EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

יוסי הרשקוביץ איזה כייף לסחוט גברים לרוצץ אותם ולשחוט אותם