EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

הפסד צורב לעו”ד רענן כספי ניסה לסחוט מגבר חצי דירה בשם ידועה בציבור שהתנהלה כלכלית בנפרד והיא לה נכסים פרטיים – אלה מירז השליכה אותו ואת הידועה בציבור לאשפתות