EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

בני שגיא היה שוטר חסר טוהר מידות שקיבל שוחד מיני במכון של עינת הראל וכיום שופט