Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "דיה בן אסא זיגלמן תפרה תיק והעלימה ראיות"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

שימו לב כיצד נציב התלונות על פרקליטים ומייצגים בערכאות דוד רוזן מטייח תלונות. במקרה זה פרקליטה כושלת וזדונית במיוחד, דיה בן אסא זיגלמן הסתירה...

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

שימו לב כיצד נציב התלונות על פרקליטים ומייצגים בערכאות דוד רוזן מטייח תלונות. במקרה זה פרקליטה כושלת וזדונית במיוחד, דיה בן אסא זיגלמן הסתירה...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »