EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דוד מישקין ראש מפלג הונאה בעצמו הונאה אחת גדולה