EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

השוטר אלי בן חמו מתחזה להומו במסיבות עופר ניסים ומפליל הומואים