EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

היזהרו מהמגשרת הנבלה עו”ד דליה שאול זיידנר שרצחה את בעלה