Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "יוסי השרקוביץ’ עורך דין שמעליל על גברים ומייצג סחטניות וממציא תלונות שווא"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

כל תביעה של אישה נגד גבר שישלם לה “כתובה” זו סחיטה. כתובה איננה חוזה אמיתי. זה מסמך סימבולי שרק באמצעותו אפשר להתחתן. אף גבר...

תגובות אחרונות