ספטמבר 28, 2021

הקתדרא של עדנה קרנבל לחקר השפיטה

עדנה קרנבל העיתונאית הכי אמיצה במדינת ישראל

טל פפרני שופט באג'נדה פמיניסטית מזונות שחיטה ומשמורת לנשים אלימות