EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דוח פרקליטות 2019 רוב מוחץ של העובדים הם נשים 66% פרקליטות 63% מנהלות ו 87% עובדות מנהלה