Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "יום השואה: אלה מירז שיטות שואתיות שלמדה בפולניה להשמדת גברים"

בית המשפט

יש בחיפה שופטת משפחה אלה מירז ילידת פולניה.  הנקניקים בפולניה לא מצאו חן בעייני משפחתה והם בחרו להגר לישראל, וכך יצא שבמקום להישאר בפולניה,...

תגובות אחרונות

Subscribe

Translate »