EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דיוויד ברנט הפרקליטה טפת מויאל החשידה אותו בהעלמות מס עבור בני שטיינמץ