EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דב גוטליב קומבינה בשווי חצי מיליון שח לעו”ד שמעון כץ