EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דוח סודי של נעמה שמיר שהוגש לבימש על בני שטיינמץ בענין מאווריק ושוחד בגינאה 7-2018