EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דוד לאו סוחט מגברים כתובות אסטרונומיות של 550000 שח ושולח אותם למות