EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אריאלה קוטלר אמרה על אודליה כרמון שהיא שקרנית מדופלמת