Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "באבי יאר בתיה שפיצר ממליצה לחסל גברים גרושים בשיטת באבי יאר"

בית המשפט

מה זה “מדור ספציפי”?  זו שיטה של נשים בגירושין לגרש את הגבר מהבית כדי לקבוע עובדות בשטח ולהשתלט על הדירה.  הן רק צריכות לבוא...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »