חברים, אין לנו מיליארדים של האיחוד האירופי, של ביידן וכל השמאל הקיצוני העולמי שמושקע בהפיכת ישראל ל”מדינת “כל מחריביה”.    כל יום ללא תיקון המערכת הוא עוד עוולות ואסונות.
אנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולכל מי שנמצא בחזית ההגנה על זכויות אבות .
אנא התגייסו ותעשו מעשה חשוב !

התרומות שלך יעזרו לנו להמשיך לפעול למען שיוון וצדק במערכות החוק, לחשיפת מידע ותיקון העוול שנגרם לגברים לנשים ולילדים בהרס המשפחה והשנאת הגברים על ידי המשטר הציוני וכן לאחזקת האתר ולמיגונו. תודה רבה.

FATHERS FOR JUSTICE.

Donation amount
Donation frequency