Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "אהוד קפלן שחרר מסיעעת לשריפת גבר גרוש תוך 12 שעות לימור ז’נו"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

על פי הדוקטרינה הפמינאצית הרווחת בישראל, בהנהגת לביאת הפמינאציות אסתר חיות, אין כזה דבר אישה אלימה. על פי הדוקטרינה, כל הנשים בישראל הן יפות,...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »