EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

השוטר אלי בן חמו חוטף טלפונים מהומואים ומפליל אותם