EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דניאל הגרי זה מישהו אנושי או רובוט הולוגרמי