EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יוני קפאח בשליחות היסטורית לאו”ם בז’נבה 2019