EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יונה אטדגי סבור שהוא ציפור ולא שופט