Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "דן אלדד תופר התיקים מהפרקליטות סוס טרויאני בוועדת חקיקה פלילית בלשכה"

בית המשפט

קיבלנו לעיון פרוטוקול של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מתאריך 30/12/2021 שהתקיים שעתיים לפני נשף השנה החדשה של הלשכה. קרקס פוטין בהתגלמותו.  אבי...

תגובות אחרונות

Subscribe

    ...כל עוד הנר דולק אפשר לתקן


    .יש ברשותך מידע שיכל לחולל שינוי לטובה? שלח אלינו ונשמח לפרסם

    Translate »