EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

דר’ שרה סוויד נוקמת בגרוש לה תלונות בלי סוף במשטרה וניכור הורי