Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "אבישי רובס נפוטיזם והפליית לטובת עובדי ציבור בלשון הרי פרשת הדייג שדג דג"

בית המשפט

אייל מילר הוא פקח רשות שמורות הטבע שמשוטט עם אקדחים ומחפש דייגים לדפוק להם דו”חות.  לא מדובר בדייגים מקצועיים.  מדובר במי שיוצא לים עם...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »