חסר סיכוי משפטי”.

ואיך ישיג האיש חוות דעת אם אין לו כסף?  זה בדיוק מה שהסיוע המשפטי אמור לממן: את חוות הדעת. בכלל לא ראינו שאף אישה מגישה חוות דעת רפואית על המצב שלה.  כולם כותבות שהן חלשות ומנוצלות, בלי שום חוות דעת על קווי האופי החלשים והניתנים לניצול.

 

לכל מי ששוקל להגיש ערעור על הסיוע המשפטי

אין לכם כל סיכוי.  הסיוע המשפטי תמיד ינצח.  השופטת תעשה שמיניות באוויר כדי להצדיק את הסיוע המשפטי.  אם הומלס לא הצליח אז לכל אחד אחר אין שום סיכוי.  כה אמרה פאני גילת. 41479-03-23

להלן פסק הדין בערעור:

 

בפני כבוד השופטת פאני גילת כהן

 

 

מערער

 

 פלוני

 נגד 
משיב  הסיוע המשפטי –  מחוז דרום
   
 

 

החלטה

 

מונח לפניי ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי (להלן: “המשיב“) מיום 20.02.2023 בגדרה נדחתה בקשת המערער לקבלת ייצוג מחמת העדר סיכוי משפטי בהתאם לסעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, התשל”ב-1972 (להלן: “חוק הסיוע המשפטי“).

 

רקע עובדתי

 

 1. הרקע לפניית המערער אל המשיב בבקשה לקבלת סיוע משפטי הוא כוונתו לנקוט בהליך נזיקי כנגד גרושתו בהתבסס על הטענה, כי היה קורבן להתעללות מצדה משך שנות נישואיהם, שהתבטאה, בין היתר, באלימות פיזית כנגדו, בהגשת תלונות סרק כנגדו במשטרה, בגניבת חפציו ומסמכים אישיים שלו, בפגיעה בקשר בינו ובין בנותיהם המשותפות ועוד. לטענת המערער, בעקבות מעשיה של גרושתו נגרמו לו נזקים פיזיים ונפשיים, לרבות מחלת הפרקינסון ומספר אירועים מוחיים בהם לקה, והיזקקותו כיום לכיסא גלגלים לצורך ניידות. כן טוען המערער, כי מעבר לנזקים האמורים נגרמו לו אף נזקים כלכליים קשים, עד אשר הפך לדר רחוב, כלשונו, וכן נזקים נפשיים כבדים.

 

 1. במסגרת כתב הערעור מוסיף המערער ומציין, כי הוגשה על ידו בקשה לביטול דמי המזונות עבור שלוש בנותיו הקטינות, שעליו לשלם לידי גרושתו, כאשר שתיים מהן (תאומות) הן בגירות כיום, האחת חיילת והשנייה, עובדת, ככל הנראה, בגן ילדים, ואילו השלישית קטינה הלומדת בפנימייה. שעה שבקשת המערער לקבלת ייצוג מטעם המשיב בעניין זה נדחתה, פנה הוא, לטענתו, בעצמו לבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, וכעת הוא מבקש במסגרת הערעור דנא קבלת ייצוג מטעם המשיב בהליך האמור.

 

 1. לעניין זה יצוין, כי מן המסמכים שצורפו לתגובת המשיב לערעור עולה, כי החלטתו בעניין פניית המערער אליו בבקשה לקבלת ייצוג בהליך לביטול ו/או להפחתת דמי המזונות ניתנה ונשלחה אל המערער כבר ביום 31.10.2021, אולם הוא לא ערער עליה. כך או כך, היות שמדובר בשתי החלטות שונות של המשיב בעניינים שונים, כאשר כל בקשה נבחנת, בין היתר, באספקלריה של הסיכוי המשפטי, היה על המערער להגיש ערעור נפרד על כל החלטה.

 

 1. משחלף המועד לערעור על ההחלטה האמורה, ייסוב פסק הדין שלפנינו סביב הערעור על החלטת המשיב לדחות בקשת המערער לקבלת ייצוג משפטי בהליך הנזיקי שהוא מבקש לנקוט כנגד גרושתו בלבד.

 

 1. תשובת המשיב נושא הערעור דנא ניתנה ונשלחה אל המערער ביום 20.02.2023, ופורטו במסגרתה השתלשלות העניינים והנימוקים לדחיית בקשת המערער. כך, בין השאר, ציין המשיב בתשובתו, כי שעה שלא הוצגו ע”י המערער ראיות חפציות כלשהן ונטענו על ידו טענות בעלמא, ובהינתן כי טענות המערער כנגד גרושתו אינן באות בגדר איזו מן העילות המקובלות בתביעות נזיקיות בין בני זוג, הרי שהתביעה הנזיקית שבכוונת המערער להגיש כנגד גרושתו נעדרת סיכוי משפטי.

 

 1. המערער, אשר לא השלים עם תשובת המשיב, הגיש ביום 19.03.2023 הערעור דנא ומכאן ההחלטה שלפנינו.

 

 

תמצית טענות הצדדים

טענות המערער

 1. המערער מעלה טענות קשות כנגד גרושתו, לפיהן לאורך שנות נישואיהם הוא היה קורבן להתעללות מתמשכת מצדה שכללה אלימות פיזית, גניבת חפציו ומסמכיו האישיים ובהם גם חפצים יקרי ערך, שיבוש זמני השהות שלו עם בנותיהם המשותפות , הגשת תלונות סרק כנגדו במשטרה וניכור הורי.

 

 1. בנוסף נטען על ידו, כי כאשר פנה למשיב בבקשה לקבלת ייצוג בהליך הנזיקי, לא עלה בידי נציגת המשיב לרדת לסוף דעתו, והריאיון עמו נעשה בחטף ובשיחת טלפון מבלי שטענותיו נבחנו כדבעי.

 

 

טענות המשיב

 1. לטענת המשיב, העילות המקובלות בתביעות נזיקין בין בני זוג הן, בין היתר, בגידה, סרבנות גט, השפלה, נטישה, התעללות נפשית או פיזית, פגיעה בשם הטוב, לשון הרע, תרמית שקדמה לנישואין וכדומה. כן נטען ע”י המשיב, כי בכל מקרה יש להוכיח את הנזק שנגרם, על מנת לבסס עילת התביעה וגובה הפיצוי המבוקש.

 

 1. עוד טוען המשיב, כי בהתאם לפסיקה שהתגבשה בכגון דא, עת מוגשת תביעה נזיקית ועל אחת כמה וכמה משמדובר ביחסים פנים-משפחתיים, על בית המשפט לבחון בקפידה העוולות הנזיקיות שבבסיס התביעה ולשקול גם שיקולים של נזק מול תועלת.

 

 1. בנוסף נטען, כי חלק מטענות המערער עולות כדי “התחשבנות” בגין הוצאות עבר של גרושתו, והפסיקה קבעה, כי עצם העובדה שאחד הצדדים השקיע סכומים גבוהים יותר במהלך החיים המשותפים אין בה כדי לבסס עילת תביעה כנגד בן/בת זוגו בדיעבד.

 

 1. לטענת המשיב, משלא הוצגו ע”י המערער ראיות או אסמכתאות לביסוס טענותיו, אין באופן בה הוגשה בקשתו לקבלת ייצוג משפטי כדי לבסס עילה לתביעה נזיקית כנגד גרושתו, ומשכך בקשתו נדחתה מחמת העדר סיכוי משפטי.

 

 1. בנסיבות אלו עתר המשיב לדחיית הערעור. יוער, כי בתשובתו ציין המשיב, כי ככל שבידי המערער ראיות כלשהן שיש בהן לתמוך בטענותיו, בקשתו תיבחן בהתאם.

 

דיון והכרעה

 1. לאחר עיון באשר מונח לפניי, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, ועל יסוד הוראת תקנה 138 (5) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט- 2018, מצאתי לדחות הערעור.

 

 1. בסעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי נקבע: “ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות…”.

 

 1. תכלית חוק הסיוע המשפטי היא, כמובן, סוציאלית – מימון ייצוג משפטי באמצעות הקופה הציבורית לאדם הזקוק לכך, אך ידו אינה משגת. עם זאת, המשאבים הכספיים שבידי המדינה ומיועדים למטרה זו מוגבלים, ולכן קבע המחוקק אבני בוחן לקביעת הזכאות לקבלת סיוע משפטי לשם חלוקת המשאבים הללו בצורה ראויה והוגנת.

 

 1. מכוח הוראה זו מוטלת על המשיב, עת מונחת לפניו בקשה לקבלת סיוע משפטי, החובה לבחון את סיכויי ההליך שלשמו מבוקש הייצוג, על מנת למנוע בזבוז כספי הציבור אגב ייצוג בהליכי סרק או כאלה שהסיכוי שבצדם הוא קלוש או אפסי.

 

 1. מן המונח לפניי מצאתי, כי בקשת המערער נבחנה ע”י המשיב באופן מעמיק, ונדחתה בהעדר ראיות חפציות כלשהן אשר יש בהן לבסס עילת תביעה נזיקית כנגד גרושתו. החלטת המשיב נומקה היטב והיא מעוגנת בנסיבות האופפות המקרה דנא ובדין.

 

 1. יצוין, כי טענות המערער בערעור אינן סדורות ויש בהן עירוב של מין בשאינו מינו, ברם אין לבוא עמו חשבון בעניין וודאי לא לזקוף זאת לחובתו, עת דווקא הקושי להביא בפני בית המשפט טיעון סדור וקוהרנטי – יש בו כדי ללמד על הצורך שלו בסיוע משפטי. עם זאת, ועם כל ההתחשבות במצבו כמתואר על ידו נראה, כי בהעדר כל ראיה שהיא לרבות לא חוות דעת רפואית, הרי שלא הוצגה על ידו תמונה מלאה של מערכת היחסים בינו ובין גרושתו במהלך חייהם המשותפים ואף לא של הנזק אשר לדידו נגרם לו בעטיה. משכך, ובהינתן הדין הנוהג בכל הנוגע לתביעות נזיקיות בין בני זוג, אכן נראה שההליך שהוא מבקש לנקוט כנגד גרושתו הוא חסר סיכוי משפטי.

 

 1. עוד יצוין למען השלמת התמונה, כי בתשובתו לערעור נטען ע”י המשיב, שבמסגרת הליך בו נקט בעבר המערער כנגד גרושתו להפחתת דמי המזונות עבור בנותיהם המשותפות, הוא הסתיר במכוון כספים שהתקבלו בידו, ומסר בפני בית המשפט גרסה החוטאת לאמת.

 

 1. נראה, אפוא, כי מחדלו של המערער באי הצגת תיאור מלא ושלם של מערכת היחסים בינו ובין גרושתו הקשה על המשיב לתת אמון בגרסתו, ומכאן, שההחלטה לדחות הבקשה לקבלת סיוע משפטי בהעדר מידע מלא ומבוסס אינה בלתי סבירה.

 

 1. לפיכך, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטת המשיב בגדרה נדחתה בקשת המערער לקבלת ייצוג משפטי לשם הגשת תביעה נזיקית כנגד גרושתו מחמת העדר סיכוי משפטי, הן לגוף העניין והן באספקלריה של האינטרס הציבורי.

 

 1. התוצאה היא, אפוא, שהערעור נדחה.

 

 1. עם זאת יובהר, כי ככל שבידי המשיב ראיות ומידע אשר יש בהם, לשיטתו, לתמוך בטענותיו ולשפוך אור על מערכת היחסים עם גרושתו במהלך חייהם המשותפים, עליו להגיש בקשה חדשה לקבלת ייצוג משפטי, והיא תיבחן ע”י המשיב בהתאם. במקרה כזה מתבקש המשיב לזמן המערער לריאיון במשרדיו על מנת לאפשר לו להציג בפניו כלל טיעוניו, המידע והראיות שבידו.

 

 1. בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

 

 1. המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים ותסגור התיק.

 

 1. פסק הדין ניתן לפרסום תוך השמטת שם המערער ופרטים מזהים נוספים.

 

 

 

 

ניתן היום, כ”ז אייר תשפ”ג, 18 מאי 2023, בהעדר הצדדים.

פאני גילת שופטת

PDF

41479-03-23 פאני גילת דוחה ערעור גבר הומלס להפחתת מזונות נגד הסיוע המשפטי באר שבע

 

בתמונה:  לידיה רבינוביץ בכירה פמיניסטית מעורערת בנפשה בסיוע המשפטי הארצי.  לא מוצאת מי ינענע אותה.  מסכנה.  התעוות לה הפרצוף בגלל הפמיניזם.

לידיה רבינוביץ - אם יש לך פות תקבלי ייצוג משפטי חינם בסיוע המשפטי
לידיה רבינוביץ – אם יש לך פות תקבלי ייצוג משפטי חינם בסיוע המשפטי

 

 

 

1 Comment

 • זה ידוע שבמחוזי ב”ש רוב השופטות והשופטים הזויים. ביחוד יעל רז-לוי שהגיעה לשם היישר מהרציף בטרבלינקה ואריאל וואגו הצורר הנאצי. דוחים שם את כל הערעורים על הסיוע המשפטי בתואנות שונות ומשונות. בסיוע המשפטי בב”ש יושבת (שוכבת) רוסיה זונה שדוחה את כל הבקשות של אבות גרושים לסיוע משפטי. מצד שני, עו”ד שעובדים איתם מקבלים תיקים שלא כדין ע”י הרמת טלפון לפקידה ולא בדרך המותווית בחוק. זו שכונה ולא משרד ממשלתי.

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *