Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "כנסי לשכת עורכי הדין באילת סוזי עוזסיני ארניה פותחת תחת לכולם"

בית המשפט למשפחה - שואת האבות הגרושים

מה שקורה באילת נשאר באילת? לא ממש! בכנסים של לשכת עורכי הדין באילת כאשר אפי נוה שלט בלשכה היו הרבה אורגיות. בשעות היום המוזמנים...

תגובות אחרונות