EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

האם יוגש כתב אישום נגד דינה כהן שחצתה הגבול לסוריה