EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יוני ג’ורנו מכונה בקהילה ג’ורנאטלה JORNATELLA על שם דונטלה ורסאצ’ה