EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הפסד צורב לעו”ד עו”ד דנה קוסקאס כהן (מל”ל) השופטת רוית צדיק קבעה שזכותה של כל אישה וגרושה (סנדרה ברדה) להחליט אם הגבר ידוע בציבור או שהגבר הוא דילדו אנושי לשעשע נשים מינית