Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "אהרון יאיר רבי כתובה זה פיצוי לאישה על זנות ופתיחת כוס"

בית המשפט

מתי יבינו הדיינים בבתי דין רבניים שהכתובה זה לא מסמך משפטי, שמדובר באלימות כלכלית נגד הגבר, שזהו תשלום לאישה עבור שירותי מין, כלומר זנות...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »