EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

העוקץ של רונן דליהו שלמו 250000 שח ואחרי חודש הוא מתהפך