EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יובל קפלינסקי הסתיר מהמפרק של שורטד טרייד עמית פינס 11 מיליון דולר