EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

תובעת משטרתית שרית אילון העלימה ראיות וביקשה לעצור עד תום ההליכים אתיופי שירק לשוטר ורוסס בגז פלפל

אל השופט אלכס שטיין הגיעה בקשה להארכת מעצר ב 90 יום לאתיופי שנדון למעצר עד תום ההליכים. האתיופי סיסאי קסטה בן 27 חי באילת מהיד לפה. עבד בהתקנת מזגנים. גדל ללא אבא כי האמא זרקה את האבא כשהיה קטן. נפל לטיפה המרה. הסיפור בגללו הגיע למעצר הוא מריבה סתמית על השמעת מוסיקה בווליום גבוה מהטלפון הסללורי. סיסאי לקח סכין ביד וביד השניה נתן אגרוף לבחור שהתלונן על המוסיקה. הביאו את סיסאי לתחנת המשטרה שם קיבל את פניו שוטר ערבי, בני פלאח רביע. מכאן והלאה אין לסמוך על התיאורים של דוד מינץ כי הוא יעשה הכל לתאר את סיסאי כבהמה ואת השוטר כמלאך מסכן, ובכל זאת מינץ מספר שסיסאי “הדגיש לבני פלאח רביע את מוצאו הערבי” ע”י יריקה “לכיוונו” (כלומר לא ירק עליו ולא פגע בו), ואז פלאח רביע ריסס את האתיופי בגז פלפל. נדגיש שיריקות מוחטה הצידה הם מנהג מקובל בעדת בני ערב וישמאל להביע חוסר שביעות רצון, והם אינם מתפרשים כאקט תוקפני שכן כולם עושים את זה במגזר. אלכס שטיין חשב שזה מעיד על מסוכנות בעוצמה גבוהה ביותר!!!!

בתמונה: אלכס שטיין הסובייטולוג שמשמח את ליבו לעצור אתיופים

על הסיפור הזה דרשה התובעת המשטרתית באילת שרית אילון לעצור את האתיופי עד תום ההליכים!!!! לא פחות ולא יותר!!!! הרי ברור לנו שרק בגלל היריקה לכיוונו של השוטר הערבי, הוחלט במשטרת אילת לזרוק על האתיופי את כל הנבוט ולכלוא אותו “עד תום ההליכים”, שזה יכול להיות שנה ואפילו שנתיים, בלי משפט ובלי ראיות. אחרי 9 חודשים כאלה כדי להמשיך לתקוע את העצור בכלא צריך לפנות לבית משפט עליון ולקבל אישור לעוד 90 יום. זהן תהליך שבו בית משפט עליון משמש חותמת גומי למשטרה. אבל בסיפור הזה היה טוויסט!!!! מתברר שהתובעת המשטרתית הלהוטה להרשיע העלימה חומרי חקירה!!!! בגלל ששרית אילון העלימה חומרי חקירה, היה צריך להביא את העדים שכבר העידו לעדות מחדש. פירושו של דבר שאם מינץ היה תוקע את סיסאי בכלא לעוד 3 חודשים, אחרי 3 חודשים היו באים וומבקשים ממנו עוד 3 חודשים וחוזר חלילה – והכל בגלל המחדלים והשקרים של הפרקליטה שרית אילון. עוד פירושו של דבר שהוא ישב במעצר 9 חודשים סתם.

אם כן השופט אלכס שטינה רצה בכל מאודו לתקוע את סיסאי בכלא לעוד 3 חודשים, אבל נוצרה הפדיחה שהתגלה כי הפרקליטה העלימה חומרים, ולכן כדי לצאת מהפלונטר, השופט א’ שטינה קבע שסיסאי יוכל להשתחרר אם יפקיד 15,000 ש”ח. מכיון שברור לעלוב נפש כמו סיסאי אין ולא יהיו 15,000 ש”ח להפקדה, הרי שהוא לא ישוחרר. וכך א’ שטינה עושה לקורא התמים הצגה כאילו הוא התחשב במצבו ה”ייחודי” של סיסאי, שבעצם ישב 9 חודשים במעצר על סתם, כי כל המשפט צריך להתחיל מחדש בגלל הראיות החדשות שפתאום התגלה שהתובעת המשטרתית שרית אילון הסתירה.

ואנו שואלים, לאיזו רמה הידרדרו שופטי העליון אם נראה להם שבגלל ססכסוך על ווליום מוסיקה ויריקה לכיוון שוטר, אין להם שום בעיה מצפונית עם העובדה שאתיופי נמק בכלא 9 חודשים על סתם? נציין למען הדיוק שבבית משפט העליון ייצגה את המדינה עו”ד מורן פולמן, שגם לה לא הייתה שום בעיה אם העובדה שאתיופי מסכן צבר פז”ם של 9 חודש על סתם בגלל יריקה לכיוונו של שוטר.

בתמונה פרקליטת המדינה עו”ד מורן פולמן שחיפתה על החברה שלה שהעלימה ראיות

Views: 13

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *