EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

בני שגיא אל תאמינו לו כשהוא מציע לכם גישור – זה נועד למכור אתכם לפרקליטות