Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "כל לקוחה המיוצגת ע"י מיכל שקד הולכת למשטרה להעליל תלונת שווא"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

בחיפה יושבת בבית המשפט המחוזי שופטת בשם אספרנצה אלון, שופטת אשר הייתה ידועה כאימת הגברים בחיפה. כל גבר שהיה מגיע לאולמה כשופטת משפחה היה...

תגובות אחרונות