EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דניאל שימשילשווילי ניסה להפליל נאשם על סמך טביעות אצבע שפוברקו במעבדה משטרתית